graiku dievai

Afroditė – meilės deivė, jos vardas reiškia „gimusi iš putų“,
tačiau ji galėjo būti ir žiauri
Artemidė – medžioklės deivė, taip pat globojo gyvūnus
Apolonas – šviesos, menų, medicinos ir muzikos dievas.
Gyveno ant parnaso kalno.
Atėnė – išminties deivė, amatų ir audimo globėja. Ji buvo

dar karinga.
Dionisas – vyno ir puotų dievas. Jis galėjo įsikūnyti į jautį,
ožką ar jaunuolį.
Dzeusas – jis gyveno olimpo kalne ir valdė visus dievus.
Turėjo 3 žmonas.
Hadas – valdė požemio karalystę.
Hefaistas – dieviškasis kalvis. Ugnies ir amatininkystės dievas.
Hera – Dzeuso 3-čioji žmona, santuokos ir gimdymo deivė.
Hermis – dievų pasiuntinys. Atsakingas užž keliones, kelius,
mainus už prekybą.
Nikė – sparnuota pergalės deivė.
Poseidonas – jūrų dievas. Sukeldavo audras ir žemės

drebėjimus.
Prometėjas – ypatingas žmonijos globėjas. Jis atnešė jiems
ugnį, kai buvo atimta.
Tichė – gausybės rago turėtoja, laimingos lemties lėmėja.
Dedalas – menininkas, meistras, išradėjas(Kretoje).Karaliui
Minorui pastatė labirintą.
Ikaras – Dedalo sūnus. Pabėgo iš labirinto, kur buvo įkalintas,
su vaško sparnais, tačiau, priartėjo arti saulės ir nukrito į jūrą.
Heraklis – žymiausias graikų herojus, Herakliui buvo suteiktas
nemirtingumas. Jo žygiai – 12 žygdarbių, kurių pareikalavo
Euristėjas.
Pandora – pirmoji moteris nulipdyta iš molio. Ji atidarė
skrynią, su kuria buvo nuleista į žemę, tuo iššleisdama
visas nelaimes į pasaulį.
Pegasas – iš medūzos kraujo iššokęs sparnuotas žirgas.
Tesėjas – Kretoje užmušė gyvenusi minotaurą.
Chimeros – ugnimi dvėsuojanti pabaisa, buvo pusiau ožka,
pusiau liūtas gyvatės uodega.
Kentaurai – laukinės būtybės, turėjo žmogaus galvą ir
liemenį, o nuo pusiau – jo žemyn arkliai.
Kiklopai – milžinai su viena ap

pvalia akimi kaktoje.
Minotauras – žmogėdra, pabaisa. Ji buvo pusiau jautis
pusiau žmogus. Gyveno labirinte, Kretoje.
Mūzos – menų deivės ir apolono palydovės, gyveno ant
Helikono kalno. Jų buvo 9-nios.
Nimfos – vaizduotos kaip gražios moterys. Jų būta keleto
rūšių: nereidės ir okeanidės(jūrų nimfos).
Satyrai – išdaigininkai, Dioniso palydovai.
Sirenos – paukščio kūno merginos, dainomis viliojančios
jūreivius.
Titanai – vienas iš 12 dangaus ir žemės vaikų.

Leave a Comment