Senovės Egipto architektūra – piramidės,kolonos, teatrai…

Senovės Egipto architektūra – mokslininkų sunkiai įminamasarchitektūrinis stebuklas!Vos tik išgirdę žodį Egiptas, pagalvojameapie piramides.Tai šios šalies, ir kone viso Afrikos žemyno simbolis.Egipto piramidės – vienas iš septynių Pasaulio stebuklų. Šie statiniaine tik pribloškia stulbinančia išvaizda ir sudėtingais piešiniai, betir sukelia labai daug klausimų apie jų kilmę. Pagal visiems žinomusfaktus, jas pastatė dar gilioje senovėje Egipto vergai. Egiptopiramidžių kilmė dar iki šiol sukelia daug klausimų. Atidžiaupatirynėjus šiuos galingus statinius, surandama labai idomių sutapimų.Iš vienos pusės žiūrint, susidaro lygai 30° kampas ties Nilo delta.Dar vienas labai id

domus faktas tas, kad piramidės skleidžia didelęradiaciją ir jų spinduliuojama energija siekia net kosmoso platybes.Mokslininkai tyrinėję Egipto piramides rado neaiškios struktūroskažkokios būtybės piešinį. Piramidėse yra rasta radioaktyviojo smėlio,kuris kelia didelę radiaciją, nuo kurios prasideda įvairūs sutrikimai.Tai yra vienas ir vienintelis iš stebuklų, apie kurio išvaizdą, dydįir formą reikia spėlioti. Tai yra seniausias ir vienintelis išlikęsstebuklas.

Egipto piramidės yra Gizoje, senojo Memfio nekropolyje,dabartinio Kairo dalis. Apie 70 nuostabių taisyklingos formos kalnųdriekiasi dešimtis kilometrų – nuo Kairo miesto ligi garsios Fajumooazės. Pirmasis Egipto valdovas, pastatęs sa

avo kapui piramidę, buvo IIIdinastijos faraonas Džoseras. Tai buvo šešiø pakopų pastatas, kuriošonai dengti poliruotomis plokštëmis. Šios, pirmosios, piramidėsstatybai vadovavo garsus to meto architektas Imhotepas. Valdovas,patenkintas statiniu, leido pastatyti greta piramidės šventykląImhotepui su jo statula.

Tačiau grandioziškiausios yra didžiausios piramidės. Didžiausiaiš jų

ų – Cheopso piramidė. Manoma, kad ši piramidė pastatyta apie2560m. pr. Kr. Ją statė apie 20 metų. Šios piramidės aukštis siekė 147metrus (dabar, nugriuvus viršūnei, 137 metrai). 43 amžius (iki XIXa.)
ši piramidė buvo aukščiausias žemės pastatas. Kiekvienos kraštinėsilgis – 223 metrai, maksimali paklaida – mažiau negu 0.1%. Sienospasvirusios 54 laipsnių 54 minučių kampu. Piramidės sienos griežtainukreiptos į keturias pasaulio šalis: Šiaurę, Pietus, Rytus irVakarus. Horizontalus jos pjūvis bet kuriame lygyje – taisyklingaskvadratas. Mokslininkai paskaičiavo, kad šią piramidę sudaro 2300000kalkakmenio blokų po daugiau nei dvi tonas. Be to, šie blokai sudėtikuo tobuliausiai – tarp jų neįmanoma įkišti net peilio geležtės. Irvisa tai padaryta akmeniniais to meto įrankiais. Statant piramidesnenaudoti jokie skiediniai. Beje, paskaičiuota, kad iš trijųdidžiausių piramidžių akmens blokų galima pastatyti 3 metrų aukščio ir0,3 metrų pločio sieną aplink visą Prancūziją. Pastatyti piramidę &
– ilgas ir nepaprastai sunkus darbas.Panagrinėkime, kaip buvo gaminami blokai, iš kurių statydavopiramides. Iš pradžių darbininkai išrėždavo kalkakmenio uolosegriovelius. Po to į tuos griovelius buvo kalami medžio pleištai, juosdrėkindavo vandeniu ir šie išbrinkę atskeldavo plytą. Storomispapiruso virvėmis šie blokai būdavo ištempiami iš skaldyklų. Čia patjuos specialistai akmentašiai aptašydavo, naudodami visų įrankiųrinkinį: plačiaašmenį kirvį, kaltą, kūjį. Po to valtimis šie jauaptašyti blokai būdavo gabenami į kitą Nilo krantą. Į statybos vietąjuos atgabendavo specialiais valkčiais, kuriuos traukdavo jaučiai iržmonës. Čia blokai būdavo dar ir nušlifuojami, naudojant s
smėlį,vandenį ir šlifuojamuosius akmenis. Visa tai – nepaprastai varginantisdarbas, nes darbas vyko po karšta svilinančia dykumos saule. Kas trysmėnesiai žmonės buvo keičiami, o jų čia dirbo vienu metu apie 100000.Pati piramidė buvo statoma ant kalkakmenio uolos. Nuvalomas smėlis,iškalami grioviai pamatams, sudedami pamatiniai akmenys, toliaustatoma pati piramidė. Spėliojama, kaip gi buvo įmanoma be mašinų
užtempti sunkius blokus į toki aukštį. Tam netgi yra sugalvota keletasteorijų. Pagal vienà iš jų, akmenys buvo užtraukiami tiesiomis arbaspiralinėmis rampomis, trinčiai sumažinti naudojant vandenį ir dumblą.Antroji teorija teigia, kad blokai būdavo keliami svertais. Trečioji –kad būdavo supilamas nuožulnus pylimas ir juo užtraukiama. Pastačius piramidę, ji būdavo dengiama kuo lygiausiainušlifuotomis ir išpoliruotomis granito plokštėmis. Skaisčioje Egiptosaulëje šios plokštës akinančiai spindėjo, tuo simbolizuodamos faraonodidybę. Tai yra vienas ir vienintelis iš Stebuklų. Tai vienas irvienintelis Stebuklas, apie kurio išvaizdà, dydį ir formą nereikiaspėlioti. Tai yra seniausias ir vienintelis išlikęs Stebuklas.

Egipto piramidės yra Gizoje, senojo Memfio nekropolyje,dabartinio Kairo dalis. Apie 70 nuostabių taisyklingos formos kalnųdriekiasi dešimtis kilometrų – nuo Kairo miesto ligi garsios Fajumooazės.

Pirmasis Egipto valdovas, pastatęs savo kapui piramidę, buvo IIIdinastijos faraonas Džoseras. Tai buvo šešiø pakopų pastatas, kuriošonai dengti poliruotomis plokštëmis. Šios, pirmosios, piramidėsstatybai vadovavo garsus to meto architektas Imhotepas. Valdovas,patenkintas statiniu, leido pastatyti greta piramidės šventykląImhotepui su jo statula.

Tačiau grandioziškiausios yra didžiausios piramidės. Didžiausiaiš jų – Cheopso piramidė. Manoma, kad ši piramidė pastatyta apie2560m. pr. Kr. Ją statė apie 20 metų. Šios piramidės aukštis siekė 147metrus (dabar, nugriuvus viršūnei, 137 metrai). 43 amžius (iki XIXa.)ši piramidė buvo aukščiausias žemės pastatas. Kiekvienos kraštinėsilgis – 223 metrai, maksimali paklaida – mažiau negu 0.1%. Sienospasvirusios 54 laipsnių 54 minučių kampu. Piramidės sienos griežtainukreiptos į keturias pasaulio šalis: Šiaurę, Pietus, Rytus irVakarus. Horizontalus jos pjūvis bet kuriame lygyje – taisyklingaskvadratas. Mokslininkai paskaičiavo, kad šią piramidę sudaro 2300000kalkakmenio blokų po daugiau nei dvi tonas. Be to, šie blokai sudėti

kuo tobuliausiai – tarp jų neįmanoma įkišti net peilio geležtės. Irvisa tai padaryta akmeniniais to meto įrankiais. Statant piramidesnenaudoti jokie skiediniai. Beje, paskaičiuota, kad iš trijųdidžiausių piramidžių akmens blokų galima pastatyti 3 metrų aukščio ir0,3 metrų pločio sieną aplink visą Prancūziją.

Pastatyti piramidę – ilgas ir nepaprastai sunkus darbas.Panagrinėkime, kaip buvo gaminami blokai, iš kurių statydavopiramides. Iš pradžių darbininkai išrėždavo kalkakmenio uolosegriovelius. Po to į tuos griovelius buvo kalami medžio pleištai, juosdrėkindavo vandeniu ir šie išbrinkę atskeldavo plytą. Storomispapiruso virvėmis šie blokai būdavo ištempiami iš skaldyklų. Čia patjuos specialistai akmentašiai aptašydavo, naudodami visų įrankiųrinkinį: plačiaašmenį kirvį, kaltą, kūjį. Po to valtimis šie jauaptašyti blokai būdavo gabenami į kitą Nilo krantą. Į statybos vietąjuos atgabendavo specialiais valkčiais, kuriuos traukdavo jaučiai iržmonës. Čia blokai būdavo dar ir nušlifuojami, naudojant smėlį,vandenį ir šlifuojamuosius akmenis. Visa tai – nepaprastai varginantisdarbas, nes darbas vyko po karšta svilinančia dykumos saule. Kas trysmėnesiai žmonės buvo keičiami, o jų čia dirbo vienu metu apie 100000.Pati piramidė buvo statoma ant kalkakmenio uolos. Nuvalomas smėlis,iškalami grioviai pamatams, sudedami pamatiniai akmenys, toliaustatoma pati piramidė. Spėliojama, kaip gi buvo įmanoma be mašinųužtempti sunkius blokus į toki aukštį. Tam netgi yra sugalvota keletasteorijų. Pagal vienà iš jų, akmenys buvo užtraukiami tiesiomis arbaspiralinėmis rampomis, trinčiai sumažinti naudojant vandenį ir dumblą.Antroji teorija teigia, kad blokai būdavo keliami svertais. Trečioji –kad būdavo supilamas nuožulnus pylimas ir juo užtraukiama. Pastačius piramidę, ji būdavo dengiama kuo lygiausiai nušlifuotomis

ir išpoliruotomis granito plokštėmis. Skaisčioje Egipto saulëje šiosplokštës akinančiai spindėjo, tuo simbolizuodamos faraono didybę.

Antra pagal dydį – faraono Chefreno (arba Chafros) piramidė. Ji8m mažesnė negu Cheopso, bet mažiau apgriuvusi. Netoli jos yra žymusissfinksas.Gizos piramidės ir Sfinksas.

Kaip vienas iš išlikusių septynių pasaulio stebuklų, piramidėsstatytos prieš daugiau nei 2500 metų prieš Kristų. Bet stebėtinas yrane tik piramidžių amžius. Iki šiol nėra atsakymo į klausimą – kaippiramidės buvo pastatytos? Mes manome, kad jos buvo didžiuliai kapai,statyti pagal faraonų nurodymą tūkstantinių darbininkų būrių rankomis.Tokias prielaidas patvirtina ir neseniai aptiktos piramidžių statytojųgyvenvietės, kuriose buvo įdiegta maisto tiekimo sistema ir teikiamosmedicininės paslaugos. Gizos aukštumoje tebevykstantys kasinėjimaiduoda vis daugiau įrodymų, kad piramides statę darbuotojai nebuvovergai, bet gerai organizuoti Egipto valstiečiai. Per potvynio sezoną,kada Nilo vandenys užliedavo jų laukus ir darbas ūkiuose pasidarydavoneįmanomas, didžiulio biurokratinio aparato dėka šie žmonės buvosamdomi darbui faraono kapo statyboje. Todėl manoma, kad piramidėsbuvo statomos pagal iš anksto paruoštus planus, kurie taip pat numatėNilo potvynio vandenų panaudojimą statyboje naudojamų akmenųatgabenimui. Nepaisant visų surinktų įrodymų, vis dar yra netikinčių,kad senovės egiptiečiai savo rankomis galėjo pastatyti tokiusstatinius. Piramides tiriantys mokslininkai analizuoja akmenųatgabenimo ir montavimo metodus; matmenis, tikslius iki milimetro.Egiptiečiai nei garbino mirtį, nei jos bijojo, tačiau vis dėl to statėtokius neįtikėtino dydžio mauzoliejus kaip piramidės, tikėdamipomirtiniu gyvenimu ir norėdami susilieti su visata. Faraonas kaipdievų sūnus buvo jų tarpininkas su tuo pasauliu, o jo paskirtis buvoperduoti dievų valią žmonėms. Todėl faraonas buvo gerbiamas gyvas ir

garbinamas po mirties, kaip ryšys tarp žemės ir dangaus, jungiantismirusiųjų ir dievų pasaulį. Piramidės tokiam asmeniui buvo tinkamaskapas. Laidojimo šventykla, buvusi prie visų piramidžių, leidogarbinti faraoną ilgai po jo, kasdien atliekant aukojimo ritualus, kadsuteikti jo sielai jėgų. Iš laidojimo šventyklos ėjo dengtas kelias į‘slėnio šventyklą’, kurią kiekvienais metais pasiekdavo išsiliejusioNilo vandenys (Nacionaliniame muziejuje Jūs pamatysite schemą, kaipvisa tai atrodė). Viso komplekso tikslas buvo priminti apie amžinądievų galią ir tuo pačiu apie absoliučią valdžią, suteiktą faraonui.

[pic]

Cheopso piramidė

Seniausia piramidė Gizoje ir didžiausia visame Egipte 146 maukščio didžioji Khufu piramidė, pastatyta 2570 m. pr. Kr. Per 46šimtmečius jos aukštis tesumažėjo 9 metrais. Piramidės konstrukcijaipanaudota 4,6 milijonai akmeninių blokų, kurių kiekvienas sveriavidutiniškai 2,5 tonos. Nors piramidės viduje nėra daug dėmesįtraukiančių objektų, vis dėl to apsilankymo tokio seno statinio vidujeįspūdžiai bus nepamirštami, nors toks pasivaikščiojimas yra visiškaineįmanomas, jeigu kenčiate net nuo lengviausio laipsnioklaustrofobijos. Šiaurinėje dalyje esantis piramidės įėjimaskoridoriumi žemyn veda link nebaigto kapo (paprastai uždarytas), apie100 m ilgio ir esančio apie 30 m žemiau piramidės. Už 20 m nuo įėjimoyra aukštyn kylantis 1,3 m aukščio ir 1 m pločio koridorius, kurisveda į Didžiąją galeriją, kuri yra 47 m ilgio ir 8,5 m aukščio. Taippat yra mažesnis horizontalus praėjimą,kuris veda į karalies salę. Kaipakilsite Didžiąja galerija į Karaliaus salę, atkreipkite dėmesį įviršuje esančių akmens blokų sujungimo tikslumą. Skirtingai negulikusi piramidės dalis, pagrindinė kapavietės salė yra pastatyta išraudonojo granito blokų. Stogas, kuris sveria daugiau kaip 400 tonų,sukonstruotas iš 9 didžiulių granito stulpų, atskirtų tarpais taip,

kad apsaugotų salę nuo didžiulio lubų svorio. Oras šioje patalpoje yragaivus, kadangi patalpos vėdinimui buvo numatytos angos šiaurinėje irpietinėje sienose.

Į Rytus nuo Piramidės yra Karalienės piramidės – trys apie 20 maukščio statiniai, kurie daug kam atrodo tik kaip piramidės formosakmenų krūva. Šios piramidės buvo statomos kaip kapavietės Khufužmonoms ir seserims.

Sfinksas

Legendos, kuriomis bandoma pagrįsti Sfinkso paskirtį, yra tiekpat paslaptingos, kaip ir tos, kurios kalba apie jo išvaizdą. Sfinksopagrindas yra iškirstas iš akmens, buvusio šalia kelio, vedančio įKhafre piramidę, o pastarųjų metų geologiniai ir archeologiniaityrimai įrodė, kad Sfinksas buvo išskaptuotas iš akmens valdantfaraonui, greičiausiai tam, kad atspindėtų pagrindinius to faraonovaldymo bruožus, kadangi sfinkso galvos apdangalas yra toks,kokįnešiojo šeimos nariai. Iš ankstyvųjų keliautojų užrašų galime spėti, kad sfinksas netekonosies XI – XV amžiuje, nors kai kurie dėl šio sužalojimo kaltinaNapoleoną. XIX amžiuje dalis nukritusios barzdos buvo išvežta išEgipto, ir dabar saugoma Britų muziejuje Londone.

Šiuo metu Sfinksą kamuoja kur kas didesnės problemos, nei prarastanosis. Jo ‘ligą’ galima pavadinti akmens vėžiu, kadangi sfinksasardomas iš vidaus. Dvi labiausiai tikėtinos šios ligos priežastys –užterštumas ir kylantys požeminiai vandenys. XX amžiuje keletą kartųbuvo bandoma Sfinksą restauruoti, tačiau tie bandymai dažnai tik darlabiau pakenkdavo.

Seti I šventykla

Seti I šventykla pastatyta iš klinčių ir smiltainio blokų pagalneįprastą “L” formos planą, joje yra 7 šventovės. Ši šventykla buvopastatyta Seti I (XIX dinastija), tačiau kai dekoraciją ir kai kuriasdetales baigė jo sūnus Ramzis II. Į šventyklą būdavo patenkama perpirmąjį piloną, kuris stovėjo priešakyje įlankos, jungiančios

šventyklą su Nilo upe. Kieme vis dar galima pamatyti Ramzio II kovųscenas, išpieštas ant sienų ir du šulinius, skirtus dvasininkųapsiplovimo ritualui. Antrasis, panašaus dydžio pilonas stovėjopriešais portiką, kurio nišose buvo Ramzio II, pavaizduoto Ozyriopavidalu, statulos. Iš antrojo kiemo galima patekti į administraciniųpastatų ir sandėlių kompleksą, kur taipogi buvo audiencijos salė, suspecialiomis pakylomis karaliaus sostui. Seti I laikais buvo 7 durys,vedančios į 7 šventoves, dedikuotas Seti I, Ptah, Ra – Harakti, Amonui–Ra, Ozyriui, Izidei ir Horui. Ramzis II paliko tik vieną pagrindinįir vieną, mažesnį, šalutinį įėjimus.

Iš karto už Seti I šventyklos yra užslaptintas įdomus statinys,vadinamas Ozyrionu, kuris buvo atrastas 1903 m.. Ozyrionas, manoma,buvo sukonstruotas Seti I, o dekoruotas vėliau jo vaikaičio Merenptah.Šis monumentas turėjo originalų stogą, vienintelis įėjimas į jį buvoper ilgą skliautuotą koridorių, dekoruotą scenomis iš “Vartų knygos”ir prasidedantį nuo šiaurinės Seti šventyklos sienos. Koridoriaus galestaigus posūkis nuveda į dvi sales, dekoruotas scenomis iš “Mirusiųjųknygos”, mitologijos ir astronomijos. Šiandien lankytojai į Ozyrionągali patekti mediniais laiptais, esančiais pietinėje didžiulėscentrinės salės pusėje. Centrinė salė pastatyta iš smiltainio, betjoje dar yra 10 milžiniškų raudono granito kolonų (kiekviena 2.6 m.skersmens), remiančių masyvius stogo blokus. Centrinė salės dalis yrasala, kuri galėjo būti atskirta nuo likusios pastato dalies grioviu,pilnu vandens. Salos gale buvo sarkofagas ir pridengta skrynia,leidžiantys daryti prielaidą, jog šis pastatas buvo pseudo laidojimorūsys. Ozyrionas buvo interpretuojamas kaip dievo Ozyrio kenotafas(simbolinis antkapinis paminklas be kapo). Kadangi šis statinys buvo“palaidotas” po kalva, įmanoma, kad centrinė salė buvo sukonstruota,kad simbolizuotų didįjį Ozyrio mitą, kuris pasakoja, kad dievas Ozyrisbuvo palaidotas saloje, esančioje pirmapradžiuose vandenyse.

Džozerio laidojimo kompleksas

Laiptuotoji Džozerio piramidė, pastatyta apie 2650 m. pr. Kr.vyriausiojo faraono architekto Imhotepo, yra seniausias Egipte irgreičiausiai visame pasaulyje monumentas iš akmens. Iki šiol tai yrapagrindinis Sakkaros akcentas. Tobulas Imhotepo sugebėjimas panaudotiakmenį ir jo bandymas pakeisti egiptiečių kapaviečių įrengimo būdąvisiškai kita linkme pakreipė visą Egipto architektūrą. Piramidė buvopradėta statyti kaip paprastas kvadratinis statinys, o dabartinę formąji įgavo praėjusi šešias statybos ir perstatymo stadijas. Kiekvienojestadijoje statytojų darbas įgaudavo vis daugiau slaptumo, kartutobulėjant statytojų įgūdžiams perkelti, prijungti ir sutvirtintididžiulius akmeninius blokus. Pirmoji šešių pakopų piramidė buvopastatyta 60 m aukščio, ir buvo pagražinta baltomis klintimis.

Laiptuotoji piramidė yra pagrindinis Džozerio laidojimo kompleksoakcentas. Pats kompleksas užėmė 15 hektarų plotą, ir buvo apsuptas1645 m ilgio siena. Sienos likučiai yra išlikę iki šių dienų, jųaukštis – apie 5 m, o pietrytiniame kampe siena buvo atstatyta ikibuvusio 10 m aukščio. Keturiolika durų imitacijų, atliktų pagal tikrųmedinių durų atitikmenis, buvo skirtos tam, kad faraono ka arbalydinčioji dvasia galėtų ateiti ir išeiti kada panorėjusi. Gyviesiemsyra skirtas tik vienas įėjimas į piramidę, pietrytiniame kompleksokampe, per vestibiulį ir ilgą koridorių tarp kolonų. Yra išlikusios 40kolonų, kurias siekta padaryti panašias į papiruso stiebus. Sienosbuvo atstatytos, tačiau statinių apsaugai skirtos lubos yra pastatytosiš šiuolaikinio betono. Pagrindinio įėjimo salės stogą laiko keturiosįspūdingos kolonos, ir taip pat čia pamatysite imituotas ka skirtasduris

Didysis pietinis kiemas

Pro pagrindinio įėjimo salę pateksite į didįjį pietinį kiemą,didžiulę atvirą teritoriją, esančią šalia pietinio piramidės krašto,kur atstatytas sienos fragmentas, vaizduojantis kobras. Kobra arba“uraeus” buvo Egipto karališkosios valdžios simbolis ir atstovavodeivei Wadjet kaip spjaudantis ugnimi pasiuntinys, kurio užduotis yra

apsaugoti faraoną. Išsirietusi kobra su išpūstu pagurkliu buvonaudojama kaip karališkųjų galvos apdangalų ar karūnos elementas.

Prie piramidės pagrindo yra altorius, o kiemo centre yra dviakmenimis pažymėtos B raidės formos. Ritualų metu šiuo keliu turėjoprabėgti faraonas, kad įrodytų savo šaunumą ir gebėjimą valdyti. Tokieritualai buvo šventės Heb-Sed dalis, kuri paprastai būdavo rengiama,praėjus 30 faraono viešpatavimo metų, ir reiškė simbolinį faraonoatnaujinimą ir jo valdžios pripažinimą, išreikštą valdininkų,atvykusių iš viso Egipto. Heb-Sed elementai buvo perkelti į Džozeriolaidojimo kompleksą, kad įamžinti jo nuolatinį atsinaujinimąamžinybei.

Pastatai rytinėje piramidės pusėje taip pat susiję su šia švente, irtai yra Heb-Sed kiemas. Šie pastatai yra Žemutinio Egipto relikvijos,o pastatai vakarinėje pusėje simbolizavo Viršutinįjį Egiptą. Visi šiestatiniai buvo skirti Egipto dievų dvasioms, kurios susirinkdavostebėti faraono atgimimą šventės ritualų metu. Šiauriniame Heb-Sed kieme yra Šiaurės rūmai ir Pietų rūmai, kurievėlgi simbolizuoja Žemutinį ir Viršutinįjį Egiptą, ir kartu visosšalies vienybę. Švientieji abiejų regionų augalai vaizduojamikolonose; Šiaurės rūmuose vaizduojami papirusai, o Pietų rūmų kolonųviršūnė yra lotoso formos. Pietų rūmuose taip pat yra vienas išankstyviausių turistų užrašų ant sienų pavyzdžių iš Ramzio II valdymolaikų (maždaug 47 Ramzio II valdymo metai, 1500 metų po Džozeriomirties). Hadnakhte, karališkasis raštininkas, išreiškė savo pagarbąDžozeriui ‘maloniai keliaujant į vakarus nuo Memfio’.

Pompėjos kolona

Pompėjos kolona – maždaug 25 m. raudono granito kolona, kuriosperimetras 9m, buvo pastatyta imperatoriaus Diokleteno garbei. Taibuvo didingas statinys, kurio požeminėse galerijose buvo palaidotišventieji dievo Apio buliai ir buvo pastatyti trys sfinksai. Po

pralaimėjimo Julijui Cezariui civiliniame kare, Pompėjus pabėgo įEgiptą, kur 48 m. pr. Kr. buvo nužudytas. Vėliau viduramžiųkeliautojai tikėjo, jog jis buvo palaidotas čia. Ši kolona –aukščiausias antikinis monumentas Aleksandrijoje.

Romėnų teatras

Romėnų teatras – gerai išsilaikęs statinys su galerijomis,mozaikinėmis grindimis, marmurinėmis kėdėmis žiūrovams, kur tilpdavoiki 800 žmonių. Ptolomėjų laikais čia buvo Pano parkas ir malonumųsodas. Įrašai teigia, kad ši vieta kartais būdavo naudojama imtyniųkonkursams. Teatrą sudaro trylika balto marmuro, importuoto išEuropos, pusrutulio formos aukštų. Jo kolonos padarytos iš žaliomarmuro, įvežto iš Azijos, ir raudono granito, importuoto iš Asuano.Užkulisiai abiejose scenos pusėse dekoruoti mozaikine danga. Einantnuo teatro žemyn, galima pamatyti masyvias arkas ir akmenines sienas,romėnų vonių mūrą ir jų namų liekanas.

[pic]