elektroninis pastas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Verslo vadybos fakultetas Informacinių sistemų katedra

ELEKTRONINIS PAŠTAS

Vilnius 2004

TurinysĮvadas 3Elektroninis paštas 4 Iš elektroninio pašto istorijos 5 Interneto elektroninio pašto adresas ir jo įsigijimo būdai 5 Elektroninio pašto klientinės programos 6 Virusai elektroniniame pašte 10 Ryšiai su kitais tinklais 11Naudota literatūra 11

Įvadas

Naujos technikos kūrimas – tai sudėtingos fanatazijos, teorijos irparktikos persipynimas. Pirmuosius mechaninius skaičiavimo įrenginius darantikos laikais naudojo matematikai, inžinieriai ir prekeiviai. Kinijoje irJaponijoje prieš keletą tūkstančių metų iki Kristaus gimimo jau buvonaudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų priespecialaus rėmo. O šiandien mes galime pasigirti pasauliniu tinklu,nuostabių sugebėjimų turinčiais kompiuteriais, leidžiančiais greitaipatenkinti mūsų poreikius, atlikti sudėtingus skaičiavimus, mėgautis jųprivalumais. Internetas – vienas iš šiuolaikinių technologijų, tai tinklasjungiantis organizacijas, mokslo, mokumo įstaigas, pavienius kompiuteriųvartotojus, komercines firmas, apimantis daugiau nei 160 šalių. Interneteatrandame politinius įvykius, informacinių agentūrų pranešimus, periodiniusleidinius, sporto naujienas,literatūros kūrinius, netgi horoskopus, verslo,finansinę informaciją bei daug daugiau.Klientams Internetas siūlo plačią informacinių ir ryšio paslaugų įvairovę:naudjimąsi tekstinėmis bei hypermedia (tekstas + garsas + vaizdas + video)bylomis, informacines duomenų bazes, informacijos paieškos bei pateikimopriemones (Gopher, Worl Wide Web, Wais, Veronica, Archie), elektroninįpaštą (E-Mail), bylų persiuntimą, interneto telefoną, video konferencijas,daugialypės informacijos tinklą, archyvų peržiūrą, Interneto radiją.Elektroninis paštas yra viena populiariausių paslaugų, kurios naudojimaskiekvienas metais išauga net 2 kartus, todėl norėčiau aprašyti plačiau, kadbūtų lengviau išsiaiškinti visus jo privalumus ir trūkumus.

Elektroninis paštas

Elektroninis paštas (angliškai Electronic Mail, sutrumpintai email) yrageriausiai pasiekiama ir dažniausiai naudojama interneto ir kitųkompiuterinių tinklų paslauga. Trumpas apibrėžimas būtų: pasikeitimas

kompiuteryje saugomais pranešimais naudojantis telekomunikacijos kanalais.Pagrindiniai jo darbo principai visiškai nesiskiria nuo paprasto pašto(lentelė 1).Skiriasi tik laiškų siuntimo greitis. Dažnai elektroninio pašto vartotojaipaprastą paštą vadina „sraigės paštu“ (snail mail). Jūsų laiškas elektroniupaštu pasieks adresatą bet kurioje pasaulio vietoje per kelias valandas,minutes ar net sekundes, priklausomai nuo tarpinių mazgų kiekio tarp jūsųir adresato serverio, darbo greičio, ryšių linijų kokybės. Pradėjusnaudotis elektroniniu paštu, dažnai sunku suprasti, kaip galima siųstisvarbią žinią paprastu paštu ir savaitę ar daugiau laukti atsakymo. Begreitesnio laiškų persiuntimo, elektroninis paštas siūlo ir daugiaupatogumų – to paties laiško siuntimas keliems adresatamas, diskusijų kurianors tema prenumerata „siuntinio“ (bet kokio failo) prijungimas prielaiško. Tačiau elektroninis paštas gali perduoti – priimti tik tai, kąįmanoma saugoti kompiuteryje, kitaip sakant, juo negalite siųsti daiktų. Beto, negalima siųsti ranka rašyto teksto (tik skenuotą vaizdą), todėlprarandamas „šiltas“ tarpusavio bendravimas, rašoma beveik vien trumpaiapie reikalus. Vadinasi, reikalingi abiejų rūšių paštai. Elektronis paštasturi privalumų ir lyginant su telefonu ar faksimiliniu ryšiu. Kiaskambinate telefonu, nežinote, ar jūsų pašnekovas nenutraukė svarbauspokalbio su lankytoju. Todėl jis gali atsakinėti jums vienskiemeniaisžodžiais, o jūs galvosite, kas čia jam atsitiko. Pranešimą siunčiate saupatogiu laiku, adresatas skaito jūsų laišką ir rašo atsakymą jam patogiulaiku. Telefoninis pašnekesys su tolimu abonentu ar fakso pranešimosiuntimas greitai atsiliepia jūsų kišenei, o elektroniniu paštu siųsdamimegabaitus informacijos, mokate už tai vieną kitą litą arba išvis nemokate,netgi, kai adrestas yra priešingoje Žemės rutulio pusėje. Tačiau telefono
ryšys nedings, nes elektroninis paštas neatsoja bendravimo balsu:intonacija, tembras prarandami.

lentelė 1. Pašto ir elektroninio pašto skirtumai

|Paštas |Elektroninis paštas ||Parašote laišką, užrašote |Parašote laiško adresą, temą, tekstą. ||adresą. | ||Įmetate į pašto dėžutę. |Prisijungiate ir perduodate savo pašto || |serveriui. ||Laiškai surenkami, rūšiuojami, |Laiškai perduodami tolyn ryšio ||išvežiojami. |linijomis. ||Prieš tai buvęs žingsnis |Prieš tai buvęs žingsnis kartojams, kol||kartojamas, kol laiškas patenka |laiškas patenka į adresato pašto ||į adresato pašto dėžuę. |serverį. ||Adresatas išima laišką. |Adresatas parsisiunčia laišką į savo || |kompiuterį. |

Iš elektroninio pašto istorijos

➢ 1844 metais Semiuelis F.B. Morzė pasiuntė pirmąją elektroninę žinutę (What hath God wroght – Ką sukūrė dievas) telegrafu iš Vašingtono į Baltimor. Raidžių perdavimui panaudotas Morzės kodas. ➢ 1969 metais L.Kleinrokas iš Los Andželo kompiuteriu nusiuntė pirmąją elektroninio pašto žinutę kolegei Stanforde. ➢ 1971 metais Rėjus Tomlinsonas (Ray Tomlinson) sukūrė pirmą elektroninio pašto programą. Ji gauta, sujungus SENDMSG (vietinės žinutės) ir CYPNET (failų siuntimas) programas. ➢ 1972 metų kovo mėn. R. Tomlinsonas parinko simbolį @ (simbolio reikšmė „prie“) elektroninio pašto adresui. L. Robertsas sukūrė elektroninių laiškų tvarkymo programą RD, leidžiančią veiksmus: „skaityti“, „persiųsti kitam“, „atsakyti“, „įrašyti į failą“. ➢ 1973 metais sukurtas balso žinučių perdavimo protokolas. ➢ 1975 metais S. Volkeris sukūrė pirmą adresų sąrašą MsgGroup (mailing list) norintiems susirašinėti tarpusavyje. Einaras Steferudas buvo pirmasis sąrašo koordinatorius. ➢ 1979 metų balandžio mėn. Kevinas Makenzis (Kevin McKenzie) pasiūlė emosijų reiškimui naudoti simbolius „(“ – „šypsenėlė“). ➢ 1983 metais minties citatai atsakyme pradėtas naudoti ženklas „>“. Kolby koledžas Maine (Waterville, Maine) tapo pirmąja mokymo institucija, suteikusia elektroninį paštą visiems savo studentams.

➢ 1986 metais pasirodė pirmasis mandagumo taisyklių rinkinys (Netiquette). ➢ 1988 metais sukurtas Fidoneto – interneto tiltas laiškų pasikeitimui. ➢ 1991 metais Filipas Cimermanas (Philip Zimmerman) sukūrė šifravimo (kartu ir elektroninų laiškų) modulį PGP (Nuostabus slaptumas, Pretty Good Privacy).

Interneto elektroninio pašto adresas ir jo įsigijimo būdai

Interneto elektroninio pašto adresas sudarytas iš dviejų dalių: pirma dalisidentifikuoja žmogų, antra – jo pašto serverį. Šios dalys atskiriamosženklu @ (komercinis ženklas „prie“, dar vartojami žodžiai „šuniukas“,„auselė“). Pirmoje adreso dalyje gali būti keli žodžiai, atskirti taškaisir _ (pabraukimo) simboliu. Senesnių adresų pirmas žodis po ženklo @dažniausiai reiškia kompiuterio vardą, toliau yra srities vardas ir šalieskodas ar kuri nors internete naudojama santrumpa .com, .edu, .gov, .net,.mil. Dabar labiau plinta srities adresų naudojimas. Pvz.:eugvalav@vpu.lt(vpu – Vilniaus pedagoginisuniversitetas, lt – Lietuva). Jei rašote laišką žmogui, kurį aptarnauja taspats pašto serveris, užtenka rašyti adreso pirmą dalį ir @.Komentaras (pavyzdžiui, siuntėjo vardas ir pavardė) gali būti rašomas priešadresą ir po jo. jei komentaras rašomas prieš adresą, adresas apgaubiamasženklais < >, pvz.: Ingrida Tamošaitytė

foxie@floyd.ktu.lt. Komentaras po adreso turi būti apskliaudžiamas, pvz.:Lockett.Susan@ic.gc.ca (Lockett, Susan: AERO). Jei jūsų korespondentas savolaiškams naudoja kolektyvinį adresą, nepatingėkite parašyti, kam taslaiškas skirtas. Elektroninio pašto programos neskiria mažųjų ir didžiųjųraidžių adrese.Panašiai kaip įprastame pašte, neteisingai užrašius adresą laiškai grįžtaatgal. Neišsigąskite programos Mailer – Daemon pranešimo „Deliveryfailure“, bet atidžiai panagrinėkite jo dalis. Laiškas gali grįžti ne tiktodėl , kad blogas adresas, bet ir dėl kitų priežasčių: pašto serverio ar

ryšio linijos gedimų. Tokiu atveju jūsų ar kuris nors tarpinis serveriskartos siuntimą kelis kartus automatiškai, bet ir jūs galite po ilgesnėspertraukos siųsti tą patį laišką dar kartą.

Elektroninio pašto klientinės programos

Internetas leidžia susirašinėti įvairiems žmonėms, nepriklausomai nuo to,kokiu kompiuteriu ir kokiomis programomis jie naudojasi. Prieš kelis metusdaug žmonių paštui naudojo OS UNIX programas Mail, Elm, Pine, ar MSDOSprogramas UUPC, DML. Dabar galima rinktis iš kelių tuzinų įvairiausiųprogramų. Didesnė jų dalis yra gaunama nemokamai (anoniminis FTP) ir veikiaMicrosoft Windows aplinkoje. Parasčiausios jų leidžia siųsti ir gautilaiškus bei prijungtus prie jų failus (attachments). Kai kurios „filtruoja“paštą pagal siuntėjus ar parinktus žodžius, automatiškai atsako į kaikuriuos išskirtus laiškus ar net ištrina tiesiog serveryje. Elektroniniopašto programos yra daugelio opercinių sistemų (UNIX, Windows9x/NT/2000,MacOS, …) sudėtyje.Jei laiške bus paprastas tekstas, parašytas lotyniškomis raidėmis, jįsugebės perskaityti bet kuris adresatas. Kitų kalbų raides su specifiniaisdiakritiniais ženklais matys tik dalis žmonių, naudojančių tą pačią kodųlentelę, šriftus bei programinę įrangą.Daugelis senesnių pašto serverių, šliuzų gali priimti ir siųsti toliau tik7 bitais koduojamą informaciją, t.y. tik pirmus 128 kodų lentelėssimbolius. Todėl prieš siunčiant sudėtingesnės struktūros informaciją, jąreikia pertvarkyti iš 8 bitų į 7, o gavus – vėl į 8 bitus. Laiškai ir jųpriedėliai gali būti koduojami keliais būdais: uuencode (atėjo iš UNIX),BinHex (iš Apple Macintosh), MIME. Visos šiuolaikinės pašto programos„supranta“ kiekvieną šį kodavimo būdą. Laiško gavėjas negalės matytipriedėlio(papildomo teksto, grafikos, audio – video medžiagos), jei neturėsprogramos , kuria buvo kuriamas vaizdas arba bent tokios programos, kuri

leidžia jį peržiūrėti (viewer). Pridėdami prie laiško teksto procesoriumiar skaičiuokle sutvarkytą tekstą, turime pagalvoti apie tai, kokį šriftąturi gavėjas, ar jo teksto tvarkymo programa gali suprasti tokį išdėstymą,grafinių ar garso – vaizdo iliustracijų formatą.

Savo pašto programą jūs galite rinktis pagal tai, kaip įsivaizduojatesusirašinėjimą, laiškų archyvo tvarkymą.Kadangi tuo pačiu kompiuteriu (nors jis vadinamas asmeniniu, PK) naudojasine vienas, reikėtų atkreipti dėmesį į galimybę tikrinti savo paštą keliemsžmonėms. Patogi galimybė yra laiškų, esančių serveryje temų ir siuntėjųperžiūra – gal pagal temas nuspręsite, kad laišką reikia tiesiog ištrintiiš pašto serverio, negaištant laiko siuntimui, gal dabar parsisųsite tiksvarbiausius.Eudora Pro (www.qualcomm.com.) laikoma nerašytu pašto programų standartu.Naujausios versijos turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiškotekstą, filtravimą, šifravimą (PGP), balso pašto priedą PureVoice, galimybęturėti daug atskirų pašto dėžučių.Outlook Express (pav. 1) yra viena patogiausių, lengviausiai suprantamųprogramų. Ji skirta elektroniniam paštui ir Usenet naujienų skaitymui. TuriPOP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą, filtravimą, šifravimą(PGP5, S/MIME), elektroninį parašą (iš partnerių Verisign), laiškų iradresų importavimo iš Netscape Communicator galimybę. Kelių vartotojųlaiškus galima skirstyti į atskirus aplankus, naudojant filtrus, tačiau jienėra slepiami. Nemokama.

[pic]

pav. 1 Outlook Express programos langas

Pegasus Mail turi pakankamai aiškią sąsają, ją nesunku naudotis netginaujokams. Turi POP3/IMAP4 protokolus, HTML standarto laiško tekstą (suklaidomis), filtravimą, šifravimą (savo ir PGP), galimybę siųsti laiškąnaudojant adresų sąrašą (listserv analogas), automatinį periodinįkorespondencijos tikrinimą ir pranešimą apie atėjusius laiškus (garsinissignalas ir animuota piktograma sisteminiame dėkle), atskirtas vartotojų

pašto dėžutes. Nemokama. Bendras Pegasus Mail vaizdas yra kaip ir visų

kitų Windows aplinkos programų: langai, meniu, įrankių juostos (pav. 2).Įdiegti programą į savo kompiuterio diską labai paprasta: parsisiunčiamenorimą jos versiją ir įvykdote programą. Minimalūs reikalavimaikompiuteriui 16 MB RAM, 5 MB laisvos vietos diske.

[pic]

pav. 2 Pegasus Mail programos langas

Savotiškai įdomi programa TalkyMail gali atsiųsti, balsu perskaityti laišką(traktuojama, kad jis angliškas) ir parodyti jo tekstą, parašyti irišsiųsti atsakymą, įdiegus Microsoft Agent – skaityti bet kokį kompiuteryjeesantį tekstą. Analogiškai veikia Speak & Mail, įdiegus L&H True VoiceEngine – leidžia komanduoti kompiuteriui balsu, tik neturi galimybėsatsakyti į laišką.Vartotojai Lietuvoje daugiausiai naudojasi programomis Eudora (nemokamavieno vartotojo versija Light), programa Outlook Express (Internet Explorerpriedas, vienas vartotojas, daug adresų), Netscape Communicator dalimiMessenger, Pegasus Mail (daugelio vartotojų, daugelio adresų), daug kasžavisi voratinklio paštu. Lietuvoje daug žmonių naudojasi nemokamaisadresais ir prie jų laiškų gali būti automatiškai pridurti reklaminiaisakiniai, jų adresais gali būti siunčiami reklaminiaipasiūlymai.Registruodamiesi atidžiai žiūrėkite, kuriose vietose galima to atsisakyti.Pašto dėžutės dydis gali būti ribojamas 2-35 MB, laiško dydis – 1 MB.Lietuvoje nemokamai POP3 pašo dėžutes galite įsigyti keliose vietose, jųvis daugėja: ▪ www.takas.lt (adresas@takas.lt), ▪ www.delfi.lt, užsiregistravus suteikia adresą adresas@delfi.lt (pav. 3), ▪ www.mail.centras.lt (adresas@centras.lt, adresas@bomba.lt, adresas@xxx.lt, galima naudotis ir naršykle), gera vieta pradėti interneto naršymą (portal), ▪ www.freemail.lt (adresas@freemail.lt, galima naudotis ir naršykle), penkių kontonentų paslauga, ▪ www.hotmail.com (adresas@hotmail.com, POP3 – tik su Outlook Express5, galima ir naršykle),

▪ www.hotpop.com (adresas@hotpop.com), ▪ www.icqmail.com (adresas@icqmail.com, galite nauotis kitais

POP3/IMAP4 adresais) – integruotas su populiaria programa ICQ, ▪ www.unomail.com, užsiregistravus suteikia adresą adresas@unomail.com, galima surinkti laiškus iš 20 vietų, ▪ www.one.lt užsiregistravus suteikia adresą adresas@one.lt (pav. 3).

[pic]

pav. 3 Pašto dėžučių puslapiai interne

Tačiau nemokamų programų tarpe tik Pegasus Mail leidžia keliems vartotojamsnaudotis atskiromis laiškų dėžutėmis, nurodyti pašto dėžutės vietąkompiuterio diske bei matyti temas prieš parsisiunčiant. Daugelyje apžvalgųši programa priskiriama prei geriausių. Minusas – įvairių šriftų ir kitokiųteksto pagražinimų naudojimas gali būti nesuderinamas su kitomis paštoprogramomis.Kai kurių pašto klientų palyginimą matote pridedamoje lentelėje (lentelė2).

lentelė 2. Elektroninės pašto klientinės programų palyginimas

| |Eudora Pro |Pegasus Mail |Microsoft |Calypso || | | |Outlook | || | | |Express | ||Kelios adresų |+ |+ |+ |+ ||knygos | | | | ||Adresų sąrašas|+ |+ |- |+ ||Tik temų |- |+ |- |+ ||peržiūra | | | | ||Keli adresai |+ |+ |+ |+ ||Keli |+ |+ |+ |+ ||vartotojai | | | | ||POP/IMAP |+/+ |+/+ |+/+ |+/+ ||Šablonai |+ |+ |+ |+ ||MIME/uuencode |+/+ |+/+ |+/+ |+/+ ||Automatinis |+ |+ |+ |- ||rašymas | | | | ||Automatiniai |+ |+ |+ |- ||atsakymai | | | | ||URL |+ |+ |+ |+ ||Rašybos |+ |+ |+ |+ ||tikrinimas | | | | ||(anglų) | | | | ||Šifravimas |+/+ |+/+ |S/MIME |-/+ ||savas/PGP | | | | ||Keli parašai |+ |+ |+ |+ ||Paslauga |Mokama |Nemokama |Nemokama |Mokama |

Virusai elektroniniame pašte

Elektroninis paštas labai pagreitino informacijos pasikeitimo procesą, bettuo pačiu atvėrė vartus negerų programų – virusų plitimui. Apsaugainaudojami ir specifiniai elektroninio pašto būdai, ir bendros paskirtiesprogramos. Specifiniai būdai yra du: vienas – laiškų priedų tikrinimaspašto serveriuose, kitas – laiško tikrinimas asmeniniame kompiuteryje jogavimo metu. Serverio apsauga yra

palyginti brangi: programos MIMEsweeper, E-Mail VirusWall, WebShieldkainuoja tūkstančius dolerių. Laiško gavimo metu tikrinti Pegasus Mailimamą paštą gali Norton Antivirus, McaFeeVirusScan, Panda Antivirus Platinum ir kitos programos. Bendras patarimas –gavę laišką su priedu, patikrinkite priedą, ar nėra virusų, naudodamiesikuria nors antivirusine programa. Prie paprasto teksto virusai dar„nesikabina“. Netikėkite laiškais su įspėjimais apie superpabaisą Good

Times ar kitokįtekstinį virusą, kuris žada vos ne susprogdinti kompiuterį. Tokių laiškųplatinimas yra panašus į virusą, nes pakrauna interneto magistralesbereikšme informacija.

Ryšiai su kitais tinklais

Pasaulyje be interneto yra ir daugiau kitų, mažiau paplitusių kompiuteriniųtinklų. Iki 1995 metų Lietuvoje labiausiai buvo naudojams Fidoneto tinklas.Juo bei uždaresniu tinklu cc:Mail naudojasi ir vyriausybinės įstaigos Seimoįstatymų, vyriausybės nutarimų bei potvarkių persiuntimui, susirašinėjimui.Amerikoje bei Europoje plačiai naudojami Amerika Online, Compuserve, Bitnetir kiti. Jie nėra interneto dalis, nes dažniausiai naudoja kitokiusprotokolus nei TCP/IP. Tačiau siųsti korespondenciją ir gauti atsakymusgalima naudojant „šliuzus“ pereinant iš tinko į tinklą. Kiekvienaskompiuterinis tinklas laikosi savo principų, todėl pereinant į kitą tinkląnaudojamos skirtingos adreso keitimo taisyklės. Pvz.: vartotojas rašoadresą: vardas@attmail.com. ATTMail vartotojas turi rašyti taip:internet!sritis!vardas. Siuntimas iš interneto į BIX: vardas@bix.com.Rašant iš BIX į internetą atsakant į kvietimą „Mail:“ reikia parašyti žodį„to“ ir interneto adresą. Gali būti sutrumpinti didesni nei 0,5MB laiškai.

Naudota literatūra

E.Valavičius, I. Tamošaitytė, A. Našlėnienė „Interneto labirintai“,„Smaltijos “ leidykla, Kaunas, 2000D. Janickienė „Informatika“, VDU, Kaunas, 2001