Senosios civilizacijos

SENOSIOS CIVILIZACIJOS

Civilizacijos Laikotarpis Teritorija Pasiekimai Pastabos
1. Babilono XIX a. Pr. Kr. „Tamsusis laikotarpis“ 1750-1729 m. Pr. Kr. „Naujoji Babilonystės karalystė“ 626-539 m. Pr. Kr. Mesopotamijoje Sukūrė astrologijos mokslą; sudarė įstatymų sąvoką; pastatė miestą stebuklą – Babiloną; metus suskirstė į 12mėn. Perėmė šumerų raštą, tačiau gerokai jį praplėtė; taip pat garbino dievus, siekiančius šumerų laikus, tik pakeitė jų pavadinimus.
2. Šumerų – Akadų IV tūkst. M. Pr. Kr. Tarp tigro ir Eufrato upių slėnių; Sukūrė raštą – dantiraštį; parašyta seniausia epinė poema apie Gilgamešą; teisinę sistemą; steigė mokyklas Šumerų kultūra per savo gyvavimo laikotarpį pasiekė tokį aukštą lygį, kad jokia invazija nepajėgė jaas sunaikinti, todėl daugelis užkariautojų tautų pasisavino daug šumerų kultūros laimėjimų
3. Egipto Archajinis
3000-2650 m. Pr. Kr.
Senoji valstybė 2650-2150 m. Pr. Kr.

Naujoji valstybė 1539-1075 m. Pr. Kr.
Vėlyvasis

525-332 m. Pr. Kr. Egiptas – aukštutinis ir žemutinis; palei Nilo upės slėnį Sukūrė hieroglifų raštą, statė piramides; sudarė kalendorių; mokėjo atlikti 4 matematinius veiksmus; skaičiavo trupmenomis Nilo pastovumas galėjo būti viena iš priežasčių, dėl kurios Egiptą buvo lengviau suvienyti – šalis nebuvo susiskaldžiusi į daugybę miestų. Nilo slėnis buvo pakankamai izoliuotas, tad retai įsiverždavo užpuolėjai.
4. Heleninė XIII – XII a. Pr. Kr. Apėmė Graikiją ir Romą Sukūrė poemas „Iliada“ irr „Odisėja“; olimpinių žaidynių pradžia; sukurta demokratinė santvarka; Civilizacijos raidą lėmė visuomeninės aplinkybės bei gamtos ir geografinės sąlygos; žemės plotas; palankios sąlygos jūrų komunikacijoms

5. Indo III tūkst. m. pr. Kr. Indo slėnyje, Gango Indo ir upių pakraščiuose. Pirkliai naudojo akmeninius antspaudus; įkūrė seniausią pa

asaulyje uostą – Bombėjų; statė laivus, šachmatų tėvynė
6. Egėjo II tūkst. m. pr. Kr. Kretos sala ir Mikėnai Vartojo dviejų rūšių raštą, pastatė kompleksinį statinį – labirintą Seniausias Europos civilizacijos židinys – Kretos sala
7. Kinijos Šangų dinastija XVII-XII a. Pr. Kr. „Aukso amžius“ 1100-221 m. pr. Kr.
Chanų dinastija

206 m. pr. Kr. Iki 219 m. po Kr.
Tamsos laikotarpis 220-289m. Civilizacija susiformavo Geltonosios ir Jangdzės upių slėniuose Išrado popierių, šilką; gamino paraką; pradėjo sudarinėti žemėlapius, išrado kompasą. „Aukso amžius“ – Kinijos civilizacijos pakilimas, pasiekta daug kultūrinių laimėjimų, susiformavo teisinė sistema; religijos doktrinos.
8. Sirijos XII a. pr. Kr. X a. pr. Kr. Civilizacija apėmė Siriją, Izraelį, Jordaniją, Libaną (Jord ano upės slėnį) Pradėjo statyti stačiakampius namus; konservavo vyresniųjų kūnus; statė miestus – megapolius (Eblos miestas) Sirijos civilizacijos nulėmė strateginė ir prekybinė padėtis tarp Mesopotamijos ir Viduržemio jūros, kalnuotas paviršius, kliudęs formuotis vaalstybėms, supančios dykumos.
9. Finikijos 1200 m. pr. Kr. (XII a. pr. Kr.) Dabartinio Libano, Sirijos ir šiaurės Izraelio Viduržemio jūros pakrantėje. Sukūrė abėcėlę iš 22 raidžių, abėcėlės pagrindu išrado senąjį Armėjų raštą. Finikiečiai niekada nebuvo sudarę vienos valstybės. Finikiją valdė miestai, o miestus – karaliai.

10. Hetitų

Senoji karalystė apie XVII a. pr. Kr. XVI a. pr. Kr. Naujoji karalystė XVI a. pr. Kr. apie XII a. pr. Kr.

Mažosios Azijos pusiasalio centrinę dalį, bei Viduržemio jūros pakrantė.

Sugebėjo pritaikyti geležį, išrado ratą.

R. Šliūpa ieškojo baltų ir hetitų tarpusavio ryšių, bandė įr

rodyti baltų hetitiškąją kilmę, tačiau tai liko be rezultatų.

11. Inkų XIII – XVIa.
P. Amerikos Andų kalnuose
Buvo geri architektai, statė stabilius ir atsparius žemės drebėjimam pastatus
12. Asirijos II tūkst. pr. Kr. 612 m. pr. Kr. Šiaurinė Mesopotamijos dalis Sukonstravo taranus – įrenginius sienoms griauti, naudojo svaidymo mašinas; Naudojo signalų perdavimo sistemą; Asirai sugebėjo išlaikyti savarankiškumą ir tebeegzistuoja kaip atskira etninė grupė Šiaurės Irake

Asirija visą savo gyvenimo laikotarpį buvo Babilono civilizacijos įtakoje. Asirai pripžino Babilono dievus. Asirijos ir Babilonijos civilizacijos laikoma, kaip viena.
13. Actekų XIV a. Šiaurės Amerika; dabartinė Meksika Tiksliai įvaldė matematiką, pirmieji pradėjo žaisti kamuoliu; pastatė daug šventyklų; sukūrė šiuolaikinį kalendorių.
14. Majų 300 m. pr. Kr. Šiaurės Amerikos pietinė dalis iki Panamos kanalo Išvystė savo raštą; sukūrė kalendorių, sudėtingą astronominę sistemą, gamino popierių, rašė knygas.
15. Vakarų Afrikos
16.Archemenidų apie 648 m. pr. Kr. – 330 pr. Kr. Teritorija, kurioje dabar įsikūrę Iranas, Irakas, Armėnija Geri karo strategai

Leave a Comment