Pasaulio pasidalijimas

36. Pasaulio pasidalijimas

1. Pirmoje XIX a pusėje Europos šalių pramonės techninis išsivystymas plėtėsi:
a) iš vakarų į rytus b) pietų į šiaurę c)iš rytų į vakarus

2. XIX a pradžioje pramonė labiausiai išsivysčiusi buvo:
a) Belgijoje b) Anglijoje c) Vokietijoje

3. Antroje XIX a pusėje Vengrijos karalystėje vyravo
a) pramonė b) žemės ūkis c) a ir b variantai teisingi

4. Rusijoje baudžiava buvo panaikinta
a) 1900 m b) 1831 m c) 1862 m d) 1861 m

5. Monopolinis bendrovių susivienijimas, nepanaikinantis jų teisinio savarankiškumo tai
a) koncesija b) kompanija c) koncernas

6. Pirmaisiais XIX a dešimtmečiais didžiausias užjūrio valdas turėjo
a) Anglija b) Prancūzija c) Belgija

7. Europos valstybių vadovai manė, kad valstybės savo galingumą gali įrodyti tik
a) demonstruodamos jėgą b) pllėsdamos savo teritorijas c) a ir b variantai teisingi

8. Didžiausia Anglijos kolonija buvo
a) Afrika b) Indija c) Ispanija

9. Imperialistinę politiką rėmė
a) pramonininkai ir prekybininkai b) neturtingieji gyventojų sluoksniai
c) a ir b variantai teisingi

10. Rytinės Afrikos pakrantės XIX a buvo kontroliuojamos
a) portugalų b) prancūzų c) arabų

11. XIX a mažiausiai europiečiams žinoma Afrikos dalis buvo
a) rytinė b) vakarinė ir rytinė c) pietinė d) centrinė

12. Valstybės viešpatavimo sferų plėtimas vadinamas
a) viešpatavimu b) intervencija c) ekspansija

13. Anglijos viešpatavimo sferų plėtimasis į Afriką prasidėjo
a) 1875 m b) 1876 m c) 1885 m

14. Valstybės priklausomybės forma, kai stipri valstybė per savo atstovą tvarko silpnesnės šalies užsienio politiką ir koontroliuoja vidaus politiką
a) proleriatas b) protektoratas c) segregacija

15. Transvalio aneksija buvo paskelbta
a) 1877 m b) 1900 m c) 1866 m

16. Imperializmo politikos padariniai Afrikos žemyne
a) etniniai karai b) žemas išsivystymo lygis c) a ir b variantai teisingi

17. Iš Azijos valstybių imperialistinę politiką vykdė
a) Kinija b) Mongolija c) Rusija d) Japonija

18. 1893 m Japonijai sutriuškinus Kiniją, Japonija protektorato te

eises gavo
a) Mongolijoje b) Korėjoje c) Kamčiatkoje

19. Rusijai buvo suteikta teisė
a) nutiesti geležinkelį į pietinę Kiniją b) kontroliuoti Kinijos finansus
c) a ir b variantai teisingi

20. 1900 m sukilimas Kinijoje vadinamas
a) “Kumštininkų” b) “geltonoji grėsmė” c) “Boksininkų”

Leave a Comment