Lietuvos geležinkeliai

Turinys

Lietuvos geležinkeliai 1
Istorija 1
Statistika 2
Keliai 2
Keleivių vežimas 2
Krovinių vežimas 2
Paslaugos 3
Keleivių vežimas 3
Krovinių vežimas 4
Reikšmingų žodžių abėcėlinė rodyklė 7
Paveikslėlių sąrašas 7Lietuvos geležinkeliai
Istorija
Pav 1 Geležinkeliai tarpukaryje
Geografinė padėtis nulėmė: Lietuva – tranzito kraštas: reikšminga atkarpa Rytų – Vakarų linijoje. Tai patvirtina ir beveik 150 metų Lietuvos geležinkelio istorija, prasidėjusi 1851 m. carinės Rusijos vyriausybei priėmus nutarimą dėl Sankt – Peterburgo – Varšuvos geležinkelio tiesimo. Lietuvoje pirmasis geležinkelis buvo nutiestas 1861 metais – tai buvo kelio Sankt Peterburgas-Varšuva ruožas nuo Kauno iki Virbalio. 1918- aisiais metais Lietuvoje kūrėsi nepriklausoma valstybė. Jau 1919-ųjų pavasarį prasidėjo traukinių eismas siauruoju geležinkeliu Kaune tarp senamiesčio ir Panemunės, o 1919-ųjų liepos 6 d. buvo paleistas pirmas traukinys plačiuoju geležinkeliu iš Kaišiadorių į Radviliškį. Pirmaisiais pokario metais Lietuvos geležinkelininkai turėjo pertvarkyti kelius, sujungti juos į bendrą tinklą ir tik po to galvoti apie geležinkelio tobulinimą. 1923 m. Lietuvai susigrąžinus Klaipėdos kraštą, Klaipėdos uostas tapo Lietuvos geležinkelių sistemos dalimi. Karo metu geležinkelius valdė okupantai. 1944 – 1945 m. laikotarpyje didžioji dalis karo suniokoto Lietuvos geležinkelio buvo atstatyta. pirmus penkerius Lietuvos nepriklausomybės metus geležinkeliais vežamų krovinių mastai drastiškai smuko (nuo 1992 metų iki 1995 metų krovinių apimtys sumažėjo net 54 proc.), o paskutinius šešerius metus – svyravimai buvo gana nežymūs (pvz. 1996 m. – 29138 tūkst.t, 2000 m. – 30712 tūkst.t). Šiuo metu geležinkeliai Lietuvoje daugiausia veža krovinius – keleivinis sektorius yra išvystytas gana silpnai. Didžioji dalis krovinių vežimų – nuo 50 iki 60 proc. – tranzitiniai. Keleivių Lietuvos geležinkeliais kasmet pervežama vis ma

ažiau: 1996 m. – 14,2 mln., tai 2000 m. – 8,9 mln.Statistika
Keliai
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kelių eksplotacijos ilgis, km 1904,7 1695,8 1775,3 1774,0 1781,8 1771,2
Iš to skaičiaus:
1520 mm pločio vežės 1811,9 1679,0 1753,5 1752,2 1760,0 1749,4
1435 mm pločio vėžės 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
750 mm pločio vėžės 71,0 _ _ _ _ _
Elektrifikuotų kelių ilgis, km 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0

Po 2000m. kelių ilgis sumažėjo 200 km, buvo atsisakyta 750 mm pločio vėžių. Pastaruosius 5 metus beveik niekas nesikeičia.Keleivių vežimas
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Iš viso vežta keleivių, mln. 8,9 7,7 7,2 7,0 7,0 6,7
Iš to skaičiaus:
vidaus vežimai 7,4 6,3 5,7 6,0 6,0 5,7
tarptautiniai vežimai 1,5 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0
Keleivių apyvarta, mln. keleivio km 611,2 532,8 498,1 432,1 443,5 427,9
Iš to skaičiaus:
vidaus vežimai 335,1 263,2 228,7 257,2 261,7 259,1
tarptautiniai vežimai 276,1 269,6 269,4 174,9 181,8 168,8
Vidutinis vieno keleivio vežimo nuotolis, km 69,0 69,0 69,0 61,7 63,5 63,7
Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis kelionių skaičius 2 2 2 2 2 2

Nuo 2000 m. tiek vidaus, tiek tarptautiniai keleivių pervežimai mažėjo.Krovinių vežimas
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Iš viso vežta krovinių,tūkst.t 30712 29173 36650 43447 45555 49287
Iš to skaičiaus:
vidaus vežimai 4664 6340 6481 5435 11806 14364
tarptautiniai vežimai 26048 22833 30169 38012 33749 34923
Iš jų:
Įvežta 3961 3410 4898 7176 11590 10249
Išvežta 4099 4273 4476 7053 5002 5480
tranzitas 17988 15150 20795 23783 17157 19194
Krovinių pyvartamln.tariff.tkm 8918 7741 9767 11457 11637 12457
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis,km 290 265 266 264 255 253
Krovinių apyvarta,mln. eksploa.tkm 9233 7917 9936 11523 11745 12601

Krovinių pervežimo apimtys pastoviai didėjo. Apie pusę krovinių pervežimų sudaro naftos produktai.

Pav 2 Krovinių pervežimo tendencijosPaslaugos
Keleivių vežimas
Pav 3 Keleivinių traukinių maršrutai Lietuvoje
Lietuvos geležinkeliai siūlo įvairias paslaugas keleiviams:
• lengvatos keleiviams
• važiavimo sąlygų pakeitimas
• vaikų vežimas
• keleivių grupių veežimas
• bagažo vežimas
• dviračių vežimas
• gyvūnų vežimas
• bilietų grąžinimas

Papildomos paslaugos:
• skelbimų pranešimas per stoties radiją;
• nešulių saugojimas stoties saugykloje;
• pranešama apie lydimojo ir nelydimojo bagažo atvežimą gavėjui;
• atgabento lydimojo ar nelydimojo bagažo saugojimas bagažo skyriuje;
• siuntų, sveriančių iki 15 kg, vežimas vietiniais traukiniais;
• kelionės bilietų užsakymų priėmimas telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
• draudimas;
• prekyba spauda, gaiviais gėrimais, užkandžiais.Krovinių vežimas
Pagal statistiką geležinkeliais vykdoma apie 40% visų Lietuvos krovinių pervežimų.

Pav 4 Krovininių traukinių maršrutai Lietuvoje

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo valdybos pagrindinės veiklos kryptys:
• krovinių vežimas geležinkeliu Lietuvos Respublikos teritorija;
• krovinių ekspedijavimas;
• optimalios krovinių tarifų politikos fo

ormavimas;
• krovinių pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo darbai;
• krovinių deklaravimas (muitinės tarpininkų paslaugos);
• krovinių sandėliavimas muitinės sandėliuose arba laikinasis krovinių saugojimas eksporto ir importo terminaluose;
• prekinių sąstatų formavimas, eismo valdymas;
• krovinio vežimo technologijos derinimas su kitų šalių geležinkeliais;
• vagonų ūkio eksploatavimas ir priežiūra;
• nuosavų vagonų registravimas;
• vagonų paieška ir sekimas Lietuvoje bei užsienio šalyse.
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia 70 komercinių stočių tinklas. Šiose stotyse yra atliekami darbai, susiję su krovinių vežimu. Klientas gali pasirinkti jam patogiausią krovinio išsiuntimo ar gavimo vietą.
Šeštokų geležinkelio stotyje sueina plačioji (1520 mm) ir europinio standarto (1435 mm) geležinkelio vėžės. Čia vykdomas krovinių pakrovimas, iškrovimas bei perkrovimas iš vieno pločio vėžės vagonų į kito pločio vėžės vagonus. Perkraunami 20, 30, 40 pėdų konteineriai. Šeštokų stotyje veikia Importo ir eksporto terminalas.
Mockavos stotyje veikia automatinė geležinkelio vėžės pločio keitimo įranga, kurios pagalba kroviniai modernizuotuose vagonuose gali būti vežami jų neperkraunant. Šioje stotyje veikia suskystintųjų dujų perpylimo terminalas.
Draugystės stotis aptarnauja vienintelę Baltijos šalyse esančią tarptautinę geležinkelio keltų liniją Klaipėda – Mukranas. Keltas vienu metu gali gabenti 103 vagonus. Tai trumpiausias kelias iš Lietuvos į Vakarų Europą.
Klientų patogumui Krovinių vežimo valdyboje veikia padalinys „LG ekspedicija“, pačiomis palankiausiomis sąlygomis siūlantis savo paslaugas:
• krovinių ekspedijavimas NVS ir Europos šalių geležinkeliais;
• krovinių vežimas Lietuvos geležinkeliais;
• tinkamiausių maršrutų ir priimtiniausių tarifų parinkimas;
• specialūs tarifai vežant naftos produktus, grūdines kultūras, metalus, akmens anglis ir kitus krovinius Lietuvos, Latvijos, Ba
altarusijos bei Ukrainos geležinkeliais;
• specialūs tarifai vežant konteinerius traukiniu “Vikingas” maršrutu Klaipėda-Odesa-Klaipėda;
• informacija apie krovinių vežimo sąlygas ir jų suderinimas su kitų valstybių geležinkeliais.
Krovinių vežimo valdyba taip pat teikia:
• prekių sandėliavimo paslaugas muitinės sandėliuose Vilniaus ir Kauno geležinkelio stotyse;
• laikinojo prekių saugojimo paslaugas importo ir eksporto terminaluose Vilniaus ir Šeštokų geležinkelio stotyse.
Muitinės tarpininko paslaugos teikiamos Vilniaus, Kauno, Radviliškio, Šeštokų ir Vaidotų stotyse.
Plačiau su AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo veikla – komercinių stočių teikiamomis paslaugomis, krovinių vežimo kainomis bei taisyklėmis galite susipažinti tinklapio skiltyje „Krovinių vežimas“.

Literatūros sąrašas
Internetinė svetainė www.litrail.lt , žiūrėta 2006-11-05
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gele%C5%BEinkelis , žiūrėta 2006-11-05
http://www.straipsniai.lt/gelezinkeliaiReikšmingų žodžių abėcėlinė rodyklė
I
Importo, 6
K
komercinių, 6, 7
T
tranzito, 1Paveikslėlių sąrašas
Pav 1 Geležinkeliai tarpukaryje 1
Pav 2 Krovinių pervežimo tendencijos 3
Pav 3 Keleivinių traukinių maršrutai Lietuvoje 3
Pav 4 Krovininių traukinių maršrutai Lietuvoje 4

Leave a Comment