Mindaugas

Mindaugas

Mindaugo vardą mes siejame su Lietuvos valstybės susidarymu. 1236 m. Hipatijaus metraštyje jau minima „Mindaugo Lietuva“. Taigi, Lietuvos valstybės kūrėju galime laikyti Mindaugą.Mindaugas įvairiais būdais šalino sritinius kunigaikščius. Taip 1248 – 1249 m. išvijęs savo brolėnus Tautvilą ir Gedvidą, jis sukėlė didelį pasipriešinimą. 1250 m. Livonijos Ordinas surengė žygį į Mindaugo žemes ir apsupo jo pilį. Nors Mindaugas atsilaikė, bet jis suprato, kad jam ir toliau grės priešiška nepatenkintų kunigaikščių ir vokiečių koalicija. Todėl 1251 m., papirkęs Livonijos Ordino magistrą Andrių Štirietį, jis apsikrikštijo. 1251 m. jam pavyko gauti popiežiaus Inocento IV raštą, suteikiantį Šv. Petro nuosvybės teises. Tais pačiais metais buvo duotas ir sutikimas karūnacijai. 1253 m. Mindaugas tapo pirmuoju (kartu ir paskutiniuoju) Lietuvos karaliumi Mindaugu I.Tačiau Lietuvą krikštyti buvo dar anksti. Mindaugas turėjo didelę opoziciją. Be to, mirus žmonai Mortai, jis pagrobė į laidotuves atvykusią jos seserį, kunigaikščio Daumanto žmoną. Daumantas pasiskundė Treniotai, kuris 1263 m. Mindaugą nužudė.Mindaugas buvo geras politikas. Jis sugebėjo suvienyti Lietuvą, gauti Šv. Petro nuosavybės teises, karūnuotis. Viena, kur jis suklydo, tai – per ankstyvas krikštijimasis, sukėlęs didžiulį nepasitenkinimą pagonių tarpe.