mesapotamija

Mesopotamija (graik. – tarpupis) – taip šią teritotija pavadino graikų geografai.
Upės – Efratas ( Šumeriškai – Barunun; Akadiškai – Purattu. )-2700 km
Tigras – 1900 km.

IX t. – Nuo kaspijos jūros atsikrausta juodagalviai, asimiliuojasi su vietiniais ir taip atsiranda mesopotamijos gyventojai.

IV t. pradžioje – pietų mesopotamijoje atsiranda pirmosios šumerų gyvenvietės, senovinės tautos žinomos savo kultūra.
Teritorija – nuo Persų ilankos iki didžiausio suartėjimo Efrato ir tigro upių.
Tiksliai nežinoma iš kur atsirado šumerai, bet spejama, kad jie atsirado iš dabartinės Indijos ir indonezijos teritorijos.

I etapas – nuo 3500 iki 2300 metų. p.k.
Šumerų miestų-valstybių klestejimas.
Šumerai niekada nėra sukūrę vieningos vaalstybės, tačiau Mesopotamijos teritorijoje buvo apjungta iki 15 miestų-valstybių.
Žymiausi miestai:
(3500m. p.k.). Pirmasis miestas-valstybė Mesopotamijoje – Urukas.
Urukas – politinis centras, pirmoji sostinė, chraminiai kompleksai, dievas Inanas.
(3400m.p.k.) Dantiraščio atsiradimas Mesopotamijoje. Uruke ir Džemded-Nasra rasti pirmieji rašytiniai tekstai (piktogramos).
Nipuras – seniausias miestas, dievas Enlilis.
Lagašas................

Šumerų miestų-valstybių bendradarbiavimą skatino:
1.) Drekinamųjų sistemų statyba
2.) Naudingų iškasenų stygius
3.) Poreikis gintis nuo klajoklių.

III t. p.k. Šiaurinėje Mesopotamijos dalyje isikūrė Semitų gentys ir įkūrė Akadų miestą.

Mesopotamijos gyventojai yra vadinami biurokratų tauta, nes viską mego užsirašinėti.

Gilgamešo epas – Džonas Smitas 1886 m. rado Uruke. Jame yra žinių appie ukį ir karus, pasaulio tvaną ir išsigelbejima.

Mesopotamijoje atsirado pirmieji rašytiniai įstatymai, Lagašo valdovas Urukaginas socialiai lygina visuomenę.
Pastatai statomi iš molio, miesto centre stovi šventikla – Zikuratas.
Zikuratas – dievo buveinė, iždinė, prekių sandelis, prekybos vieta ir rotušė.

Žinių funkcijos:
1.) Žemė priklauso dievui, todėl ži

iniai valdė miestą dievo vardu. Žemės mokestis, jo skirstymas, buvo žinių valdžioje.
2.) Žiniai grūdais mokėjo atlyginimą valdininkams ir amatininkams.

Pirmasis Mesopotamijos suvienijimas 2300-2200 m. p.k.

Akado karalius – Sargonas suvienijo ir įkurė pirma istorijoje imperiją.
„Sodininkas kuris deivės ištartu noru tapo karaliumi“

I-ji suirutė 2200-1800 m. p.k.
Iseržia Kutai – „kalnų slibinai“
2070 m. p.k. valdovas Urnamu išleidžia istatymus – naikindamas taliono principą.
~2000 m. p.k. Uro miestas – Abraomo teviškė.

II-sis suvienijimas 1800-600 m. p.k.
Babilonas – dievo vartai. Valdė 11 dinastijų.

6 dinastija – Hamurabis VI 1792-1750 m. p.k.
„Teisingumo įstatai“ – pirmasis susistemintas įstatymų rinkinys, paviešintas 1770 m. p.k. kurį sudarė 282 paragrafai, iškalti 2,5 m steloje ir pastatyti Babilono centre.

Principai:
1.) Taikomas taliono principas vienoda socialinį padetį turintiems žmonėms
2.) Ginama privati nuosavybė ( už vagystę – mirtis )
3.) Ginami tėvai nuo vaikų
4.) Bausmės neištikimoms žmonoms
5.) Vergų interesai neginami

Tarnauti kariuomenėje buvo garbės ir prestižo reikalas.
Užkariavo teritorija nuo Persijos įlankos iki Sirijos Kalnų.

Babilonas buvo neeužkariajamas miestas, jo žlugimas – vidaus destrukcija.

II- ji suirutė 1600-700 m. p.k.
Isiveržia: Kasitai, Hetitai, Asirai.

III-sis suvienijimas (asiriškasis)
~XIX a. isikuria Asirijos valstybė, sostine Ašuru.
Asirija dėl savo žiaurumo yra vadinama istorijoje – Liuto guolio šalis, o asirai – dievo rykštė, jų sostinė (Ninevija- antroji sostinė) – kraujo miestas.
Sinaheribas 704-681 – kildino save iš dievų. Įkūrė sostine Nineviją, itin žiaurus.
689 m. visiškai nusiaubė Babiloną.
Užkariavo: Siriją, Finikiją, Palestiną, Kipro salą.
701 m. – prie Ieruzalės patyrė visiška vaterlo. (apie tai dar rašo pranašas Izapas).

Sineharibas – „kai apsižvalgai aplinkui, tai atrodo, kas visi žm

monės bepročiai“.

Ašurbanipalas 668-626 m. p.k.
Jam valdant Ninevijoje buvo pirklių daugiau negu danguje žvaigzdžių.
Užkariavo: Egipta iki antrojo slenksčio ir Tebus.
Jam valdant buvo įkurta viena iš seniausių senovės istorijoje bibliotekų.
1854 m. Lejerdas atkasė Nineviją ir Ašurbanipalo biblioteką, kurioje ir buvo
„Gilgamešo epas“.
612 m. Babilono karalius Nabopalasaras sudaro sajunga su Midija ir užkariauja Asirija.

IV-sis suvienijimas 612-539 m. p.k.
Naujoji Babilono karalystė

Nabuhodanasoras II 604-562 m. p.k. (chaldėjų dinastija)
Babilono klestejimo viršunė
Nabuhodanasoras II-sis vadinamas tarpupio Cezariumi.
Kariomenė profesionali.
597-586 – užkariavo Izraeli ir išsivarė žydus i nelaisvę.
Užkariavo: Siriją, Finikiją, Palestiną, puolė bet neužkariavo Egiptą.
Išpošė ir sutvirtino Babiloną:
1.) Pastatė Babelio bokštą, jame irengė Marduko šventyklą ( Vyriausias Babilono dievas – karo dievas.) Marduko šventikla vadinama Esangila.

Babelio bokštą Herodotas pavadino – dangaus ir žemės kirtinių akmenių.
2.) Įrengė procesijų gatvę, saugumui ir iškelmėms.
3.) Pastatė Ištarės vartus ( Ištarė – vaisingumo deivė )
4.) Babilono sodai (skirti jo žmonai Semiramidei, dar vadinami -Semiramidės sodais)

Paskutinis valdovas Nabonilas, Babilona 539 m. užkariavo Kiras ( Persų karalius )

Dievai žmagaus pavidalo, reikalui esant galėjo pavirsti i gyvūnus.
Amus – šumerų dievas, vyriausias dangaus dievas, žmona Ki – žemės deivė, vaikas Enlilis – vėjo ir debesų dievas.

Vyriausi Babilono dievai – Mardukas (karo), Ištarė (vaisingumo), Adadas.

Babilonėčiai peremė šumerų dievus, tik kai kurių vardus pakeitė.

Visuomenė – Karalius

Žiniai

–=-=-=- =-=-

„Darbštieji maitintojai“ – žemdirbiai Mesopotamijoje.
Amatai – apie 3500 m. p.k. Mesopotamijoje pradėta lydyti bronzą, atsirado kalvystė – vyrų specialybė.
Amatininkų buvo prestižinių ir

r ne.

Vergai – karo belaisviai arba skolininkai.

Moterų padėtis – pati galėjo rinktis vyrą, disponavo savo kraičiu, valstybės valdime nedalyvavo.

Mesopotamijoje atsirado mokyklos, jos vadinamos – „Lentelių namai“
Mokiniai – „Lentelių namų sūnūs“.
Dantiraščio šifravimas 1802 m. Vokietis Grotefendas iššifravo 10 ženklų.
1836 m. Lasenas ir Burniufas iššifravo visą dantiraštį, ir tuo pat metu Anglijoje Roulinsonas.

Išradimai: arklas, pirmasis raštas, astronomijos mokslas (išimtinai žinių specialybė), nustatė žvaigždynus, metus padalino į 12 mėnesių, mėnesį suskaidė į savaites, sukūrė
60-taine sistemą, mokėjo apskaičiuoti trikampio plotą.
Žinojo: 3600 laipsnių, sukurė stiklą, burinį laivą, medecininius receptus, medicinos simbolių – gyvatę, ratą.

Leave a Comment