Antanas Vaičiulaitis- V alentina

Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 m. birželio 23 d. Didžiųjų Šelvių kaime prie Vilkaviškio
1925 m. A. Vaičiulaitis paskelbė pirmuosius savo eilėraščius. Antanas Vaičiulaitis- XX a. vid. prozininkas, krikščioniškojo humanizmo atstovas, atviras vakarietiškajai kultūrai Rašytojas labiausiai žinomas kaip ,,Valentinos” autorius.
Romanas Valentina buvo parašytas 1936 metais. Jo centre- Antano ir Valentinos meiles istorija. Šiame romane atskleidžiama dviejų jaunų žmonių meilės istorija, subtilūs jausmai, vidinės būsenos, išgyvenimai.
Romano svarbiausias herojus – Antanas. Jis jautrus kiekvienai tikrovės detalei, kiekvienam savo nuotaikos niuansui. Net mažas pasikeitimas pažadina jausmą. Valentina yra atsargi, uždara, beesirūpinanti artimaisiais.
Atrodo, kad veikėjai gyventų simbolių pasaulyje, kur kiekviena dalelė juos supančios aplinkos tampa amžinybės atspindžiais, daiktai ir reiškiniai sleptų mistiškas prasmes.
Svarbiu simboliu romane tampa ežeras, skiriąs miestelį, kuriame apsigyveno Antanas, nuo Valentinos namų,.Ežeras tarsi simbolizuoja jų meilę : veidrodinis
paviršius gali žaisti baltais debesėliais saulėtą popietę, o ežero
gelmėse tūno likimas, tartum susipainiojusios žolės, panašios
į jų susipynusius jausmus.
Romanas skamba, kaip neišsipildžiusi giesmė. Kūrinys- kupinas dramatizmo, tačiau ir vilties. Sunku, bet žmogiškai suvokiama. Sielos gelmių neišmatuosi- jos kinta. Antanas Vaičiulaitis ramiu balsu atveria mylinčio žmmogaus pasaulį ir įtikina: myleti be atsako yra begalo sunku.

Leave a Comment