Liublino unijos reikšmė

1. Unija sudarė palankias sąlygas šlėktų diktatūros stiprėjimui, LDK valstybingumo nykimui, politiniam ir ekonominiam smukimui.
2. Unija sudarė sąlygas bendromis jėgomis laimėti Livonijos karą.
3. Unija sudarė sąlygas lenkų ekspansijai į lietuvių, gudų, ukrainiečių žemes.
4. Unija spartino lenkų kalbos bei kultūros skverbimąsi į LDK, lietuvių bajorų nutautėjimą.
5. Unija sukūrė ypatingą, precedento neturinčią, jungtinę valstybę.

Nepaisant to:

1. LDK išlaikė savo herbą, teritoriją, valstybinę organizaciją (iždą, įstatymus, teismus, kariuomenę, vykdomąją valdžią) – iki pat XVIII a. pabaigos buvo atskiras politinis vienetas.
2. Respublikos seime LDK atstovai reikalus svarstė ir įstatymų projektus rengė atskiruose posėdžiuose.
3. LDK turėjo atskirus piinigus.
4. Derybose su kitomis šalimis būdavo sudaromos mišrios delegacijos.

Taigi, Liublino unija nebuvo Lietuvos tragedija. Tai tebuvo posūkis į bajoriškosios demokratijos – anarchijos pusę.

Leave a Comment