Lietuvos nepriklausomybes akto atkurimas ir ivinai nuo 1990 iki1991 metu

Lietuvos nepriklausomybes atkūrimas

Lietuvos nepriklausomybes atkūrimas

1990-1991

Mykolas Venckūnas 10A

2011-03-27

1990m. pirmuosius demokratinius LSSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimus laimėjo neatideliotino ir besąlygiško Lietuvos nepriklausomybės siekentis Sąjudis

1990m.kovo 11-oji tapo lemtinga diena naujausioje Lietuvos istorijoje.

124 deputatų balsais, 6 susilaikius ir nekam nebalsavus prieš paskelbtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo aktas.

0x01 graphic

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo plenarinių posėdžių salėje priėmus Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą. Prezidiume (iš kairės): Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojaiKazimieras Motieka, Bronislovas Kuzmickas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios TarybosPirmininkasVytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkopavaduotojas Česlovas Stankevičius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumonarys Aloyzas Sakalas. Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. Fotografas Paulius Lileikis.

1990metais kovo menesi nepriklausomybę atkurenti paskelbė Estija

0x01 graphic

1991 m. sausio 13-ąją sovietiniai (dauguma iš Pskovo, Rusija) spec. daliniai brutalia jėga bandė užgniaužti atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Prie Lietuvos televizijos bokšto Vilniuje, kitose vietose žuvo beginkliai žmonės.

Maskvos valdininkų įsakymu Lietuvos Respublikos telvizija Vilniuje užimama.

Kauno radiofone, transliuotame iš Sitkūnų, dirbusi žurnalistė Jolanta Šarpnickienė operatyviai paskelbė informaciją ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui:

“Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad reguliarios Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. Apie tai informuojame Lietuvos žmones, Europos ir viso pasaulio tautas. Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių. Didžioji dauguma mūsų beginklės valstybės žmonių yra tvirtai pasirengę žengti 1990 metų kovo 11-osios dienos nubrėžtu keliu. Kreipiamės į visus, kurie mus girdi. Smurtu galima mus palaužti, užkimšti mums burnas, tačiau niekas neprivers išsižadėti laisvės ir nepriklausomybės.”

0x01 graphic

1991 m. sausio 13-ąją sovietiniai (dauguma iš Pskovo, Rusija) spec. daliniai brutalia jėga bandė užgniaužti atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Prie Lietuvos televizijos bokšto Vilniuje, kitose vietose žuvo beginkliai žmonės.

Maskvos valdininkų įsakymu Lietuvos Respublikos telvizija Vilniuje užimama.

Kauno radiofone, transliuotame iš Sitkūnų, dirbusi žurnalistė Jolanta Šarpnickienė operatyviai paskelbė informaciją ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui:

“Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad reguliarios Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. Apie tai informuojame Lietuvos žmones, Europos ir viso pasaulio tautas. Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių. Didžioji dauguma mūsų beginklės valstybės žmonių yra tvirtai pasirengę žengti 1990 metų kovo 11-osios dienos nubrėžtu keliu. Kreipiamės į visus, kurie mus girdi. Smurtu galima mus palaužti, užkimšti mums burnas, tačiau niekas neprivers išsižadėti laisvės ir nepriklausomybės.”

0x01 graphic

1991-08-31 žudynės Medininkuose omonininkai iš Rygos nužude 7 lietuvos pareigūnus.

Literatūra:

www.archyvai.lt

www.lietuvos.org

www.lrs.lt

VadovėlisLaikas 10 2dalis.