Lietuva Rusijos imperijoje

Testas

1. Užnemunė atiteko:

a) Lenkijai

b) Rusijai

c)Prūsijai

2. Lenkijos karalystė atiteko:

a) Rusijai

b) Vokietijai

c) Lietuvai

3.Sukilimų nuo 1830 m. iki 1864 metų buvo:

a) 1

b) 2

c) 3

4. Vilniaus universitetas įkurtas:

a) 1799 m.

b) 1802 m.

c) 1579 m.

5. Baudžiava Rusijoje panaikinta:

a) 1861 m.

b) 1864 m.

c) 1815 m.

6. Kas parašė pirmąją Lietuvos istoriją?

a) Simonas Daukantas

b) Andrius Valiūnas

c) Simonas Stanevičius

7. XIX a. vid. Lietuvos visuomenėje dominavo:

a) valstiečiai

b) kunigai

c) bojorai

8. Daugumą Lietuvos gyventojų sudarė:

a) stačiatikiai

b) katalikai

c) provoslavai

9. Pirmąjį sukilimą prieš Rusijos valdžią pradėjo:

a) slaptos Lenkijos organizacijos

b) valstiečiai

c) Rusijos karininkai

10. Kurio regiono žemvaldžiai vis dar laikė save lietuviais?

a) žemaičiai

b) suvalkai

c) aukštaičiai

11. Kokia buvo M. Muravjovo pravardė?

a) Korikas

b) Žmogėdra

c) Šmėkla

12. 1830-31 m. sukilimo prriežastys:

a) siekė panaikinti baudžiavą

b) siekė atkurti Lietuvos – Lenkijos valstybę

c) siekė nuversti prezidentą

13. Kas vykdė caro politiką Lietuvoje?

a) M. Muravjovas

b) Z. Zarovskis

c) A. Kavarskis

14. Vyriausiasis Lietuvos sukilėlių vadas buvo:

a) A. Marcinkevičius

b) A. Gelgaudas

c) M. Muravjovas

15. Kuris miestelis žemaitijoje buvo vyskupo rezidencija?

a) Varniai

b) Alsėdžiai

c) Giedraičiai

Teiginiai

1. Sukilimų prieš Rusijos caro valdžią nuo 1830 m. iki 1864 m. buvo keturi. TAIP NE

2. 1803 m. Vilniaus universitetas buvo pavadintas imperatoriškuoju. TAIP NE

3. Kai Lietuva buvo Rusijos gniaužtuose, universitete veikė šeši fakultetai. TAIP NE

4. Pirmoji lietuvių atgimimo banga per Lietuvą nuvilnijo XIX a. 1-2 dešimtmetyje. TAIP NE

5. Geriausia liietuvių kalbą mokėjo, bei kalbėjo, aukštaičiai. TAIP NE

6. 1836 metais buvo uždarytas Vilniaus universitetas TAIP NE

7. Vyriausiasis sukilėlių vadas buvo A. Gelgaudas TAIP NE

8. Lietuvoje blaivybės sąjūdį pradėjo vyskupas M. Valančius TAIP Ne

Paaiškinkite šias sąvokas:

Baudžiava, masonai, literatūrinis sąjūdis.

ASMENYBĖS

Apibūdinkite šias asmenybes:

M. Muravjovas, Adomas Mickevičius, Simonas Da

aukantas, Simonas Stanevičius, Motiejus Valančius,
Antanas Gelgaudas.

DATOS

Suvedžioite įvykius su jiems budingomis datomis

1. Baudžiavos panaikinimas Rusijoje 1814 – 1823 m.
2. Vilniaus universiteto klestėjimo laikotarpis 1855 m.
3. Pirmasis sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje 1793 – 1864 m.
4. Įkurta Vilniaus archeologijos komisija bei Senienų muziejus 1861 m.
5. Lietuvoje pasirodė antroji lietuvių liaudies dainų knyga 1830 – 1831 m.
6. Simonas Daukantas 1829 m.

Atsakymai

Testo: Teiginiai:
1. c 1. NE
2. a 2. TAIP
3. b 3. NE
4. c 4.TAIP
5. a 5. NE
6. a 6. NE
7. c 7. TAIP
8. b 8. TAIP
9. a
10. a
11. a
12. b
13. a
14. b
15. a

Datos
1. Baudžiava panaikinta Rusijoje 1861 m.
2. Vilniaus universiteto klestėjimo laikotarpis 1814 – 1823 m.
3. Pirmasis sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje 1830 – 1831 m.
4. Įkurta Vilniaus archeologijos komisija bei Senienų muziejus 1855 m.
5. Lietuvoje pasirodė antroji lietuvių liaudies dainų knyga 1829 m.
6. Simonas Daukantas 1793 – 1864 m.

Leave a Comment