Kristionas Donelaitis

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos

Alytaus Šaltinių pagrindines mokyklos

9b klasės mokinės

Viktorijos Krukonytės

Referatas

Kristionas Donelaitis

Alytus

Turinys

1. Biografija.Apie jo vaikystę bei jaunystę.

2. Kristiono Donelaičio „Metai“.

3.Charakteris

1.Biografija.Apie jo vaikystę bei jaunystę.

0x01 graphic

Kristionas Donelaitis, pirmasis, pradėjas rašyti grožinius lietuvių literatūros kūrinius, gimė 1714 metais, Sausio 1 dieną Lazdynėliuose netoli Gumbinės kitaip sakant Karaliaučiuje.

Augo laisvųjų valstiečių šeimoje, kai tik jam suėjo septyneri metai, mirė jo tėvas, o motina liko viena auginti keturis sūnus ir tris dukras.

1732 metais Kristionas Donelaitis pradėjo mokytis Karaliaučiuje (dabar Kaliningrade) keturklasėje mokykloje, tuo metu buvo apsistojęs beturčių bendrabutyje.

Po keturių metų jis įstojo į KKaraliaučiaus universiteto teologijos fakultetą. Čia jis buvo mokomas tikybinių dalykių – teologijos ir senųjų bei naujųjų kalbų, be to baigęs fakultetą pagrinde išmoko lotynų, graikų ir vokiečių kalbas.

Dar papildomai lankė lietuvių kalbos seminarą, galėjo gauti ir lietuviams skiriamą stipendiją. Šiais metais K. Donelaitis kaip nekeista daug dėmesio skyrė muzikai. Jis pats grodavo, dainuodavo, komponuodavo. Kurį laiką vienoje mokykloje buvo muzikos mokytoju. Jis turėjo labai gerą muzikinę klausą,vienu metu net buvo pradėjęs gaminti muzikinius instrumentus.

1740 metais pavasarį baigęs universitetą išvyko atgal į Lazdynėlius. Pirmiausia jį paskyrė būti vienos mokyklos muzikos mokytoju Stalupėnų miestelyje.Po metų sėkmingo darbomokykloje K. Donelaitis buvo paskirtas jos vedėju.

1744 metais vedė Stalupėnų mokyklos vedėjo našlę Oną Reginą Olefant. Vaikų jie nesusilaukė, o pats K. Donelaitis teigė, kad su jo mažu atlyginimu būtu buv

vę sunku auginti vaikus.

Vienas iš garsiausių jo parašytų kūrynų buvo „Metai“ kurį 1818 metais išleido Liudvikas Rėza.

Kai 1780 metais Vasario 18 dieną suėjo 66 metai K. Donelaitis mirė nuo jėgų išsekimo ir buvo palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje.

2. Kristiono Donelaičio „Metai“.

0x01 graphic

Tai epinė poema kurioje yra apibūdinami keturi metų laikai. Ją sudaro keturios dalys: „ Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“,„Rudenio gėrybės“, „Žiemos rūpesčiai“.

Šiame kūrinyje daugiausiai dėmesio skiriama gamtos aprašymams, taip pat XVII amžiaus Mažosios Lietuvos valstiečių baudžiauninkų, dar kitaip vadinamų būriais, kalbos, papročių, gyvenimo būdo vaizdavimui, kalbama apie paprastų baudžiauninkų santykius su ponais. Poemoje dažnai yra gamta gretinama su žmogaus gyvenimu suteikiant jiems alegorines reišmes. Kūrinyje teigiama, jog gamtoje po pavasario ateina vasara, po to ruduo ir pagaliau žiema, o paskui vėl viskas kartojasi iš naujo, taip ir žmogus, kaipp ir augalas, gimsta, subręsta, duoda vaisius ir numiršta. Su pavasariu paprasti valstiečiai dvasiškai atgimsta, vasarą pradeda kibti į darbus, rudenį sutvarko vasarą duotas gėrybes, o žiemą viską apmąsto kas buvo ir kas laukia ateitį, pradeda vėl ruoštis naujam etapui – pavasariui.

Būriai raginami laikytis krikščioniškosios dorovės normų, visas jų gyvenimas vertinamas pagal Šventojo Rašto tiesas. Pagrindinėmis žmogaus vertybėmis, šiame kūrinyje, laikomos darbštumas, pamaldumas, teisingumas, ištikimybė, o didžiausiomis ydomis – tingėjimas, bedievystė, žiaurumas.

K. Donelaitis savo kūriniu nori įtvirtinti moralines vertybes, išnaikinti ydas, išugdyti dvasinį taut

tos atsparumą. K. Donelaičio „Metai“ padėjo pagrindus pasaulietinei grožiniai lietuvių literatūrai.

3. Charakteris

Kristionas Donelaitis išsiskyrė savo literatūriniais gabumais, buvo teisingas, jautrus žmogus. Jis buvo griežtas ypač religiniuosedalykuose. Liudvikas Rėza po jo mirties yra pasakęs: „ K. Donelaitis mirė branginamas savo viršininkų, mylimas savo parapijiečių ir gailimas savo draugų“. Apie K. Donelaitį daug informacijos nėra, tačiau žinomikeletas jo charakterio bruožų iš laiškų, kuriuose parašyta, kad jis buvo įžeidus, nemėgo dvariškių, negalėdavo susitaikyti su neteisingumu, esant baudžiavai užjausdavo ne tik lietuvius, bet ir kitų tautybių žmones. Su malonumu atlikdavo visas jam skirtas pareigas, krikšto t.t.

Laisvalaikiu mėgo padirbėti sode, sodinti, skiepyti medžius, užsiimti barometrų gamyba.

Leave a Comment