Karo frontai 1914-1917 metai

Karo frontai 1914-1917m.

1. Vokietijos karo planą parengė Alfredas fon Šlyfenas. Jame buvo numatyta karo pradžioje staigiu manevru apeinant pasienio įtvirtinimus sutriuškinti Prancuzija, o po to visas jėgas mesti į Rytus prieš Rusija.

2. 1914m. sąjunginikams pavyko sustabdyti Vokiečių kariuomenę. Pereita prie pozicinio karo.

3. Rusijos kariuomenei nepavyko puolimas prieš Vokietija, nes buvo neparengtas, puolančios armijos nekoordinavo savo veiksmų, joms trūko paramos iš užnugario.

4. Karo eiga Rytų ir Vakarų frontuose skyrėsi tuo, kad Rytų fronte įvykiai vyko greičiau ir sekmingiau Vokietijai nei Vakarų.

5. Pirmame pasauliniame kare pradėta naudoti: Nauja karo priemonė – lėktuvai. Pirmą kartą panaudotas dujų ginklas.  1917m. Anglai panaudojo tankus.

6. Kariaujančiu šalių vidaus politika: Vyriausybės ėmėsi reglamentuoti ekonomika ir riboti piliečių laisvę ir jų teises.  1914m. 08. visas šalis užliejo patriotizmo banga. Priimant sprendimus lemiamas žodis buvo generolų. Visi ištekliai ir resursai skirti tik frontui.  Pradėta riboti piliečių teises.  Išleisti įstatimai kuriais leista suimti bet kurį žmogų, itariama veikusį prieš šalies interesus. Spaudai buvo įvesta griežta cenzūra.7,

1914m. Vokietija prieš Sajungininkams pavyko sustabdyti09 05-09 Prancūzija-Anglija vokiecius.

1914m. Rusija prieš Vokietija Vokietija sutriuškino Rosija.09mėn

1915m. Vokieciai ir austrai Vokieciai uzime Serbiją. vasara prieš Serbiją

1915m. Vokietija prieš Visi puolimai buvo nesėkmningi.pavasaris Prancūzija ir Angliją

1916m. Vokietija prieš Prancūzija Lapkričio mėn. vokiečiai nutraukė 02mėn. puolimą.

1916m. Rusija pries Austrija Rusija nugalėjo Austrija.06mėn.