DIDELIO TEKSTO TVARKYMAS.

DIDELIO TEKSTO TVARKYMAS.
STILIUS.

Sukurti ir parašyti tekstą kompiuterio pagalba yra labai sunku. Bet toks tekstas atrodo estetiškiau, gražiau, be to, jis yra patogesnis negu rašytas ranka. Bet vien tekstą sukurti ir parašyti nepakanka, reikia mokėti gražiai jį sutvarkyti. Apie tai mes dabar ir kalbėsime.
Kai rašote laišką, straipsnį ar kitokį nedidelį tekstą, bet kuriuo metu matosi jo bendras vaizdas. Toks įsivaizdavimas tampa labai sudėtingas, kai turite daugelio puslapių tekstą su kelių lygių pavadinimais, išnašomis, turiniu. Pavyzdžiui, įrašant knygą, turite sugalvoti formatavimo parametrus ki

i
iekvieno lygio pavadinimui (skyrius, poskyris), paprastam tekstui, sąrašams, turiniui ir t.t.
Formatavimo parametrai apima šriftą, pastraipų išdėstymą, rėmelius, pastraipų numeravimą, tabuliacijos klavišo žingsnį. Juos prisiminti kiekvienam teksto fragmentui ir spaudinėti daugybę komandų – ilgas ir sunkus darbas. Kai kurie tekstų procesoriai šį darbą automatizuoja. Pavyzdžiui, Microsoft Word tai daro naudojantis stiliaus (Style) sąvoka.
Stilius kaip tik ir apima reikalingus kiekvieno fragmento tvarkymo parametrus. Programa Microsoft Word leidžia pasirinkti vieną iš daugelio jau sukurtų stilių. Naujam tekstui paprastai suteikiamas stilius Normal. Tačiau nebūtinai jums reikalingam st
t
tiliui Microsoft Word kūrėjai parinko jūsų kalbos šriftą, raidžių dydį ir kitus parametrus. Todėl prieš taikant stilius, patartina pakaitalioti jų aprašymą: šriftų, pastraipų, rėmelių ir t.t. parametrus.
Keisti stiliaus apibrėžimą galima dviem būdais – parašyti ir pilnai sutvarkyti nedidelį teksto fragmentą, pažymėti jį
į
į, po to žemesnėje instrumentų juostoje prie stiliaus pavadinimo (pradžioje Normal) spustelėti juodą trikampį ir iš atsiradusio sąrašo pasirinkti stilių. Pavadinimams pasirenkame stilių Heading su lygio numeriu, tekstui – Normal. Spustelėjus stiliaus pavadinimą, atsiranda dialogo langas. Viršutinė galimybė (Redgine the style) siūlo pakeisti stiliaus aprašymą pagal tai, kaip sutvarkyta pažymėta teksto dalis, apatinė nurodyta stiliaus aprašyme. Įsiminus formatavimo parametrus, vėliau bet kuriam kitam pažymėtam teksto fragmentui priskiriame stilių.
Tam teksto fragmentą pažymime, pasirenkame stiliaus pavadinimą ir lange Reapply Style pasirenkame apatinę galimybę. Šis stiliaus keitimo būdas tinka kiekvienam darbo seansui.
Kitas bet kurio stiliaus pakeitimo ir parinkimo būdas – Format –> Style.
Apatiniame langelyje List pasirinkę visus stilius (All Styles) didesniame viršutiniame langelyje matome jau sukurtų stilių sąrašą. Stačiakampyje Paragraph Preview matyti pastraipos išdėstymas pasirinktu st
tiliumi, Ch
haracter Preview – raidžių formą, Description – stiliaus parametrų aprašymas. Kadangi daugelis stilių yra sukurti pagal bazinį – Normal – stilių, tai lange Description galite matyti tik tas aprašymo detales, kurios skiriasi nuo Normal. Pavyzdžiui, matote stiliaus Normal aprašymą. Jei norite, kad pažymėta teksto dalis būtų sutvarkyta pagal matomą aprašymą, turite spustelėti mygtuką Modify. Atsivers langas skirtas stiliui Heading 2 keisti. Teksto šiuo stiliumi pavyzdį matome stačiakampyje Preview, aprašymą – stačiakampyje Description. Formato elementai keičiami, spustelėjus mygtuką Format. Format meniu ir darbas su tomis komandomis yr
ra to
oks pat, kaip aprašyta Microsoft Word veiksmų juostos komandų grupėje Format. Baigus kaitalioti stiliaus parametrus, spustelime OK, grįžtame į prieš tai buvusį langą. Jei norime stilių pritaikyti pažymėtam tekstui, turime spustelėti Apply, įsiminti pakeitimus – Close. Pakeisto stiliaus pavadinimas atsiras instrumentų juostos stilių sąraše.
Toks tvarkymo būdas yra labai patogus, norint suredaguoti didelį tekstą. O, kaip žinoma, sutvarkytas ir apdorotas tekstas yra patogus ir stilingas.