JAV susidarymas. Karas dėl JAV nepriklausomybės.

JAV susidarymas. Karas dėl JAV nepriklausomybės.

1. Kada Š.Amerikoje buvo įkurta pirmoji anglų kolonija?

Atsakymų variantai: a) 16 a. pabaigoje; b) 17 a. pradžioje;c) 17 a. pabaigoje; d) 18 a. pradžioje.

2. Kurijoe Š.Amerikos dalyje 17-18 amžiuose labiausiai klestėjo vergininkystė?

Atsakymų variantai: a) šiaurėje; b) pietuose;c) rytuose; d) vakaruose.

3. Kada prasidėjo karas dėl JAV nepriklausomybës?

Atsakymų variantai: a) 1775 m.; b) 1778 m.;c) 1781 m.; d) 1770m.

4. Kada kongresas priėmė “Nepriklausomybės deklaraciją”?

Atsakymų variantai: a) 1775 07 04; b) 1770 04 07;c) 1776 07 04; d) 1781 04 07.

5. Kas buvo šios deklaracijos autorius?

Atsakymų variantai: a) Dž. Vašingtonas; b) T. Džefersonas;c) B. Franklinas;

6. Kuris iš šių punktų nebuvo paskelbtas deklaracijoje?

Atsakymų variantai: a) Apie tai, kad visi žmonės lygūs; b) Apie tai, kad Anglija neteisėtai “spaudžia” kolonijas;c) Apie tai, kad vergija panaikinama; d) Apie tai, kad tauta turi teisę paskelbti savo vyriausybę.

7. Kuri iš šių šalių nesudarė sąjungos su Amerikos kolonijomis kovoje prieš Angliją?

Atsakymų variantai: a) Ispanija; b) Rusija;c) Prancūzija.

8. Kada buvo priimta JAV konstitucija?

Atsakymų variantai: a) 1780 m.; b) 1781 m.;c) 1787 m.; d) 1797 m.

9. Kiek procentų JAV gyventojų turėjo teisę dalyvauti rinkimuose pagal konstitucijà?

Atsakymų variantai: a) apie 10 procentų; b) apie 4 procentus;c) apie 50 procentų; d) apie 1 procentą.

10. Kada konstitucija buvo papildyta “Biliu apie teises”?

Atsakymų variantai: a) 1784 m.; b) 1785 m.;c) 1791 m.; d) 1801 m.