jav prezidentai ir vice prezidentai

JAV PREZIDENTAI IR VICE PREZIDENTAI

NO. PAREIGYBĖ VAD. METAI VARDAS, PAVARDĖ PARTIJA GYV. METAI
1. Prezidentas 1789-1797 George Washington Nėra 1732-1799

Vice Prezidentas 1789-1797 John Adams 1735-1826
2. Prezidentas 1797-1801 John Adams Federalistas 1735-1826

Vice Prezidentas 1797-1801 Thomas Jefferson Demokratas-Respublikonas 1743-1826
3. Prezidentas 1801-1809 Thomas Jefferson Demokratas-Respublikonas 1743-1826

Vice Prezidentas 1801-1805 Aaron Burr 1756-1836

Vice Prezidentas 1805-1809 George Clinton 1739-1812
4. Prezidentas 1809-1817 James Madison Demokratas-Respublikonas 1751-1836

Vice Prezidentas 1809-1812 George Clinton 1739-1812

Vice Prezidentas 1813-1814 Elbridge Gerry 1744-1814
5. Prezidentas 1817-1825 James Monroe Demokratas-Respublikonas 1758-1831

Vice Prezidentas 1817-1825 Daniel D. Tompkins 1774-1825
6. Prezidentas 1825-1829 John Quincy Adams Demokratas-Respublikonas 1767-1848

Vice Prezidentas 1825-1829 John C. Calhoun 1782-1850
7. Prezidentas 1829-1837 Andrew Jackson Demokratas 1767-1845

Vice Prezidentas 1829-1832 John C. Calhoun 1782-1850

Vice Prezidentas 1833-1837 Martin Van Buren 1782-1862
8. Prezidentas 1837-1841 Martin Van Buren Demokratas 1782-1862

Vice Prezidentas 1837-1841 Richard M. Johnson 1780-1850
9. Prezidentas 1841 William Henry Harrison Vigas 1773-1841

Vice Prezidentas 1841 John Tyler 1790-1862
10. Prezidentas 1841-1845 John Tyler Vigas 1790-1862

(Vice Prezidento nebuvo)
11. Prezidentas 1845-1849 James Knox Polk Demokratas 1795-1849

Vice Prezidentas 1845-1849 George M. Dallas 1792-1864
12. Prezidentas 1849-1850 Zachary Taylor Vigas 1784-1850

Vice Prezidentas 1849-1850 Millard Fillmore 1800-1874
13. Prezidentas 1850-1853 Millard Fillmore Vigas 1800-1874

(Vice prezidento nebuvo)
14. Prezidentas 1853-1857 Franklin Pierce Demokratas 1804-1869

Vice Prezidentas 1853 William R. King 1786-1853
15. Prezidentas 1857-1861 James Buchanan Demokratas 1791-1868

Vice Prezidentas 1857-1861 John C. Breckinridge 1821-1875
16. Prezidentas 1861-1865 Abraham Lincoln Respublikonas 1809-1865

Vice Prezidentas 1861-1865 Hannibal Hamlin 1809-1891

Vice Prezidentas 1865 Andrew Johnson Demokratas (Respublikonų išrinktas) 1808-1875
17. Prezidentas 1865-1869 Andrew Johnson Demokratas 1808-1875

(Vice prezidento neebuvo )
18. Prezidentas 1869-1877 Ulysses Simpson Grant Respublikonas 1822-1885

Vice Prezidentas 1869-1873 Schuyler Colfax 1823-1885

Vice Prezidentas 1873-1875 Henry Wilson 1812-1875
19. Prezidentas 1877-1881 Rutherford Birchard Hayes Respublikonas 1822-1893

Vice Prezidentas 1877-1881 William A. Wheeler 1819-1887
20. Prezidentas 1881 James Abram Garfield Respublikonas 1831-1881

Vice Prezidentas 1881 Chester A. Arthur 1829?-1886
21. Prezidentas 1881-1885 Chester Alan Arthur Respublikonas 1829?-1886

(Vice prezidento nebuvo)
22. Prezidentas 1885-1889 Grover Cleveland Demokratas 1837-1908

Vice Prezidentas 1885 Thomas A. Hendricks 1819-1885
23. Prezidentas 1889-1893 Benjamin Harrison Respublikonas 1833-1901

Vice Prezidentas 1889-1893 Levi P. Morton 1824-1920
24. Prezidentas 1893-1897 Grover Cleveland Demokratas 1837-1908

Vice Prezidentas 1893-1897 Adlai E. Stevenson 1835-1914
25. Prezidentas 1897-1901 William McKinley Respublikonas 1843-1901

Vice Prezidentas 1897-1899 Garret A. Hobart 1844-1899

Vice Prezidentas 1901 Theodore Roosevelt 1858-1919
26. Prezidentas 1901-1909 Theodore Roosevelt Respublikonas 1858-1919

Vice Prezidentas 1905-1909 Charles W. Fairbanks 1852-1918
27. Prezidentas 1909-1913 William Howard Taft Respublikonas 1857-1930

Vice Prezidentas 1909-1912 James S. Sherman 1855-1912
28. Prezidentas 1913-1921 Woodrow Wilson Demokratas 1856-1924

Vice Prezidentas 1913-1921 Thomas R. Marshall 1854-1925
29. Prezidentas 1921-1923 Warren Gamaliel Harding Respublikonas 1865-1923

Vice Prezidentas 1921-1923 Calvin Coolidge 1872-1933
30. Prezidentas 1923-1929 Calvin Coolidge Respublikonas 1872-1933

Vice Prezidentas 1925-1929 Charles G. Dawes 1865-1951
31. Prezidentas 1929-1933 Herbert Clark Hoover Respublikonas 1874-1964

Vice Prezidentas 1929-1933 Charles Curtis 1860-1936
32. Prezidentas 1933-1945 Franklin Delano Roosevelt Demokratas 1882-1945

Vice Prezidentas 1933-1941 John N. Garner 1868-1967

Vice Prezidentas 1941-1945 Henry A. Wallace 1888-1965

Vice Prezidentas 1945 Harry S. Truman 1884-1972
33. Prezidentas 1945-1953 Harry S. Truman Demokratas 1884-1972

Vice Prezidentas 1949-1953 Alben W. Baarkley 1877-1956
34. Prezidentas 1953-1961 Dwight David Eisenhower Respublikonas 1890-1969

Vice Prezidentas 1953-1961 Richard M. Nixon 1913-1994
35. Prezidentas 1961-1963 John Fitzgerald Kennedy Demokratas 1917-1963

Vice Prezidentas 1961-1963 Lyndon B. Johnson 1908-1973
36. Prezidentas 1963-1969 Lyndon Baines Johnson Demokratas 1908-1973

Vice Prezidentas 1965-1969 Hubert H. Humphrey 1911-1978
37. Prezidentas 1969-1974 Richard Milhous Nixon Respublikonas 1913-1994

Vice Prezidentas 1969-1973 Spiro T. Agnew 1918-1996

Vice Prezidentas 1973-1974 Gerald R. Ford 1913-
38. Prezidentas 1974-1977 Gerald Rudolph Ford Respublikonas 1913-

Vice Prezidentas 1974-1977 Nelson A. Rockefeller 1908-1979
39. Prezidentas 1977-1981 Jimmy (James Earl) Carter Demokratas 1924-

Vice Prezidentas 1977-1981 Walter F. Mondale 1928-
40. Prezidentas 1981-1989 Ronald Reagan Respublikonas 1911-

Vice Prezidentas 1981-1989 George H. W. Bush 1924-
41. Prezidentas 1989-1993 George H.

. W. Bush Respublikonas 1924-

Vice Prezidentas 1989-1993 Dan Quayle 1947-
42. Prezidentas 1993-2000 Bill Clinton Demokratas 1946-

Vice Prezidentas 1993-2000 Al Gore 1948-
43. Prezidentas 2000- George W. Bush Respublikonas 19??-

Vice Prezidentas 2000- Dick Cheyney 19??-

Leave a Comment