Indo Civilizacijos testas

Indo civilizacijos testas

1. Indijos seniausieji miestai:a) Harapa; b) Arvada; c) Biblas; d) Mohendžo Daro; e) Eblas.

2.Indijos civilizacijos pradžia:a) V tūktst. pr. Kr.; b) VI tūkst. pr. Kr.; c) III tūkst. pr. Kr.

3. Seniausias pasaulyje uostas:a) Kadisas; b) Lotalas; c) Utikas.

4. “Arijas” žodžio kilmė:a) svetimas; b) ūkininkas; c) jūreivis.

5. Kaip vadinosi “šventoji brahmanų kalba”:a) arijų; b) sankrito; c) hindi; d) harapų.

6. Kas yra veda?a) kalba; b) giesmių rinkinys; c) uostas; d) Dievas.

7. Kokie buvo aukščiausieji dievai iki Kristaus gimimo:a) Agnus; b) Veda; c) Indra; d) Varuna; e) Indua.

8. Indų gyvenimui reikšmingos kastos:a) brahmanų, šudrų, šyvų, vaišijų; b) vaišijų, višnų, šyvų, brahmanų; c) šudrų, brahmanų, kšatrijų, vaišijų.

9. Pirmoji Indijos imperija:a) Marapija; b) Lotalija; c) Maurja.

10. Ši imperija buvo įkurta:a) 322 m. pr. Kr.; b) 232 m. pr. Kr.; c) 323 m. pr. Kr.

11. Indijos valdovas valdęs 273-236 m. pr. Kr.:a) Buda; b) Čandraguptas; c) Ašoka.

12. Seniausia pasaulio religija laikoma:a) induizmas; b) brahmanizmas; c) budizmas.

13. Seniausios religijos pradininku laikomas:a) Sidarta; b) Viharas; c) Čandraguptas.

14. Kas yra “Pali kanonas”:a) giesmių rinkinys; b) istorinis dokumentas; c) karaliaus įsakas.

15. Kelios buvo budistų išpažinamos tiesos:a) šešios; b) penkios; c) keturios; d) dvi.

16. Kas yra nirvana:a) žmogaus lemtis; b) pažinimo giesmė; c) gyvenimo tikslas.

17. Ką išpažino Ašokos įpėdiniai:a) džainizmą; b) budizmą; c) induizmą.

18. Kas buvo Kušanai:a) budistai; b) indistai; c) džainistai.

19. Žymiausias Kušanų valdovas:a) Džainas; b) Kašmiras; c) Kaniška.

20. ….tūkstantmetyje pr. Kr. derlingą slėnį palei Indą užplūdo ……….. gentys. Seniai pastebėtas “šventos brahmanų kalbos” – ……… panašumas su lietuvių kalba. Šios gentys atkeliavo su savo kūriniais, vadinamais ………….. Jų atsikraustymo laikas ………………….