Egiptas

TEMA: EGIPTAS
Testas.

1. Į kokių trijų karalysčių laikotarpius skirstoma Egipto istorija?
A) Senosios, Viduriniosios, Naujosios.
B) Pirmosios, Antrosios, Trečiosios.
C) Žemutinės, Aukštutinės, Viduriniosios.
D) Šiaurės, Pietų, Vidurio.

2. Nefertitė buvo:
A) Egipto valdovė
B) Ramzio žmona
C) Menų deivė
D) Egipto karalienė

3. Politeistinė religija vyravo:
A) Izraelyje ir Jaruzalėje
B) Egipte ir Mesopotamijoje
C) Egipte ir Finikijoje
D) Mažojoje Azijoje

4. Monumentalioji architektūra susikūrė:
A) Naujosios karalystės epochoje
B) Bronzos amžiuje
C) Senosios karalystės epochoje
D) Viduriniosios karalystės epochoje

5. Pirmoji Egipto sostinė:
A) Tėbai
B) Memfis
C) Achetatonas
D) Tisas

6. Piramidės buvo skirtos:
A) Laidoti faraonams
B) Gydyti ligoniams
C) Laidoti vyrams
D) Gyventi

7. Žymiausias faraonas:
A) Echnatonas
B) Amenchotepas
C) Ramzis II
D) Tutanchamonas

8. Kada imperija pradeda silpti?
A) I t-meciu pr. Kr.
B) III t-meciu pr. Kr.
C) X a. pr. Kr.
D) V a. pr. Kr.

9. Kas yra faraonas?
A) Egipto valdovas
B) Vergas
C) Rašto išradėjas
D) Imperatorius

10. Seniausia istorijoje sutartis pasirašoma:
A) Kai Asirija tampa galingiausia valstybe
B) Hačepsutos įtakingumo laikotarpiu
C) Kai kai Egiptą valdė Menas
D) Senosios ka

a
aralystės gyvavimo laikotarpiu

Patvirtinkite arba paneikite.

Nr. Taip Ne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Žemutinį ir Aukštutinį Egiptą suvienijo Džoseris.
2. Amenchotepas IV pasivadino Echnatonu.
3. Egipte mumijos buvo vadinamos: „gyvi užmuštieji“.
4. Egipto civilizacijoje buvo sukurtas tik demotinis ir hieratinis raštas.
5. Egipte religija buvo monoteistinė.
6. Aukščiausias dievas – Ozyris.
7. Po Kleopatros mirties Egiptas prijungiamas prie Romos imperijos.
8. Egipte įsteigtose mokyklose vaikai mokėsi 10 metų.
9. Geometrijos žinios padėjo statyti piramides.
10. Per antrąją suirutę Egipte pagyvėja prekyba, išplečiama irigacinė sistema.
11. Po hiksų užkariavimo egiptiečiai išmoko lydyti bronzą, naudoti arklių traukiamuosius kovos vežimus.

Atsakykite į klausimą.
1. Kokia socialinė struktūra buvo Egipte?

Atsakykite į klausimus remdamiesi karikatūra.
1. Kas čia pavaizduota?
__________________________________________
2. Kas paskelbė šiuos įstatymus?
__________________________________________
3. Kaip ta

a
ai susiję su Egiptu?
__________________________________________
__________________________________________