Demokratija

Demokratija tarptautinių žodžių žodyne aiškinama, kaip valdžia, faktiškai ar formaliai kylanti iš visuomenės daugumos valios arba visuomeninių organizacijų, darbo kolektyvų tvarkymosi principas, pagrįstas narių savaveiksmiškumu, aktyviu dalyvavimu organizacijų veikloje ir vadovavime; vadovaujančių organų renkamumas, pakeičiamumas, atsiskaitomumas kolektyvui.Tačiau aš to visai nesuprantu, aš demokratiją suvokiu visai kitaip. Aš manau, kad demokratinė valstybė turi paklusti pilietinei visuomenei-tiktai tada demokratija bus stabili. Demokratija-tai ne šiaip liaudies daugumos valdžia, o poliarchinė valdžia. Poliarchija derina daugumos gyventojų politinės valdžios principą su lygių mažumos politinių ir pilietinių teisių užtikrinimu. Remiantis socialinio pliuralizmo ir žmogaus teisių neatimamumo principais, poliarchija yra socialiai ribota valdžia: ji veikia tik viešojoje sferoje ir nesikiša į privačiąją. Demokratinėje valstybėje jokiam piliečiui, jokiai organizacijai ar partijai neteikiamos kokios nors pirmumo teisės ar išankstinės teisės į valdžią. O esminiai politinės valdžios demokratiniai požymiai yra šie:• piliečio teisė dalyvauti formuojant valdžią ir kontroliuojant jos veiklą;• šios teisės įgyvendinimas tiesiogiai arba per piliečių laisvai renkamus ir įgaliotus atstovus – deputatus;• buvimas visuomenėje ne mažiau kaip dviejų politinių partijų. Nė viena iš jų neturi išankstinių prerogatyvų, o kiekviena varžosi dėl valdžios, įtikinėdama piliečius balsuoti už ją;• laisvi ir griežtai periodiški rinkimai į valstybinės valdžios organus;• galimybė partijai, laimėjusiai balsų dauguma per laisvus rinkimus, formuoti vyriausybę, o pralaimėjusioms partijoms – sudaryti veiksmingą opoziciją renkamuose valdžios organuose;• vyriausybės veiklos viešumas;• ne tik oficialiai opozicijai , bet ir visiems fiziniams bei juridiniams asmenims galimybė laisvai kritikuoti vyriausybę ir jos politiką;• teismo valdžios nepriklausomumas nuo kokios nors kitos valdžios, išskyrus įstatymo valdžią;• įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios suskirstymas.