Civilizaciju istorija

CIVILIZACIJŲ ISTORIJA

Civilitas-piliečio išsiauklėjimo, išsilavinimo išraiška.
Civilizacija yra daugiau techninė raiška, todėl mokslo ir technikos
revoliucija darė pradžią visai pasaulio civilizacijai.

Mokslo ir technikos revoliucija prasideda Renesanse, bet jei akcentuosime
žmonijos kultūros raidoje dvasingumą, religinį įsigilinimą, moralę, tai
Japonija, Kinija ir Indija pasiekia daugiau už Europą.

Dažniausiai sąvoka civilizacija yra vartojama dvejopa prasme:

a) siekiant parodyti istorijos raidą ir žmonijos kultūrą;

b) siekiant parodyti tam tikros tautos kultūros lygį, jos išsivystymo

lygį.

Civilizaciją sudaro 3 dalys:

a) pradžia

b) subrendimas

c) nuosmukis.

Civilizacijos viena nuo kitos skiriasi religine ir kultūrine
tradicija.Civilizacijos turėjo savitą religiją, raštą, dievus.Pačios
pirmosios civilizacijos attsiranda dabartinio Irako, Irano ir Turkijos
valstybių teritorijose.
Senovės rytų tautų laimėjimai leidžiantys mums teigti jog civilizacijos
ištakų reikia ieškoti rytuose.

1) Žemdirbystė atsiranda apie 8 tūkst.pr.Kr. dabartinės Sirijos ir

Jordano teritorijose.

2) Atsiranda miestai, amatai.Atsiradus amatams atsiranda miestai,

valstybės,

3) Apie 3 tūkst.m.pr.Kr. šumerai sukuria pirmąjį raštą-piktogramas

(4tūkst.pr.Kr.)

4) Šumerų miestuose įsteigiamos pirmosios mokyklos.

5) Šumerai pirmi suskirsto valandas ir minutes į 60 dalių,

apskritimą į 360˚, metus į 12 mėn.

6) Šumerai sulydo varį su alavu ir gauna bronzą.

7) Šumerai pirmieji pradeda naudoti ratą.

8) Šumerai pirmieji pasaulyje sukuria knygas ir grožinę literatūrą.

9) Šumerai sukūrė mėnulio kalendorių, kuriame mėnulio apsisukimą

aplink žemę apskaičiavo taip tiksliai jog paklaida buvo tik 4s.

10) Šumerai suukūrė seniausią pasaulyje įstatymų kodeksą-Ūrnami

įstatymą apie 2100m.pr.Kr.

11) Piramidžių statyba Egipte.

12) Egiptiečiai pirmieji balzamavo mirusius.

13) Egiptiečiai nustatė širdies reikšmę kraujo apytakos sistemoje.

14) Egiptiečiai mokėjo 4 aritmetikos veiksmus.

15) Babiloniečiai atrado psichologiją.

16) Finikiečiai sukūrė fonetinį raštą.

17) Kinai išrado šilką, popierių ir veidrodžius.

ŽMOGAUS KILMĖS PROBLEMA

Evoliucionistinė teorija.Pradininkas Č.Darvinas, 1859m. paskelbė veikalą
“Rūšių atsiradimas natūraliu at

trankos būdu”, kuriame teigia, kad gyvybė
žemėje atsirado per milijonus metų, kaip natūralių procesų išdava.
Kreacionistinė teorija, kuri teigia, kad pasaulyje gyvybę sukūrė Dievas.

Pagrindiniai žmogaus verslai poleolito laikotarpyje-žvejyba, medžioklė.
Mezolitas-vidurinysis akmens amžius, tobulėja žmogaus darbo įrankiai.
Neolitas-žemdirbystė, gyvulininkystė, buvo sėslūs.

Vienas pirmųjų menų buvo Lasko urve, Prancūzijoje bizonas vejantis
medžiotoją.

Fosilijos yra vienintelis dokumentas, padedantis atkurti praeitį iki
pirmųjų žmogaus veiklos pėdsakų.
Fosilijos yra gyvųjų organizmų liekanos arba jų atspaudai uolienuose,
smėlyje, vulkaniniuose pelenuose, durpėse, lede ar sakuose.Lietuvoje jos
eksponuojamos “Gintaro” muziejuje.

Žmonės sėsliai įsikūrę kaimuose, ežerų ir upių pakrantėse laidojo žmones
žemėje.
Bronzos amžiuje žmones kremavo.
Geležies amžiuje žmonės buvo laidojami pilkapiuose.

Istorija atsiranda, kai atsiranda raštas.Žemei 4mlrd.metų, žmogui
3mlrd.metų.
Nuo rašto atsiradimo 4tūkst.pr.Kr. iki Va.po Kr. Yra senoji istorija.

476m.poKr. žlunga vakarų Romos imperija.
Viduramžiai-nuo V iki XVa.
1453m.Bizantijos imperijos žlugimas.
1493m.atrandama Amerika.
Naujieji laikai yra nuo XVa. Iki didžiosios Prancūzijos reevoliucijos 1789m.
Naujausi laikai nuo 1789m. iki mūsų laikų.

LAIKO SKAIČIAVIMAS

3750 hebrajų era

776 graikų “era”

753 romėnų “era”

Krikščionybės
era

622. musulmonų era

Hebrajų era prasidėjo nuo pasaulio sukūrimo.
Graikų era prasidėjo nuo pirmųjų olimpinių žaidynių.
Romėnai laiką skaičiavo nuo Romos įkūrimo 753m.pr.Kr.
Krikščionybės era prasidėjo nuo Kristaus gimimo.
Musulmonų era-kai pranašas Mahometas paliko šventąjį Mekos miestą.

Nuo piktogramos iki alfabeto.

|3500 |3300 |2900 |1500 |
|Piktografinis |Ideografinis |Skiemeninis |Priebalsinis |
|raštas |dantiraščio |ideografinis |alfabetinis |
| |raštas |dantiraščio |raštas. |
| | |raštas | |
|Ženklas |Ženklas reiškia |Jis vis labiau |Skiriamasis |
|vaizduoja |abstrakčią |įgauna garso |garsas yra |
|konkretų daiktą |daikto idėją |reikšmę |išskaidomas į |
|(piktograma). |(ideograma). |(skiemuo). |balses ir

|
| | | |priebalses |
| | | |(alfabetas). |
| | | | |

SENOVĖS EGIPTAS

III – IV a.pr.Kr. Egipto žinys Manetonas parašė “Egipto istoriją”
graikų kalba, kurioje pateikia chronologine tvarka tikrus faktus
painiodamas su padavimais.

Sistemingi Egipto tyrinėjimai prasideda tik XVIIIa.pradžioje.Šių
tyrinėjimų metu atrandamas Rozetės akmuo.Tai pirmasis Egiptiečių kalbos
tekstas su vertimu į graikų kalbą.Iššifruoti Egipto hieroglifus buvo ne
taip paprasta.

1822m. prancūzų mokslininkas Šampolijonas rado raktą Egipto
hieroglifams iššifruoti.

Egiptas atsiranda šiaurės Afrikoje.pagrindinę dalį sudaro Nilo slėnis
nuo pirmųjų slenksčių ikiViduržemio jūros.Būtinumas reguliuoti Nilo
potvynius ir paskirstyti jo vandenis po visą Egiptą padėjo suvienyti mažus
valstybinius darinius į vieną valstybę.

Egipto valdovų galybę, aukštą civilizacijos technikos lygį geriausiai
apibūdina monumentalioji architektūra.

Piramidės-tai faraonų kapai.Pirmosios piramidės pastatytos prieš
5000m.Cheopso piramidė pastatyta 2720m.pr.Kr.Aukštis 146,7m.Užima 5,4 ha
plotą.Pastatyta taip tiksliai, kad pagal briaunas galima tikrinti kompasą.

Kitas Egipto svarbus civilizacijos požymis yra raštas.pirmasis
egiptiečių raštas buvo paplitęs liaudies sluoksniuose.Buvo
privilegijuotieji ir valstiečiai.Vergai privilegijuotiesiems sluoksniams
pagamindavo viską išgyvenimui.

Žmonių piramidė

Faraonas

Viziris

Privilegijuotieji-mažuma

Žyniai

Kilmingieji

Kariai

Valdininkai

Raštininkai

Gydytojai

Engiamieji-

dauguma

Amatininai

Pirkliai

Žemdirbiai

Vergai

Egiptiečių religija-politeizmas(išpažino daug dievų).Taip pat garbino
gyvates, krokodilus, karves, kates.Dievų karalius-saulės dievas RA.

Egiptiečiai buvo politeistai.Faraonas Echnatonas bandė įvykdyti
religinę reformą.Amenchotepas IV, kurio tikslas politeizmą pakeisti vieno
saulės dievo Atono kultu, t.y. bandė įvesti monoteistinę religiją.Šia
reforma jis siekia susilpninti žinių įtaką, kurių galia buvo labai
didelė.Faraono žmona liko ištikima naujai religijai, o sūnus Tutanchamonas
pasidavė žinių įtakai ir gražino senąjį tikėjimą.Faraono Echnatono reforma
žlugo dėl to, kad jis išdrįso pakelti ranką prieš tradiciją.Beto, reforma
sukėlė vaidus, o tai silpnino valstybę.Įprasta, jog kiekviena religija turi
savo šventą knygą, kurioje išdėstyti jos m

mokymo pagrindai.To negalima
pasakyti apie egiptiečių religiją.Egiptiečių tikėjimas skelbė keletą
doktrinų.Svarbiausi centrai buvo Memfyje, Heliopolyje ir Tebuose.Šiuose
centruose buvo pateikiami skirtingi pasaulio ir žmogaus sukūrimo
aiškinimai.Egiptiečiams jie neatrodė priešingi, sumaištį įnešė Echnatonas.

Daugiausiai žinių apie egiptiečių kultūrą pateikia pirmas istorikas
Herodotas.

Egiptiečiai skyrė planetas nuo žvaigždžių , žvaigždes skyrė į
žvaigždynus, metus skyrė į 12 mėnesiu, mėnesį į 30 dienų.Gerai išmanė
mediciną, kraujo apytaką ir akių chirurgiją.

Skiriamieji egipto meno bruožai:

1. Didingos formos monumentalumas.Griežtas konstruktyvizmas,

geometrinis taisyklingumas.Atidus natūros stebėjimas.

2. Meno stilių sudarė griežtų taisyklių rinkinys.Sėdinčios

figūros būtinai turėjo sėdėti su rankomis ant kelių.Vyrai

turėjo būti vaizduojami tamsesne nei moterų oda.Buvo tiksliai

aprašyta, kaip turi būti pavaizduoti Egipto dievai ir nebuvo

galima nukrypti nuo taisyklių.

3. Skulptūros yra sustingusios, nedinamiškos, nejudančios.

EGIPTO KAPŲ EVOLIUCIJA

Mastaba- pirmasis kapas.Į suolą panašus kapas.Kiti kapai vadinosi

Hipotėjai- kapas galerija.Piramidės- faraonų kapai.Piramidės paskirtis-

saugoti faraono kapą.

Egipto istorijos periodizacija.

3100m. pr. Kr. Senoji karalystė- Karalius Mneas suvienija

Egiptą.Sostine tampa Memfio miestas.Prasideda piramidžių statyba.

2100m. pr. Kr. Vidurinioji karalystė.Sostinė Tebai.Nukariaujama

Nubija, išrandami karo vežimai.

1580m. pr. Kr. Naujoji karalystė.Didžiausi nukariavimai.

332m. pr. Kr. Egiptą nukariauja Aleksandras Makedonietis.

30m. pr. Kr. Egiptą nukariauja Roma.Jį valdo faraonė Kleopatra ir po

to jis tampa provincija.

Nilas- tai ilgiausia pasaulio upė.Egipto sukūrimui jis reiškė labai

daug, nes aplink.Nilą yra derlingas žemės ruožas kuriame egiptiečiai

gali nuimti derlių ir taip išgyventi.Nilas atneša gyvybę iki

Egipto.Siaurame žaliame ruože, užimančiame apie 34000 km2, kurį

padovanojo upė ir saulė, senovės žmogus rado gausių gyvybei išlaikyti

reikalingų išteklių.Būtinybė pažaboti nilo p

potvynius vertė vienytis

gentis į vieną valstybę ir egiptiečiai sukūrė irigacines

sitemas.Egiptiečiai savo valstybę vadino “Kemet”- Juodąja.Taip jie

skyrė Nilo drėkinamą žemę nuo “raudonos” netinkamos gyventi dykumos.

Pagrindiniai Egipto dievai.

Hatora- menų deivė, vaizduojama karve, moterimi su karvės galva ar

vien tik su karvės ragais.Taip pat linksmybių deivė.

Horas-Izidės ir Ozirio sūnus.Dangaus dievas, vaizduojamas sakalu,

žmogumi sakalo galva.Faraono globėjas ir dažnai pats faraonas.

Totas-teisėjas, dalyvaujantis sveriant širdį.Mėnulio dievas ibio

galva.Rašto, meno ir mokslų išradėjas.

Ozyris-Izidės vyras.Buvo savo brolio Seto nužudytas.Bet izidė surinko

išmėtytas jo kūno dalis ir savo meilės jėga gražino jam

gyvybę.Žymiausias Egipto dievas.Jo prisikėlimas nemirtingumo įrodymas.

RA-dar vadinamas Atumu.Dievas Saulė.Pomirtinio gyvenimo globėjas.

Amonas-didysis tėbų dievas, visos karalystės dievas.Dažnai

vaizduojamas žmogaus su avino galva pavidalu.

Setas-vaizduojamas šlykštaus žvėries pavidalu, turi kelių gyvūnų

bruožų.Setas, nužudęs Ozirį, įkūnija blogį.

Anubis-Tėbų mirusiųjų miesto ir balzamuotųjų dievas.Mirusiųjų dievas,

vaizduojamas šakalu arba žmogumi su šakalo galva.

Izidė-ištikima žmona ir atsidavusi motina.Surinkusi savo vyro Ozirio

kūno dalis ji įkvėpė jam gyvybę ir paskui pastojusi pagimdė Horą.

AMŽINYBĖS BUVEINĖS

Senovės karalystės laikotarpio antkapiai buvo panašūs į suolą, kuris
arabiškai vadinamas mastaba.

Naujosios karalystės faraonai laidojami hipogėjuose, kapuose galerijose,
iškirstam kalno šlaite priešais tėbų miestą.

Piramidė, kurios paskirtis-saugoti faraono kapą, tėra didingo paminklo
ansamblio dalis.

EGIPTIEČIŲ GYVŪNAI

Egiptiečiai turi daug naminių gyvūnų, bet jų būtų dar daugiau, jei katės
nesielgtų keistai. Mat jos, atsivesdamos kačiukų, nebeina pas katinus, ir
šie, kad ir kaip norėdami, negali su jomis rujoti.Tada katinai šitaip
gudrauja:pagriebia iš kačių vaikus ir nužudo, bet jų neėda.Katės,
netekusios vaikų ir norėdamos vėl jų turėti, eina pas katinus, nes jos
labai myli vaikus.Kilus gaisrui, katės elgiasi visiškai
nesuprantamai.Egiptiečiai nesirūpina gaisro gesinimu, o apsupa gaisravietę
ir žiūri, kad katės neprasmuktų, bet jos lenda pro žmones, per juos šoka
tiesiai į ugnį.tai kelia egiptiečiams daug skausmo.Kuriuose namuose nugaišo
katė, tų namų gyventojai nusiskuta antakius, o kuriuose nudvesia šuo, tada
jie nusiskuta visą kūną ir galvą.

TRYS EGIPTIEČIŲ LAIDOJIMO BŪDAI

1. Brangiausias laidojimo būdas.Pirmiausia lenkta geležimi pro nosies

šnerves išima smegenis-dalį ištraukia šitaip, dalį sunaikina įpylę

vaistų.Paskui aštriu Etiopijos akmrniu prarėžia lavoną ir išima

skrandį ir visus vidurius- tada pilvo visumą išvalo ir išplauna palmių

vynu, pribarsto smulkiai sutrintų kvepiančių žolių ir dar kartą

išvalo.Tada pilvo ertmę pripildo grynos sutrinos miros, kacijos ir

kitų kvepalų, išskyrus Libano smilkalus, ir vėl pilvą užsiuva.Tai

padarę, balzamuoja:panardina lavoną 70 dienų į natrio šarmą.Ilgiau

kaip 70 dienų laikyti pamerkto negalima.Praėjus 70 dienų, lavoną

nuplauna ir visą apvynioja labai plonos drobėsjuostomis, patepdami jas

guma, kurią egiptiečiai vartoja vietoj klijų.Tada giminės pasidirbinę

žmogaus išvaizdos karstą, atsiimalavoną ir įdeda į jį.Paskui nuneša į

kapinių namą ir pastato prie sienos stačią.

2. Antrasis, pigesnis balzamavimo būdas:pripila į klizmą kedro aliejaus

ir suleidžia jį į lavono vidurius;šiuo atveju nei pilvo neprarėžia,

nei vidurių neišima;pro sėdynę suleidžia aliejų paskui angą uždaro,

kad skystis neišbėgtų, ir balzamuoja natrio šarmu nustatytą skaičių

dienų;paskutinę dieną išleidžia iš vidurių kedro aliejų, kurį buvo

suleidę.Šis aliejus turi tokią galią, ištekėdamas kartu išvaro laukan

sutirpusius vidurius, širdį, plaučius, kepenis, o mėsas šarmas

sutirpina taip, kad iš lavono lieka tik oda ir kaulai.Šitaip padarę,

grąžina lavoną daugiau jam nieko nepadarę.

3. Trečiasis balzamavimo būdas yra pigiausias: juo naudojasi

neturtingieji.Išplovę ridikų sultimis vidurius, lavoną balzamuoja

šarmu 70 dienų ir atiduoda neštis namo.

Valstybė-tai organizacija turinti savo teritoriją, gyventojus, įstatymus,
profisionalius vykdytojus, represinius įstatymus.Valstybės susidarymo metu
genčių vadų autoritetinė ir teokratinė valdžia galutinai transformuojama į
politinę valdžią, papročių laikymąsi pamažu paliečia įstatymo formas.

MESOPOTAMIJA

Vardą davė senovės graikai juo nusakydami geografinę šalies
dalį.Graikiškai mesos reiškia tarp, o potamos-upių.Tai “derlingas
pusmėnulis” nuo persų įlankos iki viduržemio jūros.Mesopotamijos pietuose,
šumero krašte, greičiausiai apie 9 tūkst.m.pr.Kr. įsikuria azianai-
juodaplaukiai šviesiaodžiai.Apie 3500m.pr.Kr. šumerų miestai virsta mažomis
valstybėmis, turinčiomis apie 200000 tūkst. gyventojų.

Mesopotamijos žemė nenaši, molis, nendrės, bet šumerai įrengė platų
drėkinimo tinklą, sugebėjo tą teritoriją paversti derlinga žeme.Šumerai
buvo pirmieji Mesopotamijos gyventojai.Ginčijamasi iš kur jie atvyko.Vieni
teigia, kad atplaukė į įlanką pro Persų įlanką, kiti-kad atėjo nuo Tigro
upės kalnų.”Apie šumerų kilmę žinome tiek, kad nieko nežinome” teigė
amerikiečių mokslininkas Krameris.Šumerai yra ta tauta, kad mokslininkai ją
apskaičiavo.Apie 2300m.pr.kr. Akado miesto karalius Sangonas pirmasis pirmą
kartą suvienija Mesopotamiją sukurdamas pirmąją imperiją.

Apie 1800m.pr.Kr. Mesopotamija suvienijama 2 kartą.Tai padaro
Babilono karalius Hamurabis.

Pagrindiniai Mesopotamijos istorijos raidos etapi:

1. Pirmasis suvienijimas

Akadų imperija

(2300-2200m.pr.Kr.)

2. Antrasis suvienijimas

Pirmoji Babilonijos karalystė

(1800-1600m.pr.Kr.)

3. Trečiasis suvienijimas

Asirijos imperija

(700-612m.pr.Kr.)

4. Ketvirtasis suvienijimas

Antroji Babilonijos karalystė

(612-539m.pr.Kr)

5. Apie 500m.pr.Kr. nukariauta Persija ir tampa persijos provincija.

6. Šumerų civilizaciją pradeda miestų susikūrimas.3 pagrindiniai Šumerų

miestai apie 2300m.pr.Kr.

7. Apie 3200m.pr.Kr. šumerai atranda dantiraštį.

8. Apie 2100m.pr.Kr. 1-ieji istorijoje žinomi įstatymai Urnami.

9. Apie 1800m.pr.Kr. pirmasis istorijoje žinomas įstatymų rinkinys

Hamurabio įstatymai.

10. 1901m. atrandami Hamurabio įstatymai.

11. 1899m. anglų archeologas Koldevijus atranda babilono griūvėsius.

Mesopotamijos pietuose, Šumero krašte, greičiausisi apie 9000m.pr.Kr.

įsikuria azianai-juodaplaukiai šviesiaodžiai žmonės.Šitie pirmieji

šumerai turbūt atsibastė nuo Kaspijos jūros krantų.

Pagrindinis verslas buvo žemdirbystė.Ten kur atsirado žemdirbystė, ten
atsirado ir pirmieji miestai.

3000m.pr.Kr. šumerai išrado arklą, iš pradžių su mediniu noragu, paskui
su bronziniu.Taip pat jie pirmieji panaudojo ratą.Šumerai sukuria pirmąjį
rštą apie 3500m.pr.Kr.Kūrė ir literatūrą.Šumerai mokėjo apskaičiuoti
hipotenūzę.Pagrindinis šumerų-akadų mokslas yra astrologija.

Mesopotamiečių religija reikli ir netgi nevengia bausmės.Kiekvienas
nusižengimas religijai sukelia dangaus pyktį., pasireiškiantį kataklizmais,
kurių išvengia keletas teisuolių ir kuriuis vienu kitu atveju patvirtina
archeologija:tai potvyniai, sausros, ar priešų antpuoliai.Aibės dievų-
šumerų religijoje jų daugiau kaip 3000, todėl žyniai yra labai
gerbiami:laiptuoto bokšto pavidalo kelių aukštų šventyklos-zikeratai-
prikrautos dovanų ir skendi prabangoje

HETITŲ IMPERIJA

Bakozkėjus-Turkijos kaimelis už 80 kilometrų į šiaurės rytus nuo
Ankaros.1834m. šiame kaimelyje atrandami Chatušo griuvėsiai-hetitų tauta
minima Biblijoje ir laikoma legendine, įžengia į istoriją.

Apie 1650m.pr.Kr. Chatušilis I sukuria aplink Chatušą miestą,
sostinę, pirmąją hetitų valsybę, kurios teritorija vis
plečiasi.XIIIa.pr.Kr. pabaigoje hetitus ima puldinėti “jūrų tautos” ir
didžiulė imperija žlunga.Apie 1200m.pr.Kr. Chatušas sugriaunamas,
900m.pr.Kr. hetitai visiškai dingsta nuo Artimųjų Rytų scenos.

Šios, trumpai gyvavusios imperijos, sėkmę lėmė trys naujovės:geležis,
arklys ir ratas.Trys naujos vienu metu įvaldytos “technikos” padėjo
atsirasti dvikinkiui kovos vežimui, kuris netrukus pasirodė esąs kariškai
nepranokstamas.Iš hetitų imperijos geležis, arklys ir vežimas svarbiausi
tolimesnės istorijos veikėjai.Hetitų imperijos žlugimą lėmė “jūrų tautų”
puldinėjimai.Hetitai prieš “jūrų tautas” neatsilaiko ir taip žlunga.

FINIKIJA

Finikijos istorija prasideda Sirijos ir Palestinos pakrantės
rajone.Šiaurinę sieną galima nubrėžti ties Šukšo bokštu, pietinę ties aku,
vakaruose Viduržemio jūra, o rytuose Libano kalnai.Istorinės tokios
geografinės padėties pasekmės vaizdžios.tarp kalnų ir jūros yra izoliuotas
iš užnugario.Geografinė padėtis lemia tai, kad čia pradeda kurtis miestai,
valstybės.Viduržemio jūra nulėmė tai, jog gyventojai daugiausiai užsiima
prekyba.

Finikiečių miestų padėtis labai savita.Kuriasi olėtuose iškišuliuose,
taip kad turėtų du uostus-šiaurės ir pietų, kuriais naudijasi nuo vėjo
krypties ir metų laiko.Būtent šitaip įkurti du stambūs finikiečių
miestai:Tyras ir Aradas.

Finikijos istorijos pradžia 1200m.Duomenų išlikusių trumpuose
finikiečių įrašuose yra labai nedaug.Vienintelis tiesioginios šaltinis-Tyro
metraščiai.Mus pasiekia netiesiogiai, per fragmentus kuriuos citavo
Juozapas Flabijus, svarbus netiesioginis šaltinis-senovės
testamentas.Saliamono epochos laikotarpio informacija apie ryšius su
finikija yra itin išsamus.Remiantis šiais trim šaltiniais yra atkuriama
finikijos istorija.Finikiečių meno paminklų yra labai nedaug ir ypač
radinių pačioje teritorijoje.

Kur kas daugiau senovės paminklų yra už finikijos sėlių.Kaimyniniuose
kraštuose rastos statulėlės, dramblio kaulas, raižiniai, metaliniai indai,
antspaudai.tačiau tiesioginių įrodymų, kad visa tai priklauso finikiečiams
nėra.Nors nėra išlikusių finikiečių šventyklų, turime Saliamono kasyklas,
kurias pastatė finikiečiai.

Jie mokėjo malti grūdus, geriamą vandenį kaupė didelėse
cisternose.Buvo gerai įvaldę akmenskaldystės techniką.turėjo išvystę
tekstilės pramonę, išgarsėjo dažydami natūraliais dažais gaminamais iš
moliuskų.priklausomai nuo skysčio tirštėjimo ir kiek jis būdavo saulėje
būdavo išgaunamos spalvos nuo tamsios iki šviesios.VIIa. išauga stiklo
gamyba.Jie išranda receptą permatomam stiklui gaminti.

Varis gabenamas iš Kipro, sidabras ir auksas iš Etiopijos, o dramblio
kaulas iš Indijos.

Finikiečių pirkliai naudojosi laivais, kurių atvaizai išlikę asirų
barljefuose.

Finikiečių pasiekimai:

1. Abėcėlė

2. Agronomijos traktatas.

Didžiausia finikiečių kolonija buvo Kartaginoje.

ŽYDAI

Žydai-viena iš klajoklių tautų, kurios XIIIa.pr.Kr. atkeliavo į
Palestiną ir čia pavadinami hebrajais.Senasis Testamentas teigia, kad
vadovaujami Mozės pabėgo iš Egipto vergovės.

Žydų tautos chronologija:

XXa.pr.Kr. Abraomo kelionė.

XIIIXa.pr.Kr. Žydai Egipte.

XIIIa.pr.Kr. žydai Palestinoje.

IX-Xa.pr.Kr.žydų karaliai.Saulius-pirmasis žydų karalius, Dovydas ir
Saliamonas.

Via.pr.Kr.Babilono nelaisvė.

(586-538)

Dovydo valstybė apie I tūkst.m.pr.Kr.

Izraelio valstybė apie 772m.pr.Kr.

Judėjo valstybė 586m.pr.Kr.

Žydų patriarchas (protėvis) yra Abraomas.Nuo jo prasideda senovės
žydų istorija.Pirmasis Abraomo vaikaitis-Jokūbas, buvo pavadintas
Izraeliu.Kartais visi senovės žydai yra vadinami izraelitais.

XIIIa.pr.Kr.gimsta Mozė ir sujungia visas žydų gimines į
tautą.Padedamas Dievo Jahvės, jis atkeliauja į Palestiną ir Egipto
žemę.Jahvė dar pažadėjo Abraomui.Iš čia ir pavadinimas “Pažadėtoji žemė”,-
Karaanas.

VIIa.pr.Kr.žydus pajungia asirai.Jie ištremia juos po visus
artimuosius rytus 1947-1948m.po karo.

JUDAIZMAS

Judaizmas neturi jokio formalaus mokymo.Visa jų religingumo esmė yra
šema (klausyk).Taip vadinamos 3 ištraukos kurias tikintysis judėjas skaito
ryte ir vakare.Pamaldus judėjas stengiasi mylėti dievą visa esybe ir jo
meilė reiškiama paklusnumu kasdieniniame gyvenime.Ypač to laikosi žydai
ortodoksai.

Dievo įstatymo priestatai yra išdėstyti penkiose pirmosiose Biblijos
knygose-Toroje.Yra 613 įstatymų, kurie apima visas gyvenimo sritis.Nuo
civilinės teisės iki higienos.

Žydų maldos namai vadinami sinagoga.Joje skaitoma ir nagrinėjama
Tora.Ji yra laikoma skrynioje, kuri yra atsukta į Jaruzalę.Tiesiai prieš
skrynią šviečia amžinoji liepsnelė.Sinagogos centre yra sakykla.

Žydų naujieji metai vadinami Raįšhara, švenčiami rugsėjo arba spalio
mėnesį.Šventė mini pasaulio sutvėrimą ir dievo teismo dieną.

CHVANHĖS ARBA GELTONOSIOS UPĖS RAJONAI

Pirmieji žemdirbiai čia pasirodo apie 3500m.pr.Kr.Pagrindinė jų
auginama kultūra- sojos.Ryžius pradeda auginti vėliau.
Pirmosios didesnės valstybės kuriasi IIItūkst.pr.Kr.
Civilizacija klesti apie 2200m.pr.Kr. iki XVIIIa.pr.Kr.
Kinai rašo ideografiniais raštmenimis.Kinų raštas žymi ne garsus, o
daiktą.Chvanhės civilizacijoje buvo pradėtas gaminti šilkas ir prijaukinti
buivolai.
Namai buvo mediniai todėl pastatų randama mažiau nei kitų civilizacijų.
Valstiečius valdo karaliai, o karaliui mirus šimtais aukojami žmonės.
IVa.pr.Kr. Chvanhės civilizacija suskyla į daug valstybių.Chvanhės
civilizacija išsiskyrė filosofinėmis mintimis.Apie 500m.pr.Kr. savo mokslą
paskelbia Konfucijus.Vienas didžiausias kinų filosofas.

Pagrindiniai mokymo teiginiai

KONFUCIJUS

1. Pasaulį sudaro harmonija tarp šviesiosios vyriškos jėgos jan, tamsios

ir pasyvios spalvos in.

2. Valdyti visuomenę turi mokyčiausi žmonės, o ne vien diduomenė.

3. Žmogus taps geru jei jis bus mokomas gėrio.

Konfucijaus amžininkas Lao Dzė sukūrė naują mokymą daorizmą.

LAO DZĖ

1. Neigiamai žiūrėjo į valstybę.

2. Žmonės turi gyventi gamtoje.

3. Žmogus gali susivienyti su žeme ir patirti dao, kai išnyksta bet koks

įsivaizduojamas apie tai kas gera ir kas bloga.

Trečia kinų filosofijos kryptis.Pagrindiniai filosofijos teiginiai:

1. Žmogus blogas ir savanaudis iš prigimties, todėl visuomenė turi būti

griežtai valdoma panaudojant karinę jėgą, įstatymus ir taisykles.

2. Naudingi piliečiai-kariai ir valstiečiai.Inteligentai ir pirkliai

reikalui esant gali būti sunaikinti.

221-207m.pr.Kr. susikuria Cin valstybė-pirmoji imperija.
Kario atlyginimas priklausydavo nuo to, kiek parodydavo priešo galvų.
Norint apsaugoti karalysę nuo klajoklių buvo pradėta Didžiosios Kinų sienos
statyba.Ją statė milijonai karo belaisvių ir per 7 metus jie pastatė 2
tūkstančius kilometrų sieną, su supiltais pylimais.

Cin Ši Chvan-di pasistatė milžinišką laidojimo kambarį.Prieš pilkapį buvo
išrikiuota apie 10000 degto molio karių, kurie turėjo jį saugoti po
mirties.Jie išrado popierių, paraką, karutį ir knygų spausdinimą.Jie visu
tūkstančiu metų anksčiau pradėjo spausdinti knygas.

Indo slėnyje, kaip Šumere ir Egipte, svarbiausia žmogaus veikla ir
turtų šaltinis yra žemdirbystė, čia taip pat kasmetinis upės potvynis neša
kraštui gyvybę.Kiekvieną pavasarį, tirpstant sniegui Himalajuose, Indas
patvinsta ir nukloja slėnį derlingomis sąnašomis, kuriose taupsta
pagrindinės kultūros:kviečiai ir miežiai.įrengus užtvankas ir
drėkinamuosius kanalus, ištisus metus auginami žirniai, melionai, datulės
ir kt.Indo žemdirbiai pirmieji ėmė kultivuoti medvilnę ir ją austi.Verčiasi
jie givulininkyste:augino buivolus, kupranugarius, jaučius, asilus, ožkas,
avis, vištas, antis ir dramblius.

Pasiekimai:

1. Didžiulis Mohendžio Daro grūdų sandėlis su vintiliacine sistema.

2. Namai statyti iš plytų, yra nuo 1 iki 10 kambarių.

3. Nors rasta 270 piktografinių ženklų, raštas tebėra neiššifruotas.Jis

aptinkamas tik ant daugybės stealito antspaudų, kuriuose išgraviruoti

savotiški gamybos “ženklai”, skirti parduodamoms prekėms.

PIRMOJI VISUOTINĖ IR TOLERANTIŠKA IMPERIJA

Persijos imperija vadinama tolerantiška, nes persų valstybė rėmėsi ne
brutalia jėga, bet pagarba pavaldžių tautų papročiams ir religijai.Kitos
Persijos imperijos pavadinamos Medais.

Persijos imperija klesti kai ją pradeda valdyti Kyras.Apie 500m.pr.Kr.
susikuria visuotinė Persų imperija:pirmą kartą istorijoje visos senovės
Rytų tautos sujungiamos ir patenka į vieno valdovo rankas.

Persų imperija, klestėjusi vos du šimtmečius, pamažu ima silpti, nes ji
pernelyg didelė.Be to, ji dar kartą susiduria su graikų galybe.

330m.pr.Kr. pirmoji visuotinė imperija atitenka makedoniečiui Aleksandrui
Didžiajam.

Persijos imperiją valdė Darijus I.

Persija iš visų pusių apsupta vandeniu, tik rytuose sausuma.Todėl yra
platus pasirinkimas pro kur išvykti.Persija įsikūrusi ankstesnės
Mesopotamijos teritorijoje.

GRAIKIJA

Graikija-Pietryčių Europos šalis, pats Balkanų pusiasalio galas.Graikijos
teritorijoje yra gausybė kalnų, kurie trukdo keliauti ir dažniausiai būna
greičiau apiplaukti aplinkui nei keliauti tiesiai per kalnus.

Graikija-kažkas jūroje, kuri vadinama keliais vardais:į vakarus nuo
žemyninės Graikijos ir Peloponeso pusiasalio-Jonijos jūra, į rytus-Egėjo
jūra.Graikijai priklauso daugiau kaip 4000 salų, kurios sudaro ištisus
salynus.Jūroje pribarstyta tokia daugybė salų, kad plaukiant nuo salos iki
salos galima nukakti iš žemynionės Graikijos prie mažosios Azijos krantų,
neišleidžiant iš akių žemės.

Daugelis graikų buvo žvejai, jūreiviai arba pirkliai.Graikijoje dirbamų
žemių ir itin daug todėl, kad ir kaip atkakliai dirbo žemdirbiai visa
graikija netgalėjo prasimaitinti.Likusi krašto dalis-sausa, dyka ir
akmenuota, tinka avims, vynuogėms ir alyvmedžiams auginti.

EGĖJO PASAULIS:RŪMŲ EPOCHA

Pasiekimai:

1. statė didžiulius rūmus

2. gležiniai ginklai.

Egėjo civilizacija nuo VI tūkst.pr.Kr. iki 1100m.pr.Kr.
Egėjo civilizacija egzistavo Egėjo jūros salose ir žemyninėje Graikijos
dalyje.
Egėjo civilizacija buvo sudaryta iš 3 kultūrų: Heladės, Kinladų ir Mina.

Žlunga 1100m.pr.Kr., kada Mikėnų civilizacija pasidavė aukštesniai Dorėnų
civilizacijai.

Kretoje buvo vartotas 2 rūšių raštas:
1.Piktografinis
2.Linijinis A

Piktografiniu raštu buvo daromi sakraliniai įrašai.Linijinis A raštas buvo
vartotas kasdieniniame gyvenime ir iki šiol neiššifruotas.

“Tamsieji šimtmečiai”

Išnykus Mikėnų civilizacijai atsiranda 300m.mįslė, nes tebelieka
rašytinių liudijimų apie tą laikmetį.Daugiausiai informacijos apie tą
laikmetį duoda archeologiniai kasinėjimai.
Ilijada tai pasakojimas apie Trojos karą, o Odisėja-apie Odisėjo sugrįžimą
į gimtinę.

GRAIKŲ KOLONIZACIJA

IXa.pr.Kr.pab. pradėjo kurtis miestai, valstybės.Graikijoje Polis
turėjo apsaugines sienas.Pirmoji siena saugojo gyvenamuosius namus, antroji-
supo aukščiausią miesto vietą-Akropolį.Ten stovėjo viešieji ir kulto
statiniai.

Nuo IIXa. iki Va.pr.Kr. Graikijoje prasideda kolonizacija.Tai reiškia,
kad graikų metropolijos (metropolis-svarbiausias miestas išsikeliantiems
piliečiams paskiria vadą, kuris tampa naujo miesto steigėju).Metropolijos
išsidėsčiusios Mažojoje Azijoje.

VIa.pr.Kr. Polių valdymo formos:

|Valdymo forma |Savybės |
| | |
|1.Monarchija |Valdo karalius ir valdžia |
| |paveldima. |
|2.Aristokratija | |
| |Valdo kilmingieji.Valdžia |
|3.Tironija |paveldima. |
| | |
| |Valdo uzurpavę valdžią |
|4.Demokratija |tironai.Valdžia nepaveldima. |
| | |
| |Valdo piliečiai, kuriais galėjo |
| |būti tik atėnuose gimę vyrai, |
| |kurių tėvai atėniečiai.Prie |
| |piliečių nebuvo priskiriami |
| |svetimšaliai, vergai ir |
| |moterys.Tik sulaukę 18m. galėjo |
| |tapti piliečiu. |

Graikų miestai-valstybės niekada nebuvo vieningi politiniu požiūriu.Tai
buvo atskiros valstybės.Visus miestus-valstybes jungia kalba ir religija.

HELENŲ CIVILIZACIJOS SAMPRATA

Antika iš lot.k. Antiques-senovinis.
Antikos istorija dalijama į Senovės Graikijos ir Senovės Romos.

Šias civilizacijas sieja politikos, ekonomikos ir kultūros
panašumai.Graikijos ir Romos antikines civilizacijas kaikurie mokslininkai
sujungia į vieną ir pavadina helenine civilizacija.

Heleninė civilizacija, kaip savarankiška Graikų civilizacijos atkarpa
trunka nuo XI iki IVa.pr.Kr.Graikų polius nukariauja Aleksandras
Makedonietis.Makedonijos laikotarpiu vyksta helenizacija-tai graikų kalbos
ir kultūros plitimas tarp kitų tautų.

Graikijos civilizacijos raidą lemia ir kaikurie gamtiniai veksniai:

1. Ribotas rinkamos dirbti žemės plotas.

2. Palankios sąlygos jūrininkystei.

3. Sezoniniai klimato svyravimai.

Nuo VIa.pr.Kr. Graikų miestai-valstybės bando jungtis į vieną polį.Tai

vadinama sinoikizmu.Polis atlikdavo 2 pagrindines funkcijas:

1. Žemės ir gyventojų gynimą nuo kaimynų.

2. Bendruomenės santykių reguliavimą.

Apie VIIa.pr.Kr. beiveik visoje Graikijoje yra likviduojamos
monarchijos ir išnyksta karaliai-bazilijai.

Graikijos istorijoje įsikuria du miestai-Sparta ir Atėnai.Jie skiriasi
savo valdymo formomis ir įtaka.

ATĖNŲ VALDYMAS

Atėnuose yra demokratija.Tik 18 metų sulaukęs vyras gali būti piliečiu
ir jios gali turėti nuosavybę-žemę ir namus.Demokratijos sistemoje
pripažįstamos lygios teisės.Piliečiai gali dalyvauti eklezijoje- visų
piliečių susirinkime.Tai aukščiausioji valdžia.Piliečiai išsirenka 10
strategų, kurie vadovauja kariuomenei ir laivynui.Svetimšaliai neturi
teisių.jiems reikia mokėti tik mokesčius.Suklesti amatai, mokslas, kultūra.

SPARTOS VALDYMAS

Spartos mieste dominuoja keletas tūkstančių piliečių, turinčių visas
politines teises ir esančių kariais visą gyvenimą.Jiems priklauso visos
žemės, kurias už juos dirbadaugybė helotų-tikrų valstybės vergų.Periakų,
Spartos apylinkių gyventojų, daugiau negu piliečių.Tai laisvi, tačiau
politinių teisių neturintys žmonės.Jie dirba žemę kuri jiems
priklauso.Sparta, kurios karinė sistema remiasi jėga, tironija ir
neteisingumu, nuolat kovoja su kitais graikų miestais dėl pirmos
vietos.Amatai Spartoje nesivystė, pinigai buvo geležiniai.

VAIKŲ AUKLĖJIMAS SPARTOJE

Stiprius ir gražaus sudėjimo vaikus augindavo, o jei vaikas turėdavo
kokią ydą ir buvo negražus jį mesdavo į bedugnę.Kai vaikui sueidavo 7 metai
juos suskirstydavo į būrius, apgyvendindavo ir maitindavo bendrai,
pratindavo žaisti ir dirbti drauge.Vaikus mokydavo literatūros, paklusnumo,
ištvermingumo ir pergalės kovoje.Sulaukę 12 metų vaikai nebenešiodavo
tunikos ir gaudavo visiems metams tik vieną apsiaustą, gulėdavo ant savo
pagamintų čiužinių.Vaikai vokdavo maistą ir jei kurį pagaudavo vagiant,
mušdavo ir marindavo badu.Jyuos taip auklėdavo, nes norėdavo, kad būtų
stiprūs ir ištvermingi, pasitikintys savimi ir neišlepę, kad kovos lauke
kovotų kaip tikri vyrai.

DEMOKRATIJA GRAIKIJOJE

Demokratija graikai vadino jų sukurtą naują santvarką, kurios esmė-
visos tautos dalyvavimas valstybės valdyme.Demokratija atsiranda Mažojoje
Azijoje, Jonijos mieste, nes ten anksčiausiai subręsta ekonominės ir
socialinės sąlygos.

Vėliau demokratija persikelia į žemesniąją Graikiją ir suklesti
Atėnuose.Pirmasis demokratijos modelį sukuria graikijos pilietis
Kleistneris 508m.pr.Kr.

Kleistnerio reformos

1. Jis panaikina skirtumą tarp piliečių ne tik kilmės, bet ir

turto požiūriu.Visi įgyja lygias politines teises.

2. Pakeičia teritorijos padalijimą atikoje sumaišydamas burines

apygardas su nekilmingųjų gyventojų teritorijomis.

Solono reformos 594m.pr.Kr.

1. Jis panaikina vergiją už skolas-veisachtija.Skolinis vergijos

pavadinimas.

2. Išleidžia įstatymą pagal kurį atėniečiai virtę vergais už skolas

išperkami valstybės sąskaita.

3. Politinė teisių apimtis ėmė priklausyti ne nuo kilmės, o nuo turto.

Periklio reformos 462m.pr.Kr.

1. Už valstybės tarnybą pradedami mokėti pinigai.

2. Panaikinamos poilitinių kilmingųjų susirinkimo greopago teisės.

3. Profesoriai politiškai buvo vadinami demagogais (Graikijoje).

GRAIKŲ KARAI-PERSŲ KARAI

VIa.pr.Kr. po politinių ir ekonominių reformų iškilo būtinybė
suvienyti šalį į vieną politinį vienetą, t.y. panaikinti polių
savarankiškumą.

Politinio vienijimosi kliūtis buvo religija, nes kiekvienas polis
turėjo savo dievus ir juos garbino.

Automatiškų polių sistemoje neesant bendro žinių luomo 1 visos
graikijos religija nesusiformavo.Atėnuose buvo garbinama Atėnė, Delos
salose-Artemidė, Delfuose-apolonas, Olimpijoje- Dziausas.

Suvienyti Graikojos politinius pagrindus bandant priversti garbinti
bendrą politinę graikų organizaciją buvo neįmanoma.Šią politinę problemą
graikams padeda išspręsti Persai.Graikai pabando įjungti Heladą į graikijos
sudėtį.Tai priverčia graikus jungtis bendrai gynybai prieš Persų agresiją.

Persijos karalius Darijus I 492m.pr.Kr.(Va.) išvyksta į Graikiją.Karas
baigiasi nesėkme Persuose.490m.pr.Kr. antras žygis į Graikiją taip pat
baigiasi nesėkme.Šiuo metu įvyksta Maratono mūšis.

480m.pr.Kr. 3 žygis, Darijaus I sūnus Skerksas.Šio žygio metu persams
Termopilio tarpeklyje kelią pastoja 300 spartiečių.

Spartos karaliaus leonido kariai sulaiko persus, tokiu būdu suteikdami
galimybę atėniečiams pabėgti iš miesto.Persai užima ir sudegina tuščią
miestą.

Siekiant įveikti Persus atėniečiai priversti eiti į sąjungą su kitais
Graikojos miestais Azijoje ir Egėjo jūroje.Taip 478m.pr.Kr. susikuria Delo
sąjunga, kurioje vadovaujantį vaidmenį turi atėnai, bet Sparta nenori
konfliktų su Atėnais.Taip prasideda Peloponeso karas.Spartai pavyksta
sutriuškinti Atėnus.Iki 1355m.pr.Kr. tai Sparta, tai Atėnai bando tapti
Helados centru.Ši kova jas nusilpnina.Iva.pr.Kr.vid. iškyla Makedonijos
karalystė.Jos karalius Aleksandras Makedonietis pajungia visą
žemyną.Graikija pradeda nukariaujamuosius žygius į rytus.T.y.pajungia savo
įtakai Egiptą., Babiloną ir išsiplečia iki Indo upės.

Aleksandro Makedoniečio sukurta imperija dar yra vadinama Helenistinių
valstybių rytuose imperija-Helenistinė imperija.

Helenizmas reiškia, kad vakarietiška Graikojos kultūra susijusi su
rytietiška Egiptiečių ir Babiloniečių kultūra.Šių kultūrų samplaika yra
vadinama helenizmu.Helenistinė epocha apima laikotarpį nuo 338m.pr.Kr. iki
146m.pr.Kr.

Tuomet Graikija tampa Romos provincija.A.Makedonietis buvo žymaus
Graikijos filosofo Aristotelio mokinys.Nukariautus miestus jis pavadindavo
Aleksandrijom.

GRAIKŲ KULTŪRA

Graikai sukūrė pasaulio mąstymo būdą, kuris vadinamas
filosofija.Sofija-išmintis, filo-meilė.Žymiausi graikų filosofai-
Aristotelis, Sokratas, Platonas.

SOKRATAS

Domėjosi moraliniais ir valstybiniais valstybės klausimais.Teigė, kad
egzistuoja viena bendra visiems žmonėms moralė.Aiškino, kad blogi poelgiai
padaromi iš nežinojimo.

“Žinau, kad nieko nežinau, o kiti ir to nežino.”

Jis buvo apkaltintas, kad netiki graikų dievais.Jam buvo paskelbtas
mirties nuosprendis-išgert nuodų.Jo raštų iki mūsų dienų neišliko.Apie jo
mokymą sužinom iš jo mokinio Platono.

PLATONAS

Garsus savo mokymu apie idėjas ir valstybę.Jis teigia, kad tai ką
žmogus suvokia juslimi, tėra tik blyškus idėjų atspindys.Šį atspindį mes
suvokiame tik todėl, kad mūsų siela gyveno aukštesnėje būtyje idėjų
pasaulyje.Platono mokyme būdas yra atskirtas nuo sielos.Tai vadinama
dualizmo filosofija.

ARISTOTELIS

Platono mokinys logikos mokslo pradininkas. “Visi gyvi padarai yra
mirtingi;žmogus yra gyvas padaras.”Žymiausias jo veikalas “Politika”.

Religines graikų apeigas sudaro maldos, aukos, dovanos dievams,
šventės ir eisenos.Visi šie veiksmai atliekami religiniame centre, šventoje
vietoje.

Pirmosios Olimpinės žaidynės įvyko 776m.pr.Kr.Dauguma didžiųjų miestų
turėjo teatrus, kuriuose buvo vaidinami dievai ir tai buvo skiriama jų
garbei.

Pgr. Graikų dievai

Hestija-namų židinio deivė

Demetra-derlingumo ir žemdirbystės deivė

Poseidonas-jūrų dievas

Hadas-Požemio karalystės dievas

Dzeusas-vyriausiasis dievas

Hera-vedybų deivė

Hefaistas-ugnies ir kalvystės dievas

Arijas-Karo dievas

Graikai sukūrė dramą.Žodžiai teatras, tragedija, komedija
graikiški.Drama išaugo iš senovės švenčių dievo Dionizo garbei.Šventės vyko
sausio ir kovo mėnesiais.Tuo metu vyko vaidinimai.Ankstyvoji graikų drama
pasakojo dievų ir herojų istoriją(tragediją).Vėliau atsiranda vaidinimai iš
kasdieninio žmonių gyvenimo(komedija).

Anglų istorikas Menas yra pasakęs: “Pasaulyje nėra nieko kas savo
pradžia ir kilme nebūtų kilę iš Graikijos.”Jis gyveno XIXa.

GRAIKIJOS MENAS

Graikiško meno ypatybės:

1. Graikų skulptūra paklūsta griežtiems dėsniams ir todėl yra

grubi, rūsti, santūri ir stokoja natūralumo.

2. VIa.pr.Kr. menininkų dėmesį patraukia natūralios formos, jie

išmoksta jas stebėti ir pradeda vaizduoti individą, vis labiau

tolsta nuo beasmenio, serijinio modelio gamybos.

3. Didysis perversmas graikų mene įvyksta tada, kai apie

600m.pr.Kr.tapytojai atranda rakursą.Pirmą kartą meno

istorijoje ant vazos nupiešiama koja taip, kaip mes ją matome-

iš priekio.

4. Klasikiniu laikotarpiu (500-338m.pr.Kr.) skulptūra darosi

tokios pozos, kad ji atspindėtų žmogaus vidinį gyvenimą.

5. Helenistiniu laikotarpiu (338-30m.pr.Kr.) skulptūra darosi

tokia tikroviška, kad ima artėti prie realistinio

portreto.Kaip ir teatro mene, joje tikslas-sujaudinti.Kūnai

taip pagyvėja, kad ima nebenatūraliai raitytis, darosi netgi

nemanieringi.

GRAIKŲ IŠRADIMAI

1. Kėlimo prietaisai

2. Grėsmingi karo pabūklai

3. Pastatė daugybę gerai suplanuotų uostų.

SENOVĖS ROMA

SENOVĖS ROMOS PERIODIZACIJA

I laikotarpis-Karalių epocha

Romos respublika 509-27m.pr.Kr.

a) ankstyvoji respublika 509m.pr.Kr.

b) vėlyvoji respublika nuo 220-27m.pr.Kr.

Romos imperija nuo 27m.pr.Kr. iki 476m.pr.Kr.

a) Principatas 193m.pr.Kr.

b) Krizė 193-184m.po Kr.

c) Dominatas 248-476m.Pr.Kr.

Karalių epochai būdinga monarchų ir Etruskų genčių brovimasis į
Romą.Etruskų civilizacija paliko gilų pėdsaką Antikinėje Italijoje.Ypač
daug pasiekė architektūroje.

Molį pakeitė akmenimis ir degtomis plytomis.Jie pradeda naudoti arką,
kupolą.Jie turėjo alfabetą kuriam įtakos turėjo Graikijos
alfabetas.Rašmenys lengvai perskaitomi, bet neiššifruojami.Iki mūsų dienų
yra išlikę laidojimo rūsiai, kuriuose buvo laidojama ištisinėmis šeimomis.

Roma buvo įkurta 753m.pr.Kr. Marsas suviliojo Nuritono dukterį Rėją
Silviją ir ji pagimdė dvynius-Romulą ir Remą.Už tai, kad ji sulaužė įžadus
buvo nužudyta, o jos sūnūs įmetė į upę.Vilkė bėgusi pro šalį išgirdo vaikų
klyksmą ir juos pažindė.Vėliau juos užaugino piemenys.Kai broliai jau buvo
dideli jie sugalvojo įkurti miestą prie Tibro upės.

Pirmasis Romos karalius buvo Romulas.Nuo jo prasidėjo 2,5 šimtmečio
trukęs monarchijos laikotarpis ir ligi pat 509m.pr.Kr. vienas po kito valdė
7 paslaptingi karaliai.

Karalystės laikais vien tik patricijai turėjo teisę dirbti aukšto
rango valstybinės valdžios pareigūnais magistratais.

Plebėjai-didelė gyventojų dalis, kurie neturėjo teisių.

Patricijai-turtingi, kilmingi piliečiai.

Forumas-viešoji aikštė, viso politinio, ekonominio ir socialinio
gyvenimo centras.

Paskutinis Romos karalius buvo išvytas iš Romos.Tada susikūrė
aristokratinė respublika, kurią valdė žymiausios patricijų šeimos-
509m.pr.Kr.

Nuo 509m.pr.Kr. iki 272m.pr.Kr. Italija nukariavo etruskus, vidurinę
ir pietų Italiją, samitus ir Tarentą.Apeninuose esančios tautos buvo
vadinamos Romos sąjungininkais.

Romos piliečiai atstovaujami keturiuose tautos
susirinkimuose.Seniausias jų-kurėjų komicija-dar karalių laikais buvo
įsteigtas kariuomenei iš 3000 patricijų komplektuoti.

Tributinių komicijų susirinkimas buvo suorganizuotas norint
palengvinti plebėjams stoti į kariuomenę.Vėliau jame buvo renkami
žemesnieji magistrai.Tributinės komucijos nariai, patricijai ir plebėjai,
susirenka iš keturių miesto tribų.Visose tribose balsavimo teisė buvo
vienoda, bet ilgainiui buvo pradėta vargšus grupuoti į 4 miesto tribas, o
turtinguosius, net gyvenančius Romoje, registruoti kaimo tribose.

Aukščiausioji valdžia priklausė kilmingiesiems, kurie buvo senate ir
valdė likusiuosius.

Vykdomoji ir leidžiamoji valdžia priklausė Romos piliečiams, kurie
atstovavo susirinkusiuosius.Jie rinko magistrus, priiminėjo įstatymus.

ROMĖNŲ MAGISTRATAI

Kvestoriai-renka mokesčius ir tvarko finansus.

Edilai-rūpinasi Romos miesto tverka, aprūpinimu ir saugumu.2 iš jų
plebėjai ir du patricijai.

Tribūnai-gina plebėjų teises prieš patricijus.

Pretoriai-vadovauja respublikai, siūlo įstatymus, šaukia komicijas ir
senatą, komanduoja kariuomenei ir vadovauja religinėms apeigoms.

Cenzoriai-klasifikuoja piliečius pagal jų turtą ir gyvenamąją vietą,
iš buvusių magistratų renka senato narius(senatorius).

Diktatorius-didelio pavojaus metu skiriamas senato.

ROMOS VALSTYBĖS PLĖTIMASIS

Kolonijos titulą suteikia miestui, kuriame gyvena jos pačios
kolonistai, tebeturintys visas Romos piliečių teises.Kolonijos tikri Romos
antrininkai-savo institucijas kopijuoja nuo metropolijos.

Municipijos turi savo institucijas, bet vykdo įsipareigojimus Romai,
visų pirma-karinę tarnybą.Turi dvi teises: santuokos ir prekybos su Roma,
jie turi tik ribotą Romos pilietybę, kuri pamažu išauga iki balsavimo
teisės ir ilgainiui iki visiškos Romos pilietybės.

Nuo IIIa.pr.Kr. Roma įsitraukia į ištisą virtinę karų, kuriems
pasibaigus apie 30 m.pr.Kr. ji jau valdo visą Viduržemio jūros baseiną.

ROMOS KARAI IR KARTAGINA

Romos karai su Kartagina vyksta tarp 264-146m.pr.Kr.Pagrindinė karų
priežastis yra ta, kad romiečiai norėjo turėti kuo daugiau žemės, o
viduržemio jūra tapo romėnų ežeru.

Pūnai-Kartaginos finikiečiai.

Romėnų kariuomenę sugeba sumušti Hanibalas per antrąjį pūnų karą.

Galiją nukariauja Julijus Cezaris 52m.pr.Kr.

Roma nukariauja Egiptą 30m.pr.Kr.

Pilietinių karų priežastys:

1. romėnai nebemoka pajamų mokesčio

2. daugėja vergų

3. prasideda karštligiškos varžybos tarp raitelių buržuazijos ir

senatorių diduomenės dėl vietų registratūroje ir senate.

4. Vieni skendi prabangoje, intelektualinis ir meninis gyvenimas

klesti, tuo tarpu tūkstančiai karo nuskriaustųjų Italijos

valstiečių priversti parduoti žemes stambiems savininkams.

Dėl tokios pusiausvyros sutrikimo Romos valstybė įklimpsta į

pilietinius karus:prasideda didžioji Ia.pr.Kr. suirutė.

BROLIŲ TIBERIJAUS IR GAJAUS GRAKCHŲ ŽEMĖS REFORMA

133-121M.PR.Kr. broliai Grakchai vykdo žemės reformą, kurios tikslas
kuo tiksliau padalinti užkariautas žemes ir sumažinti valstybėje grūdų
pardavimo kainą.Šis įstatymas leidžia daugialiui nuskurdusių valstiečių
įsigyti naujus žemės sklypus ir tokiu būdu pakelti žmonių pragyvenimo
lygį.Tačiau šios brolių tribūnų reformos sukelia didžiausią nepasitenkinimą
senate, nes žemės plotai, jų dydis buvo apriboti, todėl negalėjo įsigyti
kiek norėjo.Abu buvo pasmerkti mirčiai, reforma sustabdytos, tačiau ji
parodė, kad senatui galima pasipriešinti.

KARININKŲ ROMOS RESPUBLIKOJE VALDYMO LAIKOTARPIS

107m.pr.Kr.karininkas Manijus sugeba įtikinti tautą, kad 6 kartus iš
eilės jis būtų renkamas konsulu, o tai pažeidė Romos teisę.Jam esant
konsulu jis įvykdo labai svarbią reformą.Į kariuomenę jis priima vargingus
valstiečius ir atsilygina nukariautomis žemėmis ir gautu grobiu.Kitas
karininkas Sula 82m.pr.Kr. priverčia senatą suteikti jam diktatoriaus
teises, kuriomis naudojasi 3 metus ir savivaliauja valstybėje.

DIKTATORIUS-Senovės Romos pareigūnas, kuriam ypatingais atvejais (per karą,
vidaus neramumus) senato nutarimu buvo suteikiama neribota valstybinė
valdžia, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

JULIJUS CEZARIS

Julijaus atėjimas į valdžią yra glaudžiai susijęs su Spartako vergų
sukilimu 74m.pr.Kr.Sukilimą numalšina 2 karvedžiai-Krasas ir Pompėjus.Bet
kariuomenių nepaleidžia ir kiekvienas bando užgrobt valdžią Romoje.Kadangi
konsulai buvo 2, jie dažnai nesutardavo.Paprastai nesutarimais
pasinaudodavo vergai.Šie nuolatiniai vergų sukilimai nuvargino Romą, todėl
buvo manoma, jog vieno žmogaus valdžia garantuos ramybę Romos
valstybei.Likimas lemia tai jog Krasas žūna viename iš grobikiškų karų,
taigi Pompėjus lieka vieninteliu pretendentu į Romos sostą.Tačiau jam kelią
pastoja Cezaris.Jis buvo įžvalgus politikas sugebėjęs išnaudoti beturčių
neapykantą senatoriams.Jis plebėjams aiškino, kad jei gaus valdžią tai tęs
brolių Grakchų reformas.Todėl tautos susirinkimas jį iškelia konsulu.1
metus atitarnavusiam konsului senatas skirdavo valdyti 1 Romos
provinciją.Cezaris pasirinko Galiją.Joje jis valdo 8 metus laikydamasis
taisyklės “Skaldyti ir valdyti”.Naudodamasis šia taisykle į savo pusę
patraukia dalį diduomenės.Taip sutriuškina besipriešinančias galų
gentis.Romos senatas išsigąsta Cezario, nes jį remia varguomenė ir nori,
kad Romos valdovu taptų Pompėjas, kuris pasitartu su senatu.Sužinojęs
Cezaris 49m.pr.Kr. jis patraukia į Romą.
Jo tikslai:

1. Tapti vienvaldžiu Romos valdovu.

2. Priversti paklusti jam senatą.
Pompėjaus tikslai:

1. Apginti Romos aristokratinę respubliką.

Cezarį remia laisvieji beturčiai kurie tikisi gauti žemės ir skolų
panaikinimą, bei kariai, kuriems Cezaris mokėdavo dvigubą atlyginimą.

Cezaris veikė taip greitai, kad Pompėjus nespėjo suorganizuoti
kariuomenės kuri buvo išmėtyta po įvairias Romos respublikas.

Priėjęs Rubikoną Cezaris dvejoja, bet galiausiai nusprendia peržengti
sieną ir užkariauti Romą.Tai Cezariui lengvai pavyksta ir jis pasiskelbia
Romos valdovu.Pompėjus balkanuose surenka didžiulę karuomenę ir stoja į
mūšį su Cezariu, tačiau jo armija buvo sutriuškinta.Cezario vienvaldyste
senatas nebuvo patenkintas.Cezarį nužudo tas žmogus iš kurio jis to
mažiausiai tikėjosi-jo augintinis Brutas.44m.pr.Kr. kovo 15d. Cezario
mirtis.Laidotuvės vyko kovo 20d.Jos tampa didžiausia
demonstracija.Sąmokslininkams tenka pasitraukti iš Romos.Po Cezario mirties
visa valdžia atitenka Antonijui.Jis turėjo užrašus kuriais dėdamasis
vadovavo.Norėdamas būti populiarus senate išleidžia įstatymus panaikinančią
diktatūrą.

Antrą dieną po cezario nužudymo, jo draugas konsulas Antonijus sušaukė
senatą, nes norėjo nuspręsti ką reik daryti dar.Dauguma senatorių
susižavėjo kalba apie Cezario žudikų poelgį ir siūlė juos paskelbt
didvyriais.Tačiau Antonijaus kalba senate privertė cezario žudikus pabėgt
iš Romos į Balkanus, kur jie pradėjo rinkt kariuomenę kovai už
respubliką.Tuo tarpu Romoje pasirodo Cezario sesers anūkas Oktavianas.Jis
buvo silpnas ir liguistas.Romoje jis sužino, kad Cezaris paliko raštišką
nurodymą kuriuo paskelbė jį savo įsūniu ir turto paveldėtoju.Tokiu būdu į
Romos sostą atsiranda 2 pretendentai-Antonijus ir Oktavianas.Kovai su
respublikonais jie susivienijo.Norint kovot reikia pinigų ir gavo jų labai
žiauriu būdu.Buvo sudaryti sarašai į kuriuos buvo surašyti Cezario priešai,
taip pat įtraukti labai turtingi žmonės.Visi buvo paskelbi už įstatymo
ribų, o už jų nužudymą pažadėtas atpildas.Atlyginimas buvo sumokėtas tada
kai buvo atnešta nupjauta saraše esančio žmogaus galva.jie pasiimdavo
nužudytojo žemes ir turtus.Taip Cezario įpėdiniai susidorojo su priešais ir
įbaugino visą Italiją.Jiems nesunkiai pavyko susidoroti su armija prie
Filipinų miesto, o Cezario žudikas Brutas nusižudė krisdamas ant
kalavijo.Antonijus ir Oktavianas pasidalino Romos valstybės
valdas.Antonijus valdo rytines valstybės provincijas ir veda Egipto
karalienę kleopatrą ir gyvena Egipto sostinėj Aleksandrijoj.Oktavianas
valdo vakarinę valstybės dalįBet po kurio laiko Oktavianas nenori dalintis
teritorijomis ir prie Aksijaus iškyšulio įvyksta mūšis kurį laimi
Oktavianas.Už nuopelnus valstybei senatas suteikia Oktavianui garbingą
Augusto vardą.Nuo Oktaviano Augusto valdymo laikų prasideda Romos imperijos
laikas.

IMPERIJOS SUDEĖTINĖS DALYS

1. Valstybė atsiranda karalystės užkariavimu ir politiniu ekonominiu

pajungimu.

2. Nevienalytė tautinė sudėtis.Šioje valstybėje yra tautiniu išskirtinumu

pasižyminčios tautos ir tautiniu nepilnavertiškumu pasižyminčios

tautos.

3. Gyventojų deferencijacija ir hierarchija.Bažnyčia ir

kariuomenė.Daugiau privilegijų turi tauta kuri kuria imperiją.

4. Aukštas kariuomenės aidmuo.

5. Trauka į asmeninę valdži

ROMĖNŲ VALSTYBINĖ SĄMONĖ (MENTALITETAS)

Istorijos mentalitetas-tai mąstytojų ir jaunių visuma būdinga tam tikram
kolektyvui tam tikru būdu.Mąstymas-nusako tam tikram laikui ir tam tikrai
grupei būdingą sąmoningą nuostatą informacijos atžvilgiu.Nesvarebu ar ši
informacija susijusi su daiktų ar socialiniu pasauliu, ar su vidiniu
psichikos pasauliu.Pvz.:mąstymas gali būti priežastinis loginis arba
asociatyvinis.Gali vartoti abstrakčią kalbą arba vaizdus.

Leave a Comment