Bizantija

Data : Įvikiai : 395m. Romos imperija padalyta į Rytu Romos(Bizantija) ir Vakarų Romą. 527-565m. Imperatoriaus Justino valdymas. Bizantijos klestejimo laikas. 529m. Parengtas ir išleistas Justiniano kedeksas. 717-718m. Konstantinopolį apsiaute arabai. Apsiginti miestiečiams padejo ”graikų ugnis”. 975-1025m. Vasilijus2 – ”Bulgarų žudiko” valdymas . Po vieno mūšio jis įsake apakinti 15000 bulgarų. 1202-1204m. Ketvirtojo kryziaus žygio dalyviai nusiaube Konstantinopolį. 1452m. Osmanai užeme Konstantinopolį . Žlugo Bizantijos imperija.

Arabų kalifas

Pirmieji musulmonų užkariavimai prasidejo dar esant gyvam Mahometui.Jis priverte arabu pusiasalyje gyvenusias gentis įsitraukti į musulmonų kuriamą valstybę. Po Mahometo mirties, arbai pradejo ” šventajį karą” – džihadą su kitomis šalimis. Arabu užkariavimai prasidej 632m. Per trumpą laiką , jie užgrobe Bizantijai priklausiuses šalis tai, Sirijos ir Palestinos provincijos, Persiją bei Egiptą. Tačiau 732m. prie Puatje, frankų kariuomenė , vadovaujama Karolio Martelio, sumušė arabus. Arabu užkariavimo priežastys, buvo noras praturteti.Kalifui atitekdavo penktadalis sumos, o likuses dalis pasidalindavo kariai. Sukurtoji arabui valstybe buvo vadinama kalifu, ja valde kalifas. Prasidejus tarpusavio kovoms del valdžios, nugalejo turtingiausios Mekos šeimos- Omedaju atsovas Otomasnas. Taigi Omedeju sostine tapo Damaskas. 750m. po įvykusio perversmo i valdžią atejo naujos Abasidų distansijos atstovai, kurie sostinę perkėlė į Bagdadą. Dabartinės valstybės kurios įsikūrusios buvusioje Arabų kalifo teritorijoje yra, Ispanija, Portugalija, Marokas, Alžyras, Libija, Egiptas, Arabija, Irakas, Iranas, Sirija, Pakistanas, Afganistanas, ir t.t. Kalifo gyventojai vertesi kaip jie galejo. Vlastiečiai sudare 80%- jie ūkininkavo, kiti gyventojai , miestiečiai daugiausiai vertesi amatais ir prekybą. Tačiau gabenimas prekiu buvo labai pavojingas , nes kai pirklais vykdavo per dykjumas juos galedavo apiplešti , atimti pinigus ir prekes. Taigi noredami didesnės atsargos jau 9a. buvo israsti čekiai, kurie buvo išrašomi Bagdade, o pinigus pasiimti Maroke. Realiginiai nesytarimai tarp sunitų ir šiitų buvo svarbi kalifato suirimo priežastis.756m. iš vakaru kalifo dalies susikūrė Kordobos kalifas.8a. tapo nepriklausoma š. Afrika. Kalifo valdžia po truputi silpo ir 13a. vid. galutinai buvo sunaikintas kalifas.

Islamo šalių kultūra

Labiausiai arabų šalyse buvo išvystitos georgrafijos, alchemijos, medicinos, matematikos, astronomijos mokslo šakos.Taip pat didele įtaka turejo graikų, indų, kinų palikimas. Pavyzdžiui per arabus pasieke kinų išradimai – popierius, parakas, kompasas,trikampe burė, iš Graikų – antikinio pasaulio palikimą, ypač buvo vertinami Aristotelio darbai.. Arabai pradejo naudoti indų skaicius ir dešimtinę sistemą su nuliu. Nemažai statybos elementų arabai pasisavino iš kitų šalių. Iš Bizantijos arabų maistrai perėmė kupolą, iš Persijos – arką. Visame pasaaulyje garsėja savo grožiu Kordobos(7a.), Omejadų (8a.)mečetės, Alahambros rūmai(14a.).