Baltų gentys ikivalstybiniu laikotarpiu

PALEOLITAS (XI-IX tūktantmetis pr. Kr.)Medžioklė, žvejyba, rankiojimas.MEZOLIAS (VIII-V tūkstantmečio pr. Kr. vidurys)Medžioklė, žvejyba, rankiojimas. NEOLITASAnkstyvasis(4600-2900 m. pr. Kr.) Vakarų baltų teritorijoje-gyvulininkystė.Keramika, šlifavimas, audimas.Vidurinis(2900-2100 m. pr. Kr. Vakarų baltų teritorijoje-žemdirbystė.Rytų baltų teritorijoje-gyvulininkystė.Vėlyvasis(2100-1600 m. pr. Kr.) Įtvirtintos gyvenvietės.ŽALVARIO AMŽIUSSenasis(1600-1100 m. pr. Kr.) Vario dirbinių gamyba.Olinta laidojimas pilkapiuse.Naujasis(1100-500 m. pr. Kr.) Rytų baltų teritorijoje-žemdirbystė.Piliakalniai.GELEŽIES AMŽIUSAnkstyvasis(500 m. pr. Kr.-iki Kr. g.) Geležies gamyba.Pradeda formuotis vakarų baltų gentys.Senasis(nuo Kr. g.-iki 400 m.) Prekyba su Roma.Vietinė geležies gamyba.Kuriamasi papilių gyvenvietėse.Vidurinis(400-950 m.) Visuomenės diferencijavimas.Formuojasi rytų baltų gentys (tarp jų ir lietuvių)Rytinėje Baltijos Pakrantėje kuriasi skandinavų kolonistai.Vėlyvasis(950 m.-XIII a. Pradžia) Atsiranda privati žemės nuosavybė.Susiformuoja karių, pirklių ir amatininkų sluoksniai.Genčių konsolidacija.Keramikos gamyboje-žiedžiamasis ratas, žemdirbystėje-dvilaukė ir trilaukė sėjomaina.

NUO ,,AISČIŲ“ IKI ,,LIETUVOS“…LAIKAS AUTORIUS KŪRINIO PAVADINIMAS KUO JIS SVARBUS?77 m. Plinijus Vyresnysis ,,Gamtos istorija“ Pateikiama žinių apie žygūno pargabentą gintarą.98 m. Publijus Kornelijus Tacitas ,,Germanija“ Pirmą kartą paminėtos aisčių gentys.prie 198 m. Klaudijus Ptolemėjas ,,Geografija“ Minimi Sarmatijos šiaurėje gyvenę galindai ir sūduviai.VI a. Flavijus Aurelijus Kasiodoras ,,Teodoriko laiškas aisčiams“(?) Aisčių pasiuntiniai ostgotų valdovui Teodorikui atgabenę dovanų gintaro.VI a. Jordanas ,,Gotų istorija“ Minimi osgotų valdovo Hermanariko (IV a.) aisčių nukariavimai.po 830 m. Einhardas ,,Karalio Didžiojo gyvenimas“ Minimi aisčiai.prieš 888 m. Rimbertas ,,Šv. Anscharijaus gyvenimas‘ Vikingų (danų) įvykdyto Apolės šturmo aprašymas.Tarp 887 ir 901 m. Vulfstanas ? Aprašo aisčių visuomenės papročius.1009 m. Kvedinburgo analai Pirmas Lietuvos vardo paminėjimas