Ankstyvoji krikščionybė

LAIKO JUOSTAIki 4 m. pr. Kr. Gimė Jėzus Nazarietis.Apie 30 m. Po Jėzaus mirties ant kryžiaus Jeruzalėje atsiranda ankstyvoji krikščionių bendruomenė.Prie 50-uosius m. Romoje įkuriama kikščionių bendruomenė.Po 70 m. Sukuriama Evangelija pagal Morkų; tarp 80 ir 100 m. pasirodo Evangelijos pagal Matą ir Luką.250 m. Imperatorius decijus skelbia sistemingą krikščionių prsekiojimą.313 m. Milano Tolerancijos ediktas.325 m. Konstantinas vadovauja Nikėjos Susirinkimui.381 m. Susirinkimas Konstantinopolyje patvirtina dogmą apie Švenčiausiąją Trejybę.Apie 498 m. Frankų karaliaus Chlodvigo krikštas-Europos perėjimo į krikščionybę pradžia.

JĖZAUS IR APAŠTALŲ LAIKAI40-4 m. pr Kr. Judėjos karalius Erodas Didysis.7 m. pr. Kr.-7 m. po Kr. Gyventojų surašymas (ir Judėjoje).Iki 4 m. pr. Kr. Gimė Jėzus Nazarietis.26-36 m. Judėjos ir Samarijos prokuratorius Poncijus Pilotas.28 ar 29 m. Nužudomas Jonas Krikštytojas.Apie 30 m. Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Apie 34 m. Žydų kilmės krikščionio Stepono nužudymas.44 m. Apaštalų susirinkimas nutaria krikščionybę skleisti ir tarp pagonių (ne tik žydų).45-56 m. Trys Pauliaus misijos.62 m. Nužudomas Paulius. Po 62 m. Nužudomas Petras.64 . Romos gaisras ir susidorojimas su krikščionimis.66-70 m. Judėjos karas.68 m. Romėnai sugriovė esėjų Kumrano gyvenvietę.Po70 m. Sukurta Evangelija pagal Morkų.Tarp 80 ir 100 m. Sukurtos Evangelijos pagal Matą ir Luką.

KRIKŠČIONYBĖS PLITIMAS ROMOS IMPERIJOJE45-56 m. Pauliaus misijinės kelionės į Mažąją Aziją, Graikiją.81-96 m. Pirmoji didelė krikščionių persekiojimo Romoje ir provincijose banga.135-170 m. Apologetų krikščionybės gynimo nuo pagonių kritikų laikai.250 m. Imperatorius Decijus pradeda sistemingą krikščionių persekijimą.313 m. Milano edikte imperatoriai Liucijus ir Konstantinas suteikia Bažnyčiai dideles laisves.380m. Imperatoriaus Teodosijaus I Tikėlimo ediktu uždraudė pagonių susirinkimus.

LAIKO JUOSTA320 m. Abatas Pachonijus Egipte įsteigia pirmąjį vienuolyną.

325 m. Nikėjos susirinkimas, kuriame imperatorius Konstantinas privertė vyskupus priimti sprendimą, smerkiantį Arijaus ereziją.354-430 m. Gyveno vyskupas Aurelijus Augustinas (šv. Augustinas), katalikų bažnyčios filosofas, krikščioniškosios teologijos pradininkas.Apie 440 m. Popiežiui Leonui Didžiajam pavyko pasiekti Romos vyskupo (popiežiaus) autoriteto ir valdžios pripažinimo.Apie 498 m. Frankų karaliaus Chlidvigo krikštas.525 m. Laiko skaičiavimas nuo Kristaus gimimo įvedimas.