Antanas Mackevičius

Antanas MACKEVIČIUS
Sukilimo vadas, Romos katalikų kunigas, gimė Morkiuose, Raseinių raj., 1828m. Birželio 14d. Jo tėvas Tadeušas Mackevičius, smulkus didikas. Būdamas dvylikos, jis pradėjo šešių metų mokslus licėjuje Vilniuje. Pragyvenimui užsidirbdavo dirbdamas vienuolyne. Po to 2 metus studijavo universitete Kijeve. Apie 1850 Mackevičius įstojo į Varnių kunigų seminariją ir buvo įšventintas į kunigus. Iš pradžių jis buvo padėjėjas Krekenavoje, vėliau dirbo Paberžės bažnyčioje, Kėdainių rajone. Jokūbas Geištoras – būsimasis pogrindinės vyriausybės vadas buvo Mackevičiaus parapietis. 1862 vasarą lankėsi Čestochove, garsioje šventykloje Lenkijoje pas vienuojį tėvą Maximą Tareivą.
Grįžęs į savo parapiją, Mackevičius pradėjo ruošti valstiečius sukilimui. 1862 vasarą Mackevičius susipažino su Konstantinu Kalinausku. Bendradarbiaudamas su raudonaisiais vadovaujamais Kalinausko, Mackevicius sudarė 50-70 vyrų būrį ir pasikvietė Boleslovą Kolyšką, apmokyti vyrus. Mackevicius pavedė savo būrį Zigmantui Sierakauskui. Po keletos laimėjimų, lietuviai patyrė rimtą pralaimėjimą trijų dienų mūšyje (1863 Gegužės 7-9) prie Medeikių Biržų rajone. Kolyška ir Sierakauskas buvo suimti ir nuteisti mirties bausme. Kurį laiką Mackevicius išvengdavo rusų pasalų ir generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo siųstų dalinių. 1863 Gruodžio 17 su dviem bendražygiais bandydamas perplaukti Nemuną, Mackevicius buvo suimtas. Pasak kai kurių šaltinių, jis atsisakė išduoti sukilėlius mainais į savo gyvybę. Jis buvo pakartas 1863 Gruodžio 28, Kaune.