uždavinio sprendimo algoritmas

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suuteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio spprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 7 punktą.
7.Priskirti m:

:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suuteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 8 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Uždavinio sprendimo algoritmas:
1.Įvesti trupmenas a/b ir c/d.
2.Priskirti v:=b*d (v – sumos vardiklis; ženklas : = reiškia kairėje pusėje esančiam kintamajam suteikti dešinėje pusėje esančią reišmę).
3.Priskirti u:=a*d+c*b (u – sumos skaitiklis).
4.Priskirti n:=u; m:=v.
5.Nustatyti liekaną r, padalijant iš n.
6.Patikrinti ar liekana lygi nuliui. Jei taip vykdyti 7 punktą.
7.Priskirti m:=n; n:=r Vykdyti 5
8.Priskirti u:=u/n; v:=v/n
9.Išvesti trupmeną u/v

Slide 16

6

Leave a Comment