excel programa

Programos Excel mygtukų juostos 2
Dokumentų tvarkymo mygtukai(standard) 2
Dokumento tvarkymo mygtukai (formatting) 2
Figūrų piešimo mygtukai (drawing) 2
Mygtukai paveikslėliams tvarkyti (picture) 3
Mygtukai dokumentui rezervuoti (reviewing) 3
Mygtukai diagramai tvarkyti (chart) 3
Excel programos meniu komandos 4
Meniu File 4
Meniu Edit 4
Meniu View 5
Meniu Tools 5
Meniu Format 6
Meniu Insert 6
Meniu Chart 6
Meniu Data 7
Komandų įvedimas naudojant klavišų pagalbą 8
Klavišai darbui su lentelių rinkimu pradėti ir baigti 8
Klavišai lentelėms įterpti ir keisti 8
Klavišai žymekliui lentelėje ir lentelių rinkinyje perkelti 9
Klavišai duomenims lentelės laukelyje tvarkyti 9
Klavišai lentelės fragmentams ir duomenims pažymėti 10
Klavišai darbui su formulėmis 11
Klavišai duomenims į lentelės langelį įvesti 11
Klavišai pažymėtų lentelės laukelių turinio stiliui ir formatui nurodyti 12
Kiti klavišai 12
Klavišai darbui su sąąrašu rengimo kortelėmis (data form) 13
Klavišai darbui su diagramomis 13
Klavišai duomenims grupuoti 13
Tai naudinga žinoti 14
Kaip greitai susumuoti skaičius stulpeliuose ir eilutėse ? 14
Kaip įterpti lentelės fragmentą į jau užpildyta lentelės vietą, nesunaikinant joje esančių duomenų ? 14
Kaip įrašyti į laukelį didelius skaičius ? 14
Kaip paspartinti darbą su didele lentele ? 14
Kaip sukeisti lentelės stulpelius ir eilutes ? 15
Kaip rašyti formulę, kad būtų lengviau pastebėti klaidas ? 15
Kaip pagal diagramoje turimą duomenų seką numatyti ateitį ? 16
Kaip greitai pratęsti didėjančių arba mažėjančių skaičių seką ? 16

Programos Excel mygtukų juostos
Dokumentų tvarkymo mygtukai(standard)

Atversti naują langelių rinkinį Atversti suukurta dokumentą Išsaugoti dokumentą Išsiųsti dokumentą elektroniniu paštu Atspausdinti dokumentą Parodo kaip atrodys išspausdintas dokumentas Patikrinti pabraukto žodžio klaidas Perkelia fragmentą į taupykle Kopijuoja fragmentą į taupykle Kopijuoja fragmentą iš taupyklės Stiliui kopijuoti Atšaukti paskutinius veiksmus Pakartoti atšauktus veiksmus Hyper nuorodai įterpti Automatinė sumą Funkcija į formule įterpti Rikiuoja skaičius didėjimo ,o tekstą abėcėlės tvarka Rikiuoja skaičius mažėjimo ,o te

ekstą priešinga abėcėlės tvarka Parengia ir įstato diagrama Įjungia piešimo mygtukų rinkinį Keičia vaizdo mastelį Pagalbai iškviesti Mygtukų rinkiniui papildyti

Dokumento tvarkymo mygtukai (formatting)

Šrifto tipui keisti Šrifto dydžiui keisti Tekstą storina Tekstas pavirsta Tekstą pabraukia Pastraipa pagal kaire puse Pastraipa centre Pastraipa pagal dešine puse Sujungia du pažymėtus laukus Skaičius verčia piniginiais vienetais Skaičius verčia procentais Suvienodina skaičių tikslumą Didina skaičiaus tikslumą Mažina skaičiaus tikslumą Atitraukia pastraipa nuo dešiniojo krašto Atitraukia pastraipą nuo kairiojo krašto Lenteles fragmentui įrėminti Lauko fono spalvai keisti Teksto spalvai keisti Mygtukų rinkiniui papildyti

Figūrų piešimo mygtukai (drawing)

Iškviečia komandas figūrai tvarkyti, keisti Objektams pažymėti Figūroms pasukti Rodyklių rėmelių ir kitokių figūrų rinkiniams iškviesti Tiesiem piešti Rodyklėms piešti Stačiakampiams piešti Elipsėms piešti Teksto laukeliui įterpti Tekstui pagražinti Paveiksliukų rinkiniui iškviesti Figūrų fonui spalvinti Figūrų kraštams spalvinti Tekstą spalvinti Linijų storiui keisti Linijų stiliui keisti Rodiklių stiliui keisti Šešėliuoti figūras Trimatėms figūroms kurti

Mygtukai paveikslėliams tvarkyti (picture)

Paveiksliuką vietoj kito paveiksliuko įstatyti Spalvų rėžimą parinkti Didina kontrastą Mažina kontrastą Pašviesina paveiksliuką Patamsina paveiksliuką Paveiksliukui apkarpyti Rėmelių ir linijų stiliui keeisti Paveiksliuko parametrai Nuskaidrina nuro-dyto BMP formato paveiksliuko spalvą Gražina pradinius piešinuko parametrus

Mygtukai dokumentui rezervuoti (reviewing)

Pastabai redaguoti Parodo ankstesne pastabą Parodo vėlesnę pastabą Parodo arba paslepia pastabą Parodo visas pastabas Ištrina pastabas Atidaro užduočių langą (Outlook) Tik skaitomam failui panaudoti Dokumentą siųsti elektroni-niu paštu

Mygtukai diagramai tvarkyti (chart)

Diagramos elementui nurodyti Diagramos apipavidalinimui keisti Diagramos tipui keisti Aprašą rodyti arba paslėpti Papildo diagrama lentele Grupuoja eilučių duomenis Grupuoja stulpelių duomenis Pasuka užrašus 45o Pasuka užrašus 45o

Mygtukai suvestinei reguliuoti(Pivot table)

Iškviečia komandų lentelę Ataskaitos formai keisti Diagramos tipui keisti Suvestinei rengti Suvestinės duomenims paslėpti Suvestinės duomenims parodyti Atnaujina duomenis Duomenų lauko parametrus keisti Duomenų laukų mygtukams parodyti

Excel programos meniu komandos
Meniu File

/p>

-naujo lentelių rinkinio tipui parinkti
-jau rengtam lentelių rinkiniui iškviesti
-išjungia lentelių rinkinį
-išsaugoti lentelių rinkinį
-rinkiniui kitu vardu, adresu ar formatu išsaugoti
-rinkiniui Web puslapio formatu išsaugoti
-rinkiniui ir jo būsenai Excel išsaugoti
-parodo lenteleWeb puslapio formatu
-puslapio parametrams nurodyti
-spausdinamam lentelės fragmentui nurodyti
-parodo kaip bus atspausdinta lentelė
-spausdinimo parametrams nurodyti
-nurodyti, kur siųsti lentelių rinkinį
-iškviečia lentelių rinkinio savybių kortelę
-paskutiniai rengti lentelių rinkiniai
-išjungia Excel
Meniu Edit

-panaikina paskutinį veiksmą
-pakartoja paskutini veiksmą
-perkelia lentelės fragmentą į kaupyklę (Clipboard)
-kopijuoja lentelės fragmentą į kaupyklę(Clipboard)
-įterpia į lentelę taupyklės turinį
-įterpiamo iš kaupyklės (Clipboard) objekto parametrams nurodyti
-nurodai į lentele įterpti
-lentelės laukelio turinį užpildyti gretimus eilutės arba stulpelio laukelius
-lentelės fragmento turiniui arba parametrui ištrinti
-lentelės fragmentui ištrinti
-lentelei ištrinti
-lentelei rinkinyje perkelti arba kopijuoti
-lentelės laukeliui ieškoti pagal jo turinį arba pastabą
-lentelės laukelio turiniui pakeisti
-pereiti į kitą lentelės vietą
-lentelių rinkiniui su kitomis programomis susieti
-objekto redagavimo programoms iškviesti
Meniu View

-parodo ekrane telpančios lentelės dydį
-suskirsto puslapiais tik užpildytą lentelės dalį
-komandų mygtukų rinkiniams iškviesti
-parodo juosta ekrane formulei rengti
-parodo pranešimų juostą
-papildomoms eilutėms įrašyti
-pastaboms įterpti, peržiūrėti ir redaguoti
-įvairiems lentelės apipavidalinimams įterpti
-išplečia lentelę per visą ekraną
-masteliui keisti

Meniu Tools

-rašybos klaidoms taisyti
-klaidoms rašant tekstą automatiškai taisyti
-kolektyvinio darbo su lentelių rinkiniu rėžimui įjungti
-pakeitimams žymėti
-lentelių rinkiniams sujungti
-lentelei ar jų rinkiniui apsaugoti
-bendrauti su kitais interneto vartotojais
-formulės parametro reikšmei parinkti
-scenarijams rengti
-ryšiams tarp formulių ieškoti
-makrokomandoms rengti
-papildomoms Excel duomenų apdorojimo priemonėms įdiegti
-komandų mygtukų rinkiniams keisti
-excel pradiniams parametrams nurodyti

Meniu Format

-lentelės laukeliams formuoti
-lentelės eilutėms formuoti
-lentelės stulpeliams fo

ormuoti
-lentelei pervadinti, paslėpti, jos fonui keisti
-lentelės formatui parinkti
-lentelės fragmentams pasirinktinai formuoti
-duomenų stiliui keisti

Meniu Insert

-lentelės laukeliams įterpti
-įterpia eilutes
-įterpia stulpelius
-įterpia lentelę
-diagramai įterpti
-pabaigia puslapį
-funkcija įterpti
-lentelės fragmentui pavadinti
-pastabai įterpti
-paveiksliukui įterpti
-objektui įterpti
-hyper nuorodai įterpti

Meniu Chart

-diagramos tipui keisti
-duomenų šaltiniui keisti
-diagramos apipavidalinimui keisti
-diagramos vietai lentelių rinkinyje nurodyti
-diagramai naujais duomenimis papildyti
-prognozės kreivei parodyti
-trimatės diagramos tipui nurodyti

Meniu Data

-duomenims rikiuoti
-duomenims filtruoti
-duomenims , naudojantis sąrašo kortele, įvesti
-daliniams rezultatams apskaičiuoti
-įvedamiems duomenims apibūdinti
-formulėmis išreikštų sąlyginių priklausomybinių analizių
-tekstui suskaidyti stulpeliais
-duomenų suvestinei rengti
-lentelės peržiūros rėžimui keisti
-diagraminiai sąrašo suvestiniai rengti
-duomenims iš kitų duomenų failų įterpti
-atnaujina duomenis

Komandų įvedimas naudojant klavišų pagalbą
Klavišai darbui su lentelių rinkimu pradėti ir baigti

KOMANDA MYGTUKAS KLAVIŠAS
Atidaro tuščia naujo lentelių rinkinio langą
Ctrl+N
Jau rengtam lentelių rinkiniui iškviesti
Ctrl+O(raidė)
Išsaugo lentelių rinkinį
Ctrl+S
Lentelių rinkinio išsaugojimo adresui nurodyti F12
Lentelei spausdinti
Ctrl+P
Išjungia excel
Alt+F4

Klavišai lentelėms įterpti ir keisti

KOMANDA KLAVIŠAS KOMANDA KLAVIŠAS
Įterpia nauja Excel lentelę į rinkinį Shift+F11 Įterpia naują Excel lentelę su platesniais stulpeliais Ctrl+F11
Eilutei arba stulpeliui įterpti Ctrl++(mažoji klaviatūra) Pažymi darbo ir papildoma tolimesneExcel lentelę Shift+Ctrl+ Page Down
Eilutei arba stulpeliui ištrinti Ctrl+- Pažymi darbo ir papildoma pirmesnę Excel lentelę Shift+Ctrl+ Page Up

Klavišai žymekliui lentelėje ir lentelių rinkinyje perkelti

KOMANDA KLAVIŠAS KOMANDA KLAVIŠAS
Per viena laukelį, į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę  Per vieną laukelį į dešine arba iki neapsaugoto laukelio Tab
Į duomenų fragmento kampinį laukelį, į kito fragmento artimiausia laukelį arba į Excel lentelės kampinį laukelį Ctrl+  Žemyn per matoma lentelės aukštį Page Down
Į eilutės pirmą laikelį Home Aukštyn per matoma lentelės aukštį Page Up
Į Excel lentelės pirmąjį laukelį Ctrl+Home Į dešinę per matomą lentelės plotį Alt+ Pa

age Down
Į Excel lentelės pirmąjį laukelį Home(Scroll Lock) Į kairę per matomą lentelės plotį Alt+ Page Up
Į paskutinės pildytos eilutės dešinijį kampinį laukelį Ctrl+End Į tolimesnę lentelių rinkinio lentelę Ctrl+ Page Down
Į Excel lentelės paskutinįjį laukelį End(Scroll Lock) Į pirmesnę lentelių rinkinio lentelę Ctrl+ Page Up
Į pirmesnį lentelių rinkinį Ctrl+ Tab Į tolimesnį lentelių rinkinį Ctrl+Shift
Į kitą perskirtos lentelės dalį F6
Klavišai duomenims lentelės laukelyje tvarkyti
KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Trina rašomus duomenis Esc Perkelia žymeklį į eilutės pradžią Home
Trina simbolį arba pažymėta fragmentą žymeklio kairėje Backspace Perkelia žymeklį į eilutės galą End
Trina simbolį arba pažymėta fragmentą žymeklio dešinėja Delete Pradeda naują eilutę Alt+Enter
Trina tekstą iki eilutės pabaigos Ctrl+Delete Perkelią žymeklį į pirmos eilutės pradžią Ctrl+ Home
Perkelia žymeklį į eilutę aukščiau, žemiau , per simbolį į kairę, į dešinę  Perkelią žymeklį į paskutinės eilutės pabaiga Ctrl+ End

Klavišai lentelės fragmentams ir duomenims pažymėti

KOMANDA KLAVIŠAS KOMANDA KLAVIŠAS
Pažymi užpildyta lentelės fragmentą Ctrl+* (mažoji klaviatūra) Pažymi masyvą, kuriame pažymėtas laukelis Ctrl+/
Padidina arba sumažina pažymėta fragmentą per stulpelį arba eilutę Ctrl+  Perkelia pažymėtus eilutės laukelius, kurių duomenys skiriasi nuo pažymėtojo laukelio duomenų Ctrl+
Išplečia pažymėta fragmentą iki tolimiausio tuščio laukelio Ctrl+shift+  Perkelia pažymėtus eilutės laukelius, kurių duomenys skiriasi nuo pažymėtojo laukelio duomenų Ctrl+shift+ 
Išplečia pažymėta fragmentą iki eilutės pradžios Shift+Home Pažymi excellentelės laukeliu, tiesiogiai susieto su pažymėto fragmento formulėmis Ctrl+[
Išplečia pažymėta fragmentą iki Excel lentelės pradžios Ctrl+shift+ Home Pažymi Excel lentelės laukelius ,bet kaip susieto su pažymėto fragmento formulėmis Ctrl+shift+ {
Išplečia pažymėta fragmentą per visus laukelius su duomenimis Ctrl+shift+ End Pažymi Excel lentelės laukelius , su formulėmis , tiesiogiai susietomis su pažymėto fragmento laukeliais Ctrl+]
Pažymi Excel lentelės stulpelius Ctrl+Space Pažymi Excel lentelės laukelius su formulėmis, bet kaip susietoms su pažymėto fragmento laukeliais Ctrl+shift+ }
Pažymi Excel lentelė eilutes Shift+Space Pažymėtame fragmente pažymi tik nepaslėptus laukelius Alt+;
Pažymi visą Excel lentelę Ctrl+A Iš eilės perkelia žymeklį į pažymėto fragmento kampinius laukelius pagal laikrodžio rodyklę Ctrl+.
Išplečia pažymėta fragmentą į viršų per lango aukštį Shift+ Page Down Perkelia žymeklį į gretimą pažymėtą lentelės fragmentą Ctrl+ Alt+ 
Išplečia pažymėta fragmentą į viršų per lango aukštį Shift+ Page Up Įjungia rėžimą fragmentui krypties klavišais žymėti F8
Išplečia pažymėta fragmentą iki lango kairiojo viršutinio kampo Shift+Home (Scroll lock) Išplečia pažymėta fragmentą iki lango dešiniojo apatinio kampo Shift+End (Scroll lock)
Pažymi laukelius su paaiškinimais Shift+Ctrl+O (raidė)

Klavišai darbui su formulėmis

KOMANDA KLAVIŠAS KOMANDA KLAVIŠAS
Apskaičiuoja visų iškviestų lentelių rinkinių lenteles F9 Įterpia datą Ctrl+;
Apskaičiuoja darbo rinkinio lenteles Ctrl+Alt+F9 Įterpia laiką Ctrl+Shift+:
Apskaičiuoja darbo lentelę Shift+F9 Kopijuoja aukščiau esančio gretimo laukelio duomenis Ctrl+Shift+”
Pradeda formulę = Kopijuoja aukščiau esančio gretimo laukelio duomenis arba formulę nekeičiant formulėje įrašytų laukelių adresų Ctrl+’
Funkcijai į formulę įvesti Shift+F3 Įjungia rėžimą formulėms arba duomenims rodyti Ctrl+
Įterpia parengta formulę įvisus pažymėtų fragmentų laukelius Ctrl+Enter Formulę paverčia masyvo formule Ctrl+ Shift+ Enter
Įterpia automatinio sumavimo formulę Alt+=

Klavišai duomenims į lentelės langelį įvesti
KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Parengia langelį redagavimui F2 Pažymėto laukelio duomenimis užpildo žemiau esančius pažymėtus stulpelio laukelius Ctrl+D
Įveda duomenis į laukelį ir pažymi žemiau esantį laukelį Enter Pažymėto laukelio duomenimis užpildo dešinėja esančius pažymėtos eilutės laukelius Ctrl+
Įveda duomenis į laukelį ir pažymi aukščiau esanti laukelį Shift+ Enter Laukelio paaiškinimui įrašyti Shift+F2
Įveda duomenis į laukelį ir pažymi laukelį dešinėja Tab Lentelės stulpeliams ir eilutėms pavadinti Ctrl+Shift+ F3
Įveda duomenis į laukelį ir pažymi laukelį kairėja Shift+ Tab Pažymėti lentelės fragmentui pavadinti Ctrl+ F3
Užpildo pažymėtus laukelius įvestais duomenimis Ctrl+Enter

Klavišai pažymėtų lentelės laukelių turinio stiliui ir formatui nurodyti

KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Stiliui nurodyti Alt+’ Nurodo skaičių formatą Ctrl+Shift+!
Formatui nurodyti Ctrl+1 Panaikina pažymėtų lentelės fragmentų rėmelius Ctrl+Shift+_
Nurodo bendrinį formatą Ctrl+Shift+ Pastorina pažymėtus arba pažymėtų laukelių simbolius Ctrl+
Nurodo piniginio vieneto formatą Ctrl+Shift+$ Paverčia kursyvu pažymėtus arba pažymėtų laukelių simbolius Ctrl+
Nurodo procentus Ctrl+Shift+% Pabraukia pažymėtus arba pažymėtų laukelių simbolius Ctrl+
Nurodo rodiklinį formatą Ctrl+Shift+^ Pabraukia pažymėtus arba pažymėtų laukelių simbolius Ctrl+
Nurodo datos formatą Ctrl+Shift+# Nurodo laiko formatą Ctrl+Shift+@
Įrėmina pažymėtus lentelės fragmentus Ctrl+Shift+&
Kiti klavišai
KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Pastumia Excel lentelę per viena eilute aukštyn arba žemyn  (Scroll Lock) Makrokomandai rengti Alt+F8
Pastumia Excel lentelę per vieną stulpelį į dešine arba į kairę  (Scroll Lock) Hyper nuorodai rengti Ctrl+K
Lentelės laukeliui arba fragmentui pagal pavadinimą ieškoti F5 Po viena panaikina paskutinius veiksmus Ctrl+Z
Duomenims ieškoti Shift+F5 Rašybos klaidoms tikrinti F7
Paieškai tęsti Shift+F4 Pagalbai iškviesti F1

Klavišai darbui su sąrašu rengimo kortelėmis (data form)

KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Perkelia į tą patį sekančio įrašo (Record) laukelį  Perkelia į ankstesnio įrašo pirmajįį laukelį Shift+Enter
Perkelia į to paties ankstesnio įrašo laukelį  Perkelia per dešimt įrašų į priekį Page Down
Perkelia į sekantį to paties įrašo laukelį (Field) Tab Perkelia į pirmąjį tuščia įrašą Ctrl+Page Down
Perkelia į ankstesnįjį to paties įrašo laukelį Shift+Tab Perkelia per dešimt įrašų atgal Page Up
Perkelia į paskesnio įrašo pirmąjį laukelį Enter Perkelia į pirmąjį įrašą Ctrl+Page Up

Klavišai darbui su diagramomis
KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Sukuria užpildyto lentelės fragmento diagramą F11 Pažymi elementą nurodytoje grupėje tiesiogine tvarka 
Pažymi diagramos elementų grupe tiesiogine tvarka  Pažymi elementą nurodytoje grupėje Atgaline tvarka 
Pažymi diagramos elementų grupę atgaline tvarka  Ištrina pažymėta diagramą arba jos elementą Delete

Klavišai duomenims grupuoti
KOMANDA KLAVIŠAI KOMANDA KLAVIŠAI
Lentelės eilutėms ir stulpeliams grupuoti Alt+Shift+ Parodo pažymėto fragmento paslėptas eilutes Ctrl+Shift+(
Lentelės eilutėms ir stulpeliams išgrupuoti Alt+Shift+ Paslepia pažymėtus stulpelius Ctrl+0(nulis)
Parodo arba paslepia grupavimo žymes Ctrl+8 Parodo pažymėto fragmento paslėptus stulpelius Ctrl+Shift+)
Paslepia pažymėtas eilutes Ctrl+9

Tai naudinga žinoti

Kaip greitai susumuoti skaičius stulpeliuose ir eilutėse ?

Jei norite susumuoti lentelės stulpeliuose (eilutėse) esančius skaičius, pažymėkite laukelius po sumuojamais stulpeliais (greta eilučių) ir standartinių (Standard) mygtukų juostoje paspauskite mygtuką AutoSum.

Kaip įterpti lentelės fragmentą į jau užpildyta lentelės vietą, nesunaikinant joje esančių duomenų ?

Norima įterpti fragmentą nukopijuokite (Ctrl+C) į kaupyklę, pažymėkite pirmąjį langelio vietą, kur bus įterpiamas fragmentas paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir atsiradusioje greitojo meniu kortelėje sužadinkite komandą Insert Copied Cells. Kortelėje Insert Paste, įjungdami atitinkamą parametrą nurodykite, kuria kryptimi, į dešinę ar žemyn, pastumti senuosius duomenis.

Kaip įrašyti į laukelį didelius skaičius ?

Skaičių, kurį sudaro daugiau negu vienuolika skaitmenų, Excel rodo rodikline forma. Pavyzdžiui, jeigu į lentelės laukelį įrašysite skaičių 123456789012 ir jį įvesite į lentelę, laukelyje matysite 1.23457E+11. Visa įvestą skaičių matysite, jeigu laukeliui suteiksite teksto formatą arba prieš skaičių įrašysite apostrofą, pavyzdžiui: ‘123456789012. Su taip įvestais skaičiais galėsite atlikti visus veiksmus nenaudodami Excel funkcijų. Rezultatas, jeigu jį sudarys daugiau negu vienuolika skaitmenų, bus rodomas rodikline forma.

Kaip paspartinti darbą su didele lentele ?

Dirbdama normaliu rėžimu Excel, pakeitus net vieno lentelės laukelio turinį, perskaičiuoja visą lentelę. Kai lentelė didelė, o kompiuteris nelabai spartus, perskaičiavimas gali trukti ilgai. Darbui paspartinti sužadinkite komandas Tools, Options., dialogo kortelėje Options Calculation įjunkite Manual ir Recalculate before save. Tada Excel perskaičiuos lentelę tik paspaudus klavišą F9 arba išsaugant dokumentą.
Kaip visus skaičius, esančius pažymėtuose lentelės laukeliuose, padauginti iš bendro daugiklio ?

Pirmiausia į atskirą lentelės laukelį įrašykite daugiklį (pvz., 10) ir jį nukopijuokite į kaupyklę (Ctrl+C). Paskui pažymėkite lentelės laukelius arba jų grupes (pvz., stulpelius arba eilutes), kuriuose esančius skaičius norite padauginti iš įrašytojo skaičiaus. Kelias grupes pažymėsite nuspaudę klavišą Ctrl ir jas spragtelėdami pelę. Pažymėję laukelius, sužadinkite komandas Edit ir Paste Special. Dialogo kortelės Paste Special lauke Operation įjunkite Multiply parametrą ir paspauskite mygtuką OK. Visuose pažymėtuose Excel laukeliuose skaičiai bus padauginti iš nukopijuoto į kaupyklę daugiklio (pvz., 10). Įjungę Divide parametrą padalinsite, įjungę Add pridėsite, o įjungę Subtract iš visų pažymėtų skaičių atimsite kaupyklėje esantį skaičių.

Kaip sukeisti lentelės stulpelius ir eilutes ?

Jeigu norite sukeisti lentelės stulpelius ir eilutes, pažymėkite lentelę ir nukopijuokite į kaupyklę (Ctrl+C), paskui laisvoje Excel lango vietoje pažymėkite pirmojo pakeistos lentelės langelio vietą, sužadinkite komandas Edit ir Paste Special., kortelėje Paste Special įjunkite Transpose ir paspauskite mygtuką OK.

Kaip rašyti formulę, kad būtų lengviau pastebėti klaidas ?

Klaidas formulėje su funkcijomis pastebėsite greičiau, jeigu funkcijas rašysite mažosiomis raidėmis, nes Excel taisyklingai įrašytas funkcijas perrašo didžiosiomis raidėmis.

Kaip pagal diagramoje turimą duomenų seką numatyti ateitį ?

Pele, nuspausdami jos dešinįjį klavišą, spragtelėkite diagramoje duomenų sekos atvaizdą ir sužadinkite komandą Add Trendline. Kortelės Add TrendlineType išskleidžiamajame sąraše Based on series: nurodykite seką, lauke TendRegression type – aproksimavimo dėsnį. Paspauskite mygtuką Options ir kortelės Add TrendlineOptions laukelyje Forward: nurodykite, kelis laiko periodus prognozuoti.

Kaip greitai pratęsti didėjančių arba mažėjančių skaičių seką ?

Jeigu lentelėje yra du gretimi laukeliai su skaičiais, juos pažymėkite ir vilkite pele už auselės, nuspaudę jos kairįjį klavišą, iki to laukelio, kuriame norite seką pabaigti. Atleidę klavišą pamatysite, kad laukeliai yra užpildyti aritmetinės progresijos seka. Jeigu buvo užpildyti ir pažymėti daugiau negu du laukeliai, sekos žingsnis bus lygus žingsnio tarp užpildytų laukelių vidurkiui. Jeigu vilksite nuspaudę dešinįjį pelės klavišą, jį atleidę pamatysite apeitąjį komandų meniu, kurios komandomis galėsite nurodyti sekos tipą.

Leave a Comment