Outlook Express5 programos žodinis meniu:

OUTLOOK EXPRESS5 PAGRINDINIS LANGAS. 2
OUTLOOK EXPRESS5 PROGRAMOS ŽODINIS MENIU: 3
ELEKTRONINIO PAŠTO IR NAUJIENŲ GRUPIŲ ŽINUČIŲ TVARKYMO MENIU (FILE): 3
ŽINUČIŲ REDAGAVIMO MENIU (EDIT): 4
OUTLOOK EXPRESS LANGO VAIZDO TVARKYMO MENIU (VIEW): 4
ĮRANKIŲ MENIU (TOOLS): 6
VEIKSMŲ SU ŽINUTĖMIS MENIU (MESSAGE): 7
PAGALBOS MENIU (HELP): 7
OUTLOOK EXPRESS5 ŽINUTĖS RAŠYMO LANGAS. 8
LAIŠKO RAŠYMO LANGO ŽODINIS MENIU: 9
NAUJOS ELEKTRONINIO PAŠTO ŽINUTĖS AR ATSAKYMO TVARKYMO MENIU (FILE): 9
LAIŠKO REDAGAVIMO MENIU (EDIT): 9
LAIŠKO RAŠYMO LANGO VAIZDO TVARKYMO MENIU (VIEW): 11
PAPILDOMOS INFORMACIJOS ĮTERPIMO MENIU (INSERT): 11
LAIŠKO FORMATAVIMO MENIU (FORMAT): 11
ĮRANKIŲ MENIU (TOOLS): 13
PRANEŠIMŲ MENIU (MESSAGE): 13
ADRESŲ KNYGA 14
NAUJAS ĮRAŠAS ADRESŲ KNYGOJE 15
OUTLOOK EXPRESS PARUOŠIMAS DARBUI, PROGRAMOS NUSTATYMAI (TOOLS  OPTIONS.) 16
VEIKSMŲ ATTLIKIMAS, NAUDOJANT MYGTUKUS ARBA KLAVIŠŲ KOMBINACIJAS 20
OUTLOOK EXPRESS ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKŲ ŽYMĖJIMO PIKTOGRAMOS 21
PATARIMAI 22
KAIP SKAITYTI ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKUS BEI NAUJIENŲ GRUPIŲ ŽINUTES 22
KAIP ATSAKYTI ELEKTRONINĮ LAIŠKĄ 22
KAIP PRISEGTI INFORMACIJĄ PRIE LAIŠKO 23
KITA 23

Outlook Express5 pagrindinis langas.

Jame matoma pagrindinė parankinė:

Rašyti naują žinutę Rašyti atsakymą Atsakyti visiems žinutės adresatams Persiųsti žinutę Atspausdinti Ištrinti žinutę Išsiųsti parašytas žinutes ir persiųsti gautas Atversti adresų knygą Ieškoti žinučių arba žmonių jūsų pašto dėžutėje, adresų knygoje ar naudojant paieškos sistemas

Lango apačioje matoma būsenos juosta:

Žinučių skaičius atidarytame kataloge Programos atliekamas veiksmas Internetinio ryšio būsena

Pažymėtos žinutės antraštė:

Outlook Express5 programos žodinis meniu:
Elektroninio pašto ir naaujienų grupių žinučių tvarkymo meniu (File):

-Sukuria naują žinutę(laišką), katalogą žinutėms(laiškams) saugoti ar įrašą adresų knygoje
-Atidaro pažymėtą laišką
-Išsaugo laišką nurodytu pavadinimu bei formatu, nurodytoje vietoje
-Išsaugo failus, prisegtus prie laiško
-Išsaugo pažymėto laiško apipavidalinimo pavyzdį Stationery kataloge
-Veiksmai su Outlook Express5 katalogais
-Importuoja failus iš ki

itų programų
-Eksportuoja failus į kitas programas
-Spausdinti laišką
-Atidaro kitą pašto dėžutę
-Keičia individualių pašto dėžučių nustatymus
-Rodyti informaciją apie pažymėtą katalogą
-Outlook Express5 naudojimas atsijungus nuo Interneto

-Baigti darbą su Outlook Express5 programa
Meniu punktas File  New:
-Rašyti naują elektroninį laišką (atveria laiško rašymo langą)
-Rašyti naujienų grupės žinutę

-Sukurti naują katalogą pasirinktame Outlook Express5 kataloge
-Įrašyti naujas adresą į adresų knygą
Meniu punktas File  Folder:
-Sukuti naują katalogą nurodytame Outlook Express5 kataloge
-Perkelti pažymėtą katalogą į kitą vietą
-Pakeisti katalogo pavadinimą
-Ištrinti katalogą
-Suspausti laiškus (žinutes) nurodytame kataloge
-Suspausti laiškus (žinutes) visuose kataloge
Meniu punktas File  Export:
-Perkelia adresų knygą nurodytu formatu į failą
-Perkelia elektroninio pašto žinutes iš Outlook Express5 į Microsoft Outlook ar į Microsoft Exchange programas

Meniu punktas File  Import:
-Importuoja adresų knygos failą iš nurodytos vietos
-Importuoja adresų knygą iš kitų pašto programų
-Importuoja pašto žinutes
-Importuoja elektroninio pašto dėžutės nustatymus iš failo
-Importuoja naujienų grupės paašto dėžutės nustatymus iš failų

Meniu punktas File  Identities.:
-Sukuria kitą pašto dėžutę
-Atlieka veiksmus su individualiomis pašto dėžutėmis

Žinučių redagavimo meniu (Edit):

-Nukopijuoti pažymėtą žinutę (laišką)
-Pažymėti visas žinutes arba visą atidarytos žinutės (laiško) tekstą)
-Paieška žinutės (laiško) kataloguose arba asmens adresų knygoje
-Perkelti pažymėtą žinutę (laišką) į kitą pasirinktą katalogą
-Nukopijuoti pažymėtą žinutę (laišką) į kitą pasirinktą katalogą
-Ištrinti pažymėtą žinutę (laišką)
-Išvalyti ištrintų (išmestų) žinučių (laiškų) katalogą (Deleted Items)
-Pažymėti žinutę kaip skaitytą
-Pažymėti žinutę kaip neskaitytą
-Pažymėti žinučių grandinės žinutes kaip skaitytas
Pažymėti žinučių grandinės žinutes kaip neskaitytas

Meniu punktas Edit  Find:
-Ieškoti žinutės pagal nu

urodytus kriterijus: autorių, temą, datą ir t.t.
– Ieškoti žinutės atidarytame kataloge
-Tęsti paiešką
-Ieško informacijos apie asmenis adresų knygoje ir paieškos tarnybinėse stotyse
-Ieško atidarytoje žinutėje nurodyto žodžio ar frazės

Outlook Express lango vaizdo tvarkymo meniu (View):

-Pakeisti Outlook Expess programos lango vaizdą
-Surūšiuoti žinutes (laiškus) pagal nurodytą kriterijų
-Pasirinkti, kokias informacines skiltis apie žinutes rodyti Outlook Expess lange
-Nustato kuriuos programos lango elementus rodyti
-Pažymėtos žinutės (laiško) testo raidžių dydis
-Iškoduoti žinutę (laišką)
-Pereiti prie ankstesnės žinutės (laiško)
-Pereiti prie sekančios žinutės (laiško)
-Pereiti į nurodytą katalogą
-Išskleisti (parodyti) žinučių grandines
-Suglausti (paslėpti) žinučių grandines
-Sustabdyti naujienų grupės žinučių siuntimą
-Persiųsti naujas elektroninio pašto ir naujienų grupės žinutes ir laiškus

Meniu punktas View  Curent View:

-Rodyti visas žinutes ar laiškus
-Nerodyti perskaitytų žinučių
-Nerodyti perskaitytų arba ignoruojamų žinučių ar laiškų
-Pakeisti Outlook Express lango vaizdą pagal vartotojo nurodymus
–Sukuri programos lango vaizdą pagal vartotojo pageidavimus ir suteikia jam vardą
-Sugrupuoti žinutes į grandines

Meniu punktas View  Sort By:
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal svarbumą
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal prisegtus failus
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal vėliavėles
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal siutėjų pavardes
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal temas
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal gavimo datą
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal dydį
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal išsiuntimo datą
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal adresatą
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pažymint atrankos kriterijų (domina, nepageidautina skaityti.)
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal pasirinktą kriterijų didėjimo tvarka
-Rūšiuoti žinutes (laiškus) pagal pasirinktą kriterijų mažėjimo tvarka

Meniu punktas View  Text Size:
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą di

idžiausiu šriftu
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą šiek tiek didesniu šriftu
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą vidutiniu šriftu
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą šiek tiek mažesniu šriftu
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą mažiausiu šriftu
-Rašyti pasirinktos žinutės tekstą vienodo pločio raidžių šriftu

Meniu punktas View  Encoding:

-parodyti ilgesnį kodų lentelių sąrašą

Meniu punktas View  Next:

-Pereiti prie kitos (esančios žemiau) žinutės (laiško)
-Pereiti prie kitos neskaitytos žinutės ar laiško
-Atidaryti kitą žinučių grandinę, kurioje yra neskaitytų žinučių
-Atidaryti kitą katalogą, kuriame yra neskaitytų žinučių

Įrankių meniu (Tools):

-Išsiųsti ir parsiųsi elektroninio pašto žinutes
-Parsiųsi elektroninio pašto bei naujienų grupėsžinutes


Atversti adresų knygą
-Įtraukti pažymėtos žinutės siuntėją į adresų knygą
-Nustato taisykles žinutėms
-Nemokoma pašto serverio Hotmail interaktyvūs pakalbiai
-Šios paslaugos vartotojo būsena
Nustatyti elektroninio pašto dėžutes, naujienų grupes bei paieškos sistemas
-Sukurti naują ryšį su internetu per nemokamą Hotmail pašto serverį
-Programos Outlook Express parametrai

Meniu punktas Tools  Send and Receive:

-Išsiųsti ir parsiųsti visų vartotojų elektroninio pašto žinutes ir laiškus
-Pasiųsti visų atidarytos pašto dėžutės vartotojų elektroninio pašto žinutes
-Išsiųsti visų atidarytų pašto dėžutės vartotojų elektroninio pašto žinutes
-Išsiuntimas ir parsiuntimas žinučių pašto dėžutės vartotojo Hotmail pašto serveryje
– Išsiuntimas ir parsiuntimas žinučių pašto dėžutės vartotojo Delfi pašto serveryje
(panašių vartotojų gali būti ir kitokių)
Meniu punktas Tools  Message Rules:

-Nustato taisykles elektroninio pašto žinutėms
-Nustato taisykles naujienų grupės žinutėms
-Sudaro sąrašą nepageidaujamų asmenų, kurių pašto žinutės bus automatiškai ištrinamos ir ignoruojamos

Meniu punktas Tools  New Account:

-Sukurti pato dėžutę nemokame Ho

otmail pašto servceryje

Veiksmų su žinutėmis meniu (Message):

-Rašyti naują elektroninio pašto žinutę (laišką
-Rašyti naują elektroninio pašto žinutę (laišką), naudojant pasirinktą apipavidalinimą
-Rašyti atsakymą žinutės siuntėjui
-Rašyti atsakymą žinutės siuntėjui ir visiems. kam dar ši žinutė buvo pasiųsta
-Persiųsti žinutę kitam adresatui
-Persiųsti žinutę kaip prisegtą failą
-Sukurti taisyklę pagal pažymėtą žinutę
-Įtraukti pažymėtos žinutės siuntėją į nepageidaujamų sąrašą
-Pažymėti žinutę vėliavėle
-Pažymėti žinutes
-Pažymėti žinutes, kurių skaityti nepageidaujama
-Sujungti ir iškoduoti į kelias atskiras žinutes išskaidytą žinutę, kuri buvo per didelė siųsti neišskaidyta
Meniu punktas Message  New Message Using:

– Rašyti žinutę naudojant vieną iš pateiktų Outlook Express žinučių apipavidalinimo variantų

-Išrinkti žinutės apipavidalinimo variantą iš Stationery kataloge esančių variantų
-Standartinio apipavidalinimo žinutė
-Rašyti žinutę pagal išsaugotą HTML tinklalapio failą

Pagalbos meniu (Help):

-Atidaryti Outlook Express pagalbos langą
-Atverčia Outlook Express programos aprašymą Notepad programos lange
-Išėjimas į Miscosotf tinklalapius

Meniu punktas Message  New Message Using:
Eiti į vieną iš siūlomų tinklalapių
-Microsoft nemokamos programos
– apie Outlook Express programą
-atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
-aprašymai, kaip išspręsti galimus nesklandumus
-Rašyti atsiliepimus Misrosoft kompanijai
-Įdomiausių interneto svetainių sąrašas
-Ieškoti interneto svetainių
-Hotmail svetainė
-Pagrindinė Misrosoft svetainė

Outlook Express5 žinutės rašymo langas.

Šio lango pagrindinė parankinė:

Išsiųsti Iškirpti pažymėtą tekstą Kopijuoti pažymėtą tekstą Įterpti iškirptą ar nukopijuotą tekstą Atšaukti paskutinį veiksmą Patikrinti rašybą Prikabinti failą Nustatyti prioritetą Patikrinti elektroninio pašto adresą Eletroninis parašas Užkoduoti žinutę Darbas su Outlook Express neprisijungus prie interneto

Žinutės teksto tvarkymo parankinė:

Šrifto parinkimas Šrifto dydis Stilių sąrašas Paryškintas šriftas Kursyvas Pabraukti Raidės spalva Numeruoti pastraipas Žymėti pastraipas Patraukti pastraipą į dešinę Patraukti pastraipą į kairę Lygiuoti tekstą pagal kairę paraštę Lygiuoti tekstą pagal centrą Lygiuoti tekstą pagal dešinę paraštę Lygiuoti tekstą pagal abi paraštes Pabraukti horizontalią liniją Sukurti nuorodą (inką) Įterpti vaizdą iš grafinio failo
Laiško rašymo lango žodinis meniu:
Naujos elektroninio pašto žinutės ar atsakymo tvarkymo meniu (File):

-Rašyti naują laišką
-Išsiųsti laišką dabar pat
-Patalpinti laišką į išsiunčiamų laiškų katalogą (Outbox) Išsiųstas bus vėliau.
-Išsaugoti laišką juodraščių kataloge (Draft)
-Išsaugoti laišką nurodytu pavadinimu nurodytame kataloge

-Išsaugoti žinutės apipavidalinimą kataloge Stationery

-Nukopijuoti laišką į nurodytą Outlook Express katalogq

-Apie rašomą laišką
-Programos Outlook Express naudojimas neprisijungus prie interneto
-Uždaryti laiško rašymo langą

Meniu punktas File  New:

-Saujas eletroninioo pašto laiškas (žinutė)
-Nauja naujienų grupės žinutė

Laiško redagavimo meniu (Edit):

-Atšaukti paskutinį atliktą veiksmą
-Iškirpti (į Clipboard) pažymėtą teksto dalį arba visa žinutę
-Nukopijuoti (į Clipboard) pažymėtą teksto dalį arba visa žinutę
-Įterpti į žinutė tekstą anksčiau iškirptą ar nukopijuotą (iš Clipboard)
-Pažymėti visą žinutės tekstą
-Ieškoti žinutės, žmogaus ir t.t.
-Panaikinti sukurtą nuorodą (Hyperlinką)

Meniu punktas Edit  Find:
-Ieškoti žinutės pagal nurodytus kriterijus: autorių, temą, datą ir t.t.
-Ieško informacijos apie asmenis adresų knygoje ir paieškos tarnybinėse stotyse
-Ieško atidarytoje žinutėje nurodyto žodžio ar frazės

Laiško rašymo lango vaizdo tvarkymo meniu (View):

-Laiško antraštėje rodyti visą informaciją (net ir tai kam siunčiama slapta kopija)
-Parodyti visų galimų parinkčių sąrašą
-Laiško rašymo lango apačioje rodyti būsenos juostą
-Lange parodyti redagavimo (Edit), peržiūros (Preview) ir žinutės HTML teksto redagavimo (Source) korteles.

Meniu punktas View  Toolbars:

-Laiško rašymo lange rodyti (jei yra ) pagrindinė mygtukų juostą (parinktį)
-Laiško rašymo lange rodyti (jei yra ) formatavimo mygtukų juostą (parinktį)
-pagrindinės mygtukų juostos tvarkymas (papildomų mygtukų įtraukimas, išmetimas, keitimas vietomis

Papildomos informacijos įterpimo meniu (Insert):

-Prie laiško prikabinti failą
-Į laišką įkelti tekstą iš failo
-Į laišką įkelti piešinį iš nurodyto failo
-Į laišką įterpti horizontalią liniją
-Į laišką įkelti siuntėjo vizitinę kortelę
-į laišką įkelti elektroninį parašą
-Pažymėtą tekstą padaryti nuoroda (hyperlink)

Laiško formatavimo meniu (Format):

-Laiško teksto stiliai
-Teksto šriftas, dydis, spalva, pabraukimas, stilius (paryškintas, kursyvas)
-Laiško teksto lygiavimas (pagal kairę paraštę, dešinę, abi arba centrą) žymėjimas ar numeravimas
-Patraukti pažymėtą pastraipą į dešinę
-Patraukti pažymėtą pastraipą į kairę
-Laiško fonas
-Pakeiti kodų lentelę
-Laiškas rašomas formatuotu tekstu (šriftas, fono paveikslėliai ir t.t.)
-Laiškas rašomas paprastu neformatuojamu tekstu
-Apipavidalinti laišką pagal išsaugotą pavyzdį iš katalogo Stationery
-Su laišku leidžiama siųsti garso, grafinius failus, kitus elementus(jei yra )

Meniu punktas Format  Style:

-Standartinio apipavidalinimo laiškas

Meniu punktas Format  Background:

Laiško fonu parinkti piešinuką iš grafinio failo
Nuspalvinti laiško foną spalva iš sąrašo
Su laišku siųsti garsinį failą

Meniu punktas Format  Apply Stationery:

-Laiško fone galima patalpinti vieną iš piešinių, esančių šiame sąraše

-Siūlo rinktis apipavidalinimo variantą iš katalogo Stationery
-Standartinis laiško apipavidalinimas

Meniu punktas Format  Encoding:

-Kodų lentelė Vakarė Europos kalbų rašmenims

-Dažniausiai naudojama kodų lentelė lietuviškiems
rašmenims
-Papildomų kodų lentelė

Įrankių meniu (Tools):

-Patikrinti lai.ko teksto rašybos klaidas

-Pradėjus rašyti adresatą patikrinti adresų knygą automatiškai pabaigti
-adresatą pasirinkti iš adresų knygos
-Atversti adresų knygą
-Užkoduoti laišką
-Laišką pasirašyti ID kodu (skaitmeninis identifikacijos kodas)

Pranešimų meniu (Message):

-Nauja žinutė ar laiškas
-Rašyti naują laišką, naudojant apipavidalinimą, kurį renkamės šiame meniu punkte žiūrėk Format  Apply Stationery
-Nustatyti laiško prioritetą: High –svarbus laiškas

Normal – vidutinio svarbumo

Low – mažiausiai svarbus

Adresų knyga

Rašant laišką, spragtelėjus piktogramą arba arba gaunamas toks langas, kuriame galima pasirinkti laiško adresatą ar adresatus.

Naujas įrašas adresų knygoje

Paspaudus Adress Book lange mygtuką New Contact. ekrane atsiranda langas, kuriame įvedama informacija apie naują adresatą ir jo elektroninio pa.to adresus. Lange yra nemažai kortelių, kiekvienoje kurių yra vis kita informacija apie tą patį adresatą. Pagrindinė informacija yra kortelėje Name:

Outlook Express paruošimas darbui, programos nustatymai (Tools  Options.)

Kortelė General

Kortelė Read

Kortelė Sends

Kortelė Compose

Kortelė Signatures

Kortelė Connection

Kortelė Maintenance

Veiksmų atlikimas, naudojant mygtukus arba klavišų kombinacijas

Pagrindinis Outlook Express langas
Veiksmas Mygtukas (piktograma) Klavišai
Atidaryti pažymėtą laišką
Ctrl+0 arba
Enter
Pažymėti žinutę kaip perskaitytą
Ctrl+Enter arba Ctrl+Q
Perkelti pelės žymeklį iš katalogų sąrašo (jei šiuo metu yra jame) į žinučių sąrašą, adresatų sąrašą (Contacts) (jei šiuo metu jis matomas lange) Tab
Pažymėti visas žinutes kaip perskaitytas
Ctrl+Shift+A
Perkelti į naujienų grupę Ctrl+W
Išskleisti naujienų grupės žinučių grandinę (rodyti visus atsakymus) Rodyklė į kairę () arba +
Suglausti naujienų grupės žinučių grandinę (paslėpti visus atsakymus) Rodyklė į dešinę () arba –
Atidaryti kitą naujienų grupę arba katalogą, kuriame yra neskaitytų žinučių
Ctrl+J
Atsiunčia naujienų grupės žinutes, kad galėtume skaityti atsijungę nuo interneto Ctrl+Shift+M

Pagrindinis Outlook Express langas ir laiškų peržiūros langas
Veiksmas Mygtukas (piktograma) Klavišai
Atspausdinti pažymėtą žinutę
Ctrl+P
Išsiųsti ir parsiųsti elektoninį paštą
Ctrl+M
Ištrinti žinutę arba laišką
Del arba Ctrl+D
Nauja žinutė (rašyti arba išsiųsti)
Ctrl+N
Atversti adresų knygą
Ctrl+Shift+B
Persiųsti laišką kitam adresatui
Ctrl+F
Atsakyti autoriui
Ctrl+R
Atsakyti autoriui ir visiems, kam ta žinutė buvo išsiųsta
Ctrl+Shift+R arba Ctrl+G
Atidaryti atsiųstų laiškų katalogą (Inbox)
Ctrl+I
Atversti kitą laišką (esantį sąraše žemiau) Ctrl+> arba Ctrl+Shift+>
Atversti ankstesnį laišką (esantį sąraše aukščiau) Ctrl+< arba Ctrl+Shift+<
Parodyti informaciją apie pažymėtą laišką Alt+Enter
Atsiųsti naujas naujienų grupės žinutes bei jų pavadinimus
F5
Atidaryti kitą neskaitytą laišką
Ctrl+U
Atidaryti kitą neskaitytą naujienų grupės pokalbių grandinę
Ctrl+Shift+U
Atidaro nurodytą katalogų sąrašą ir nurodytą katalogą Ctrl+Y
Siunčiamų ir peržiūrimų laiškų langas
Veiksmas Mygtukas (piktograma) Klavišai
Ieškoti laiške nurodyto teksto F3
Ieškoti laiško (žinučių) Ctrl+Shift+F
Suaktyvinti Edit, Source arba Preview Ctrl+Tab
Uždaryti laišką (žinutę)
Esc

Siunčiamų laiškų langas
Veiksmas Mygtukas (piktograma) Klavišai
Patikrinti adresatų vardus Ctrl+K arba Alt+K
Patikrinti laiško rašybą F7
Įkelti parašą Ctrl+Shift+S
Išsiųsti laišką (žinutę)
Ctrl+Enter arba Alt+S

Outlook Express elektroninio pašto laiškų žymėjimo piktogramos

Piktograma Reikšmė Piktogram Reikšmė

Prie laiško prisegti failai
Siuntėjas pažymėjo, kad laiškas svarbus

Siuntėjas pažymėjo, kad laiškas nesvarbus
Perskaitytas laiškas

Neperskaitytas laiškas
Į laišką atsakyta

Laiškas peradresuotas kitam
Nebaigtas rašyti laiškas, patalpintas juodraščių kataloge (Draft)

Laiškas parašytas skaitmeniniu identifikavimo kodu ir neatidarytas
Laiškas užkoduotas ir neatidarytas

Laikas parašytas skaitmeniniu identifikavimo kodu, užkoduotas ir neatidarytas
Laiškas užkoduotas ir atidarytas

Laiškas parašytas skaitmeniniu identifikavimo kodu ir atidarytas
Laiškas parašytas skaitmeniniu identifikavimo kodu, užkoduotas ir atidarytas

Laiške suglaustos kelios to paties autoriaus žinutės. Norint išskleisti, reikia spragtelti pele
Laiškų grandinė išskleista. Norint suglausti, reikia spragtelti pele

Neskaityto laiško pavadinimas yra IMAP serveryje
Vėliavėle pažymėtas laiškas. Ja galima pažymėti bet kurį laišką

Patarimai
Kaip skaityti elektroninio pašto laiškus bei naujienų grupių žinutes

Geriau laišką skaityti, kai šriftas yra paprastesnis, o raidės didesnės, tačiau jei ekrane norisi matyti kuo daugiau teksto, geriau pasirinkti mažesnį šriftą. Pakeisti šriftą galima pasirinkus meniu Tools punktą Options ir atsiradusiame lange kortelę Read. Čia spragtelėjus mygtuką Fonts pasirinkti tinkamą šriftą ir dydį.

Laišką, kurį reikia skaityti dar kartą, galima pažymėti kaip neskaitytą. Taip lengviau ją bus rasti. Tam reikia meniu punkte Edit pasirinkti komandą Mark as Unread ir laiškas bus pažymėtas kaip neskaitytas (neatplėštas vokas ir ryškesnis šriftas). Žinutes, kurias reikia dar sykį perskaityti galima pasižymėti vėliavėlėmis (Meniu Message komanda Flags Message)Jai laiškų yra labai daug, o greitai reikia rasti vieną reikalingą galima pasinaudoti paieška: Meniu Edit komanda Find punktas Message. Atsiradusiame dialogo lange įrašomi paieškos duomenys, nurodoma, kokiame kataloge reikia ieškoti ir spragtelima pele mygtuką Find Now. Paieška bus vykdoma ir pakatalogiuose.

Jei laiškas labai ilgas, o reikalinga konkreti vieta, galima ieškoti reikiamo žodžio. Laiško lango Edit meniu pasirenkama Find text in this message komanda. Atsiradusiame dialogo langelyje nurodom ieškomą žodį arba frazę ir spragtelim mygtuką Find Next.
Jei informacijos nepakanka arba nurodyta klaidingai ir dėl to paieška baigėsi nesėkmingai, paspaudę mygtuką New Search ir įrašę patikslintą informaciją galima paiešką pakartoti.

Jei vieno autoriaus laiškus norima sugrupuoti į grandinę tai daroma taip: meniu View pasirankamas punktas Current View ir pažymima komanda Group Message by Conversation. Nuo šio momento laiškai, kurie siunčiami kaip atsakymai į Jūsų laiškus bus sugrupuojami į grandinę. Norint grandinę išskleisti, reikia pele spragtelėti pele pliuso ženklą, o norint ją suglausti -minuso. Kaip nauji laiškai, o ne kaip atsakymai į grandines negrupuojami.

Kaip atsakyti elektroninį laišką

Rašant atsakymą į laišką gauto laiško tekstas gali būti įtrauktas į atsakymą arba ne. Tą galima nurodyti meniu Tools komandos Options lango kortelėje Send. Jei langelyje Include message in reply yra žymė, gauto laiško tekstas bus įtrauktas į atsakyme, nuėmus žymę – ne.

Norint tą patį laišką išsiųsti kelies adresatams laiško antraštės eilutėje To: galima nurodyti kelis adresus, atskirtus kableliais(,) arba kabliataškiais (;). Daugiau papildomų adresų tuo pat būdu galima nurodyti ir laukuose Cc: ir Bcc:
Pažymėtą laišką galima persiųsti kitam asmeniui, kaip failą prisegtą prie laiško pasirinkus meniu Message komandą Forward as Attachment.
Elektroninio pašto adresą asmens iš kurio gavote laišką galima automatiškai įrašyti į adresų knygutę taip: spragtelti dešiniu pelės klavišu laiško pavadinimą sąraše arba laiško lango antraštėje ir kontekstiniame meniu pasirinkti Add Sender to Address Book.
Jei meniu Tool komandos Options kortelėje Send pažymėtas langelis Automatically put people I reply to in my Address Book, adresas kiekvieno asmens, į kurio laišką atsakoma bus automatiškai įtrauktas į adresų knygą.
View meniu komandos Layout lange pažymėjus Status Bar pagrindinio Outlook Express lango apačioje bus matoma statuso juosta, kurio paaiškinama bet kuri pelės žymekliu nurodyta komanda.

Kaip prisegti informaciją prie laiško

Jei reikia prie laiško prisegti daug failų, lengviausia juos pertempti pele iš darbo lauko ar bet kurio atidaryto lango.

Dauguma tarnybinių pašto stočių nesiunčia didesnių laiškų, nei 1 Mb, todėl didesnį laišką galima suskaidyti į kelis mažesnius.Tam reikia meniu Tool komandos Accounts lango kortelėje Mail pasirinkti reikiamą vartotoją ir paspausti mygtuką Advanced. Pasirodžiusiame dialogo lange pažymėti langelį Break apart message larger than option ir nurodyti maksimalų siunčiam laiško o dydį.
Gautą laišką, kuris išskaidytas į kelis mažus vėl galima sujungti į vieną. Reikia sunumeruotus laiškus pažymėti ir meniu Message pasirinkti komandą Combine and Decode.

Sukūrus savo elektroninį parašą galima sutaupyti laiko, nes siunčiamuose laiškuose nereikės rašyti tos pačios informacijos. Kad sukurti parašą pasirenkame meniu Tools komandos Options langelį kortelę Signature. Dalyje Signature Sittings galima pažymėti langelį Add signatures to all outgoing message (pasirašyti visus siunčiamus laiškus) ir Don’t add signatures to Replies and Forwards (nepasirašyti peradresuojamų laiškų ir atsakymų). Patį parašo tekstą sukuriam paspaudę mygtuką New ir Signature laukelyje atsiradusio naujo įrašo vietoje įrašius parašo pavadinimą, o paspaudus mygtuką Edit Signature laukelyje Text galima įrašyti :savo vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą, ir t.t

Siunčiant laišką galima įspėti adresatą apie laiško svarbą. Pasirenkam meniu Message komandą Set Priority ir pažymim žinutės svarbą : Labai svarbi ( ), normali ir nesvarbi ( ).

Kita

Tą patį veiksmą dirbant su galima atlikti keliais būdais:
• Meniu nurodyti reikiamą komandą
• Mygtukų juostoje spragtelėti atitinkamą mygtuką
• Nuspausti klaviatūroje atitinkamą klavišą ar klavišų kombinaciją
• Pasirinkti reikiamą punktą kontekstiniame meniu (dešinys pelės klavišas)

Norint, kad Outlook Express programa automatiškai prisijungtų prie interneto, išsiųstų ar parsiųstų elektroninį paštą, o po to atsijungtų, meniu Tools komandos Options lange kortelėje General pažymimas punktas Send and receive message at start up, o kortelėje Connections punktas Hang up after sending and receiving. Tada spaudžiame mygtukų juostoje mygtuką Send/Receive ir atsiradusiame dialogo langelyje pažymime Connect automatically. Kitą kartą paleidus Outlook Express, programa nurodytus veiksmus atliks automatiškai.

Outlook Express gali atsiųstas žinutes automatiškai išskirstyti po nurodytus katalogus. Tools meniu Message Rules ir Mail kortelę. Po to spragtelėti mygtuką ir sukurti naujas taisykles, kiekvienai taisyklei dialogo langelyje reikia atlikti 4 veiksmus:
• pasirinkti taisyklės sąlygą,
• nurodyti Outlook Express, į kokį katalogą siųsti šią sąlygą atitinkančią žinutę ar kitokius veiksmus su ja atlikti,
• apibūdinti taisyklę ir įrašyti trūkstamus duomenis,
• suteikti taisyklei pavadinimą.
Pagal sukurtas taisykles Outlook Express gali automatiškai tam tikro turinio ar kai kurių autorių žinutes ištrinti, netgi automatiškai į jas atsakyti ar pažymėti kaip skaitytas, jus dominančias (ryškios spalvos pavadinimu ir piktograma) ar nevertas dėmesio (blankios spalvos pavadinimu ir piktograma). Be to, Message meniu pažymėję Watch Conversation arba Ignore Conversation komandą, pažymėtą žinutę taip galima pažymėti patiems. Nuo šiol visi šio autoriaus atsiųsti atsakymai į jūsų žinutes (ne naujos žinutės!) bus sujungti į grandinę ir pažymėti, kaip ankščiau parašyta. Netgi pavadinimas katalogo, kuriame yra jus dominančių neskaitytų žinučių, bus paryškintas ta pačia, kaip žinutės pavadinimo spalva.

jai keli asmenys naudojasi Outlook Express programa, visi gali susikurti individualias pašto dėžutes su pageidaujamais programos nustatymais, adresų knyga bei žinučių katalogais. File meniu pasirinkus Identities komandą, po to- Add New Identity. Atsiradusiame dialogo lange įrašomas naujas vartotojo vardas. Jei norima individualią pašto dėžutę atidaryti slaptažodžiu, spragtelim Properties mygtuką, pažymime Ask me for password when I start ir atsiradusiame dialogo langelyje įrašomas slaptažodis ir dar kartą pakartojamas. Kai atsiranda individualios pašto dėžutės prisijungimo prie interneto meistro- Internet Connection Wizard – langas, paeiliui nurodomas vardas, kuris rašomas išsiunčiamų laiškų antraštės From: (nuo:: ) eilutėje, elektroninio pašto adresą, gaunamo bei išsiunčiamo pašto serverius, vardą, kuriuo vartotojas priregistruotas pašto tarnybinėje stotyje bei individualios pašto dėžutės atidarymo slaptažodį.

Jei norima pereiti iš vienos individualios pašto dėžutės į kitą, File meniu pasirenkama Switch Identity komanda, o atsiradusiame dialogo langelyje pažymim reikiamą individualią pašto dėžutę. Šiame dialogo langelyje spragtelėję Manage Identities galima Outlook Express programai nurodyti, kurią pašto dėžutę atidaryti, paleidus programą (Make Default), arba File meniu pasirinkę Identities komandą, Start up using teksto laukelyje galima nurodyti, ar Outlook Express turi atidaryti individualią pašto dėžutę, ar kas kartą paleidus programą, turi teirautis, kurią atidaryti.

Norint pakeisti individualios pašto dėžutės atidarymo slaptažodį, File meniu pasirenkame Identities komandą. Pažymėję pašto dėžutės pavadinimą spagtelim Properties mygtuką. Atsiradusiame dialogo langelyje įrašom seną slaptažodį ir spragtelim Change Pasword mygtuką. Naujame dialogo langelyje įrašom senąjį, po to naująjį slaptažodį ir dar kartą jį patvirtinam.

Kad keli Outlook Express vartotojai galėtų naudotis adresų knygos įrašais, juos reikia perkelti į bendram naudojimui skirtą adresų knygos katalogą. Adresų knygoje spragtelim mygtuką New6 pasirenkame Folder ir automatiškai bus sukurtas bendras adresatų katalogas Shared Contacts katalogas. Įrašus jame galima suskurti arba pele perkelti iš pagrindinės pašto dėžutės adresų knygos.

Galima Outlook Express nurodyti tikrinti, ar nėra elektroninių žinučių kas kartą, kai programa paleidžiama arba taip dažnai, kaip pageidaujama. Tools meniu komandos Options kortelėje General pažymimas Send and receive message every ir nurodomas pasirinktas laiko tarpas.

Gautą laišką galima išsaugoti kaip failą ir dirbti su ja juo kitose programose, pvz. Teksto redaktoriaus

Jei gautame laiške matomos neteisingos specifinės tam tikros kalbos raidės, galima pasirinkti kitą kodavimo sistemą. View meniu komanda Encoding. Siunčiant laišką tą pačią komandą pasirenkame meniu Format. Lietuviškiems rašmenims naudojamos šios kodų lentelės: Baltic (Windows) arba Baltic (ISO).

Į Outlook Express galima importuoti elektroninio pašto žinutes iš ankščiau naudotų pašto programų. Tam pasirenkama Import  Message, nurodoma iš kokios programos importuojama bei kokiame kataloge yra reikiamos žinutės. Žinutes galima eksportuoti į Microsoft Outlook arba MS Exchange programas.

Į Outlook Express adresų knygą galima importuoti adresus iš kitų pašto programų adresų knygų. Adress Book lango meniu File pasirenkama komanda Import  Adress Book ir nurodoma, iš kur pageidaujama perkelti adresus. Be to, Outlook Express adresų knygoje esamus adresus galima eksportuoti į kitas knygas.

Leave a Comment