JAPONIJA

1. Svarbiausias Japonijos pramonės, kultūros ir verslo centras?a) Tokijas;b) Nagoja;c) Osaka.

2. Kelinta pasaulyje yra Japonija pagal pramonės gamybos apimtį?a) 1-oji;b) 2-oji;c) 3-oji.

3. Kelinta pasaulyje yra Japonija pagal užsienio prekybos apyvartą?a) 1-oji;b) 2-oji;c) 3-oji.

4. Kokiuose karuose kariavo Japonija XX a.?a) I ir II pasauliniuose karuose;b) Pietų ir Šiaurės Korėjos;c) Rusijos ir Japonijos; I bei II pasauliniuose karuose.

5. Kiek gyventojų neteko Japonija per II pasaulinį karą?a) apie 1.5 mln.;b) daugiau kaip 3 mln.;c) 890 tūkst.

6. Kiek įmonių Japonijoje nustojo veikti po II pasaulinio karo?a) 80%;b) 48%;c) 26%.

7. Kelinta pasaulyje buvo Japonija 1948 m. pagal ekonominį pajėgumą?a) 19-oji;b) 15-oji;c) 3-oji.

8. Kiek procentų Japonijos eksporto 1950 m. sudarė tekstilės pramonės produkcija?a) 44%;b) 76%;c) 25%.

9. Kada Japonija ėmėsi pertvarkyti ūkį – vykdyti ekonominės ir teisinės sistemos reformą?a) XIX a. 7-ame dešimtmetyje;b) XX a. 5-6 dešimtmetyje;c) XIX a.

10. Kelintais metais dirbančių pramonės srityje japonų buvo daugiausia?a) 2000 m.;b) 1990 m.;c) 1950 m.

11. Koks posakis labiausiai tinka japonijos piliečiams?a) “Ramus kaip japonas”;b) “Matai japoną – matai ateitį”;c) “Japonas gyvena tam, kad dirbtų”.

12. Japonijos konstitucija numato, kad gynybai skirtos lėšos negali viršyti:a) 1% BVP;b) 5% BVP;c) 20% BVP.

13. Kiek japonų gamyklose dirba viso pasaulio robotų?a) 35%;b) 60%;c) 46%.

14. Nuo kada japonai pradėjo kurti mokslo ir technologijų parkų tinklą?a) nuo 1941 m.;b) nuo 1958 m.;c) nuo 1980 m.

15. Kiek universitetų yra bendrame Japonijos technopolių tinkle?a) 18;b) 115;c) 24.

16. Kaip dar vadinama Kiušiu sala?a) Kitakiušiu-Fukuoka;b) Hirošima;c) Silicio.

17. Kiek Kiušiu saloje pagaminama pasaulio kompiuterių atminties elementų?a) apie 43%;b) 56%;c) 70%.

18. Kuo įžymus Cukuba miestas?a) “smegenų sostine” vadinamas universitetų miestas;b) pavasarį žydinčiomis vyšniomis;c) automobilių gamyba.

19. Kada buvo pastatytas miestas Cukuba?a) 1980 m.;b) 1945 m.;c) 1968m.

20. Kiek tarnautojų dirba tarptautinės prekybos ir pramonės ministerijoje?a) 500;b) 12 tūkst.;c) ape 1 tūkst.

ATSAKYMAI:

1. a)2. b)3. c)4. c)5. b)6. a)7. a)8. b)9. b)10. c)11. c)12. a)13. b)14. c)15. b)16. c)17. c)18. a)19. a)20. b)