JAPONIJA

1. Svarbiausias Japonijos pramonės, kultūros ir verslo centras?
a) Tokijas;
b) Nagoja;
c) Osaka.

2. Kelinta pasaulyje yra Japonija pagal pramonės gamybos apimtį?
a) 1-oji;
b) 2-oji;
c) 3-oji.

3. Kelinta pasaulyje yra Japonija pagal užsienio prekybos apyvartą?
a) 1-oji;
b) 2-oji;
c) 3-oji.

4. Kokiuose karuose kariavo Japonija XX a.?
a) I ir II pasauliniuose karuose;
b) Pietų ir Šiaurės Korėjos;
c) Rusijos ir Japonijos; I bei II pasauliniuose karuose.

5. Kiek gyventojų neteko Japonija per II pasaulinį karą?
a) apie 1.5 mln.;
b) daugiau kaip 3 mln.;
c) 890 tūkst.

6. Kiek įmonių Japonijoje nustojo veikti po II pasaulinio karo?
a) 80%;
b) 48%;
c) 26%.

7. Kelinta pasaulyje buvo Japonija 1948 m. pagal ekonominį pajėgumą?
a) 19-oji;
b) 15-oji;
c) 3-oji.

8. Kiek procentų Japonijos eksporto 1950 m. sudarė tekstilės pramonės produkcija?
a) 44%;
b) 76%;
c) 25%.

9. Kada Japonija ėmėsi pertvarkyti ūkį – vykdyti ekonominės ir teisinės sistemos reformą?
a) XIX a. 7-ame dešimtmetyje;
b) XX a. 5-6 dešimtmetyje;
c) XIX a.

10. Kelintais metais dirbančių pramonės srityje japonų buvo daugiausia?
a) 2000 m.;
b) 1990 m.;
c) 1950 m.

11. Koks posakis labiausiai tinka japonijos piliečiams?
a) “Ramus kaip japonas”;
b) “Matai japoną – matai ateitį”;
c) “Japonas gyvena tam, kad dirbtų”.

12. Japonijos konstitucija numato, kad gynybai skirtos lėšos negali viršyti:
a) 1% BVP;
b) 5% BVP;
c) 20% BVP.

13. Kiek japonų gamyklose dirba viso pasaulio robotų?
a) 35%;
b) 60%;
c) 46%.

14. Nuo kada japonai pradėjo kurti mokslo ir technologijų parkų tinklą?
a) nuo 1941 m.;
b) nuo 1958 m.;
c) nuo 1980 m.

15. Kiek universitetų yra bendrame Japonijos technopolių tinkle?
a) 18;
b) 115;
c) 24.

16. Kaip dar vadinama Kiušiu sala?
a) Kitakiušiu-Fukuoka;
b) Hirošima;
c) Silicio.

17. Kiek Kiušiu saloje pagaminama pasaulio kompiuterių atminties elementų?
a) apie 43%;
b) 56%;
c) 70%.

18. Kuo įžymus Cukuba miestas?
a) “smegenų sostine” vadinamas universitetų miestas;
b) pavasarį žydinčiomis vyšniomis;
c) automobilių gamyba.

19. Kada buvo pastatytas miestas Cukuba?
a) 1980 m.;
b) 1945 m.;
c) 1968m.

20. Kiek tarnautojų dirba tarptautinės prekybos ir pramonės ministerijoje?
a) 500;
b) 12 tūkst.;
c) ape 1 tūkst.

ATSAKYMAI:

1. a)
2. b)
3. c)
4. c)
5. b)
6. a)
7. a)
8. b)
9. b)
10. c)
11. c)
12. a)
13. b)
14. c)
15. b)
16. c)
17. c)
18. a)
19. a)
20. b)