Siaubingas ginklas

1950 metais sukuriamas SIAUBINGAS GINKLAS

Nepaprasto stiprumo energija, esanti atomo branduolyje, pirmą kartą buvo panaudota 1945m. Ta energija naudojama ir elektrai gaminti.
Karinis ir civilinis branbduolinės technologijos naudojimas suaugę tarpusavyje kaip Siamo dvyniai.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje kilo mintis panaudoti atominę energiją kaip ginklą. Tik ką buvo atrasta, kad urano branduolys gali būti padalytas neutrono pagalba. Albertas Enšteinas parašė JAV prezidentui Ruzveltui laišką, kuriame perspėjo dėl pavojaus, galimo nacistinei Vokietijai pagaminus atominę bombą. Du britų mokslininkai teoriškai įrodė , kad galima pagaminti atominę bombą. Europoje vyyko karas. Mokslininkai buvo priversti daryti viską, kad sukurtų ar išvystytų ginklą, kurio galymibes jie tik galėjo nujausti.Reikėjo aplenkti Vokietiją.

ATOMINĖS IR VANDENILINĖS BOMBOS

Hirosimos bomboje panaudotas uranas-235, vienas iš izotopų, esantys natūraliame urane, tačiau mažais kiekiais. Nagasakio bomboje panaudotas vėliau atrastasis plutonis, Ši medžiaga yra nuodingiausia pasaulyje, gaunama perdirbant radioaktyviąsias atliekas, švitinant, pvz. branduoliniouse reaktoriuose.dar galingesnis ginklas – vandenilinė bomba.
Tuo tarpu ,kai atominės bombos sukūrimas remiasi sunkaus atomo branduolio,tokio, kaip urano ar plutonio, skilimu, vandenilinės bombos veikimas pagrįstas energija, atsirandančia susijungus labai leengviems vandenilio atomams. Manoma, kad toks procesas vyksta saulės viduje. Tam reikalinga nepaprastai aukšta temperatūra, o, norint ją sukurti žemėje, naudojamas atominis sprogdiklis. Rezultatas – termobranduolinis sprogimas, kelis tūkstančių kartų stipresnis už atominės bombos sprogimą.

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Nepaisydama realių Lietuvos energijos po

oreikių ir neinformuodama gyventojų, okupacinė sovietų valdžia, viename gražiausių Lietuvos kampelių pastatė atominę jėgainę, kurios galingumas daug didesnis negu Černobylio atominės elektrinės. 1985 ir1987 metais pradėjo veikti du reaktoriai. Ignalinos AE buvo laikoma viena moderniausių ir saugiausių elektrinių, naudojanti RBMK tipo reaktorius. Kiekvieno reaktoriaus maksimali galia 1500 MW. Po Černobylio katastrofos ,patikrinus Ignalinos AE, buvo rasta 320 saugumo priežiūros trūkkumų.

Leave a Comment