Alternatyvūs energijos šaltiniai

Alternatyvūs energijos šaltiniai

SAULĖS ENERGIJASaulės energijos žmonija turi neišsenkamą kiekį, net ir Lietuvoje.Saulės spindulių gaudyklėmis energija paverčiama į šilumą, o vėliau- į elektros energiją.Technika tobulinama greitai, ji pinga.Saulės energija ilgaamžė, tuo tarpu anglies, naftos ir urano ištekliai kada nors išseks.Be to, Saulės energija nenaikina gamtos, nesukelia šiltnamio efekto ir neardo ozono sluoksnio.Ar mes sugebėsime visiškai išnaudoti Saulės teikiamą energiją, priklauso ne nuo Saulės ir net ne nuo technikos- jau yra gana nebrangi, viskas priklauso nuo mūsų sąmoningumo ir politinių sprendimų.

VĖJO ENERGIJA1993m. Europos bendrijos šalyse vėjo energija naudojama 25 dažniau negu prieš dešimtį metų.1993m. pasaulyje buvo apie 20 tūkst. vėjo jėgainių, neskaitant nedidelių, skirtų vienai šeimai.Vien tik Kinijoje jų buvo apie 120 tūkst.Vidutinio pajėgumo vėjo jėgainės jau dabar gali konkuruoti su naujomis anglies kurą naudojančiomis jėgainėmis.Teisingiausia būtų iš šiluminių elektrinių reikalauti gamtos apsaugos mokesčio, kuriuo būtų galima finansuoti vėjo jėgaines.

BIOENERGIJABiologinis kuras jau šiandien teikia Švedijai tiek pat energijos, kaip ir branduolinis kuras- apie 15proc. Viso energijos kiekio.Daugiausia tai- popiermedis, kuris naudojamas popieriaus masei gaminti įmonėse ir mažiems namams apšyldyti.Bioenergijos panaudojimas taip pat nesuke- lia šiltnamio efekto.Žinoma, net ir šiuo atveju išsiskiria anglies dioksidas, tačiau jį absorbuoja augalai.