LAISVUJU SVYRAVIMU TYRIMAS

LD M-5, LD M-6. SPYRUOKLINĖS SVYRUOKLĖS SVYRAVIMŲ TYRIMAS

LD M-5 LAISVŲJŲ SVYRAVIMŲ TYRIMAS
1. Darbo tikslai.

1. Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo

pakabinto kūnelio masės [pic].

2. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos

medžiagos šlyties modulį G.

2. Priemonės.

1. Svareliai;

2. Stovas su milimetrine liniuote;

3. Mikrometras;

4. Indas su vandeniu;

5. Sekundometras.
3. Teorinis eksperimento pagrindas.

Spyruoklinės svyruoklės laisvieji harmoningi svyravimai. Laisvieji
svyravimai – tai svyravimai, kuriuos sukelia tamprumo jėgos, atsirandančios
išvedus svyruoklę iš pusiausvyros padėties.

Jei svyravimai vyksta ore, tai pasipriešinimo jėga Fp<

Leave a Comment