Laidininkų nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo nagrinėjimas

750 0

Laidininkų nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo nagrinėjimas

Prietaisai: voltmetras, ampermetras, laidai, srovės šaltinis, rezistoriai.

Sujungiame grandinę nuosekliamjam rezistorių jungimui nagrinėti. keičiame ampermetro vietą grandinėje, kad įsitikintume, kad srovės stipris nuo sekliai sujungtoj grandinėje yra visur vienodas I1=I2 (per abu rezistorius tokio pat stiprio srovė) [I]=A

Voltmetrą lygiagrečiai prijungiu prei pirmo rezistoriaus ir išmatuoju jo įtampą U1, po to anologiškai antro rezistoriaus įtampą, ir abiejų rezistorių bendrą įtampą. Gausime, kad U=U1+U2 (gali susidaryti nedidelė nelygybė, nes įtampa krinta ir ant jungiamųjų laidų, nes ir jie tuuri elektrinę varžą) [U]=V

IR=IR1+IR2 Kadangi I=const, tai R=R1+R2 (pagal Omo dėsnį grandinės daliai I=U/R) [R]=W

Paklaidos

DI=DaI+DpI DaI –

. . .

Join the Conversation

×
×