Laidininkų nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo nagrinėjimas

Laidininkų nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo nagrinėjimas
Prietaisai: voltmetras, ampermetras, laidai, srovės šaltinis, rezistoriai.

Sujungiame grandinę nuosekliamjam rezistorių jungimui nagrinėti. keičiame ampermetro vietą grandinėje, kad įsitikintume, kad srovės stipris nuo sekliai sujungtoj grandinėje yra visur vienodas I1=I2 (per abu rezistorius tokio pat stiprio srovė) [I]=A
Voltmetrą lygiagrečiai prijungiu prei pirmo rezistoriaus ir išmatuoju jo įtampą U1, po to anologiškai antro rezistoriaus įtampą, ir abiejų rezistorių bendrą įtampą. Gausime, kad U=U1+U2 (gali susidaryti nedidelė nelygybė, nes įtampa krinta ir ant jungiamųjų laidų, nes ir jie tu uri elektrinę varžą) [U]=V
IR=IR1+IR2 Kadangi I=const, tai R=R1+R2 (pagal Omo dėsnį grandinės daliai I=U/R) [R]=W
Paklaidos
DI=DaI+DpI DaI – absoliutinė matavimo paklaida, pusė ampermetro padalos vertės

DpI – ampermetro paklaida nuo jo tikslumo klasės priklauso
DU=DaU+DpU

Sujungiame grandinę lygiagrečiajam rezistorių jungimui nagrinėti.

Išmatuojam A1 rezistoriuje R1, anologiškai antrame rezistoriuje. Neišsišakojusioje grandinės dalyje matuoja ampermetras A. I1+I2=I, [I]=A. Voltmetrą prijungus tarp taškų A ir B įsitikiname, kad abiejuose rezistoriuose įtampa vienoda. U1=U2 [U]=V

I1+I2=I U/R1+U/R2=U/R, o U=const. Iš čia 1/R1+1/R2=1/R. (varžų lygiagretaus jungimo dėsnis)

Leave a Comment