Fizikos kontrolinis 8 klasei iš Mecahninio darbo. Galios ir Energijos (tik atsakymai) 1 ir 2 variantai

1 variantas:

1 užd. Mokinys ant pečių neša kuprinę.

Autokrautuvas kelia krovinį.
2 užd. a) N = A:t

b) N – galia

A – Darbas

t – laikas

c) [N] – 1w , t = A:N
3 užd. Darbas lygus 1 džauliui, kai 1 niutono jėga atlieka darbą 1 metro kelyje.

4 užd. a) Ep = mgh

b) Ep – potencinė energija

m – masė

g – laisvojo kritimo pagreitis

h – aukštis

m = ep : gh

c) [Ep] – 1 džaulis (1J)
5 užd. Ne, jų kinetinė energija nevienoda, nes jų masės skirtingos.
6 užd. Apskaičiuoti pagal formulę A = Fs
7 užd. Apskaičiuoti potencinę energiją, laiką ir greitį.

2 variantas:

1 užd. Vaikas bando pastumti spintą.

Kabo varveklis.
2 užd. a) A = Fs

b) A – Darbas

F – jėga

s – kelias

c) Džžauliai – J

s = A : F
3 užd. Mechaninė galia lygi vienam watui tada, kai per 1 sekundę atliekamas 1 džaulio darbas.

4 užd. a) Ek = mv² : 2

b) Ek – kinetine energija

m – mase

V – vidutinis greitis

c) Dzauliai – J

m = ek • 2 : V²
5 užd. Jo kinetinė energija padidėja 2 džauliais.

6 užd. Apskaičiuoti pagal formulę N = A : t

Atsakymas turi buti 600 watu.

7 užd. Apsakaičiuoti

a) Kinetinę energiją

b) aukštį ( h = ep : mg)

c) Darba ( A = F • t )

P.s. Nepamirškite spresdami gramų pasiversti į kilogramus ir visas dalybos formules kurias rašiau rašykite per brūkšnį, o ne viena eilute.

Sekmės rašant kontrolinį, tiikiuosi mano pagalba padėjo :}

Leave a Comment