Fizikinis garsas

Garsas

Garsas –aplinkos (terpės) mech. Virpesiai, kurios žmogus ir kiti gyvūnai junta klausos organais; akustines bangos, kurių dažnis yra nuo 16 iki 2∙104 Hz. Erdves dalis kurioje sklinda garsas ,vadinama garso lauku.

Garsas yra tuo aukštesnis, kuo didesnis jo virpesių dažnis. Hormoninių virpesių, į kurios galima išskaidytigarso banga, visuma vadinama garso spektru. Nuo grynųjų tonų visumos priklauso garso tembras (spalva). Vienodo stiprumo grynųjų tonų rinkiniai girdimi skirtingai, jei ausį pasiekia skirtingu faziu dedamieji tonai, tai yra tą patį garso spektra atitinkamai skirtingai girdimisudetiniai garsai. Mažu fa azinių iškraipymų ausis nejunta. Dėl to galima atpažinti kalbą, perduodamą per radija ar kitokius elektroninius prietaisus, kurie šiek tiek iškraipo dedamųjų tonų fazes. Svarbiausios garso energines charakteristikos yra: garso intensivumas, garso slegis, garsumas. Garso sklidimą aplinkoje apibūdina garso greitis. Graso banga, sklisdama tolyn silpneja (garso absorbcija). Vienalytėje terpėje garso Spinduliai yra tiesūs, o ne vienalytėje išlinksta (garso refrakcija).
Sudetimga virpinamoji sistema skleidžianti garsą, yra žmogaus ir gyvūnų garso aparatas (Gerklos). Svarbiausi garso imtuvai yra žmogaus ir givūnų klausos aparatas ir elektro ak kustiniai keitikliai.
Garso intensivaumas, garso stiprumas, energijos kiekis, kurį garso banga per laiko vienetą perneša pro vienetinį plotą, statmena bangos sklidimo krypčiai.
Garso atspindys, reiškinys, pasižymintis tuo, kad, garso bangai sklindant pro skirtingos banginės varžos 2 aplinkų ribą,atsiranda nauja banga, sklindanti į pirmąją aplinką. At

tspindetas garsas vadinamas aidu. Atsispindejusios ir krintančios garso bangų intensyvumo santykis vadinamas Energiniu atspindžio koeficientu R.
Garso inpulsas, vienkartinis tampriosios aplinkos sužadinimas, sklindantis garso greičiu. Staiga trumpam laikui padidėja slėgis Garso spektras yra nuo žemų dažnių iki tokių, kurių periodas lygus garso inpulso trukmei Garso naudojami elektroakustinių keitiklių dažninėmis Charakteristikoms nustatyti, garso sklidimui tirti, garso lokacijoje.

Leave a Comment