Elektros pradmenys

Turinys

1. Kas yra elektra, jos atsiradimas……………………………….2

2. Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika………….2

3. Elektros sroves samprata, elektros srovės kryptis…….. 3

4. Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema…………….3

5. Elektros srovės poveikis…………………………………………5

6. Elektros laidininkai ir izoliatoriai…………………………….6

7. Elektros srovės pavojus………………………………………….7

8. Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą………7

Kas yra elektra, jos atsiradimas

,,Žaibo blyksnis, tvykstelėjęs danguje audros metu, yra pats ryškiausias elektros ženklas. Beveik visais kitais atvejais elektra yra nematoma, tačiau ji daug dirba mūsų labui. Elektra yra energijos forma. Ji susideda iš elektronų – smulkių detalių, priklausančių atomams. Kiekvienas elektronas turi mažytį elektros krūvį, kuris reiškia elektros kiekį.“(Iliustruota vaikų encikl.) Kai kuruos elektrinius reiškinius žmonės pastebėjo dar žiloje senovėje. Maždaug VI a.pr.Kr. pastebėta, kad gintaras patrintas vilna traukia lengvus kūnus. XVI a. fizikas Viljamas Gilbertas įrodė, kad ne tik gintaras, bet ir deimantai, stiklas, siera ir t.t. gali traukti smulkius kūnus. Todėl šį fiziką galima laikyti elektros mokslų pradininku.

Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika

Kodėl patrynus, kai kurie kūnai pradeda traukti kitus kūnus? Taip atsitinka, todėl, kad jie įsielektrina, arba, galima sakyti, kad jie turi elektros krūvį, arba, kad jiems yra suteiktas elektros krūvis. Kas atsitinka trinant du kūnus? Tie kūnai geriau susiliečia ir susidaro palankesnės sąlygos elektronams pereiti iš vieno kūno į kitą. Todėl, kad vienas kūnas netekęs elektronų įsielektrina teigiamai, o kitas gavęs – neigiamai. Taigi teigiamą arbą neigiamą kūnus, sudarančių medžiagų įsielektrinimą lemia elektronų trūkumas arba elektronų perteklius. Vadinasi susiliesdami įsielektrina abu kūnai. Tiek teigiami, tiek neigiami įelektrinti kūnai traukia prie savas smulkius neutralius kūnus. O kaip įelektrinti kūnai sąveikauja tarpusavyje. Kūnai įgiję to paties ženklo krūvį, vienas kitą stumia, o kūnai turintys priešingų ženklų krūvius, vienas kitą traukia.

Elektros srovės samprata, elektros srovės kryptis

Tikrai nekartą yra kilęs klausimas kas tiksliai yra elektros srovė, kas teka laidais, jungiančiais elektrinę su elektrą naudojančiais prietaisai? Kai kurių metalų, iš kurių gaminami laidai, atomų elektronai gali atitrūkti nuo atomų ir pereiti iš vieno atomo į kitą. Vadinasi, metalus sudaro teigiami jonai ir laisvieji elektronai. Tam tikromis sąlygomis šie elektronai metaluose gali judėti kryptingai, t.y. gali susidaryti jų srovė. Toks kryptingas elektronų judėjimas ir vadinamas elektros srove .,,Elektra yra dviejų pavidalų: elektra, kuri teka ir statinė elektra. Milijardai elektronų skrieja laidu sudarydami srovę. Elektra teka iš šaltinio pavyzdžiui, baterijos ar elektrinės, į mašiną. Paskui kiti laidu grįžta atgal į šaltinį“ ( Iliustruota vaikų encikl.) Kad laidais imtų tekėti srovė, reikia tuos laidus sujungti su srovės šaltinių. Tai paprasčiausiai gali būti galvaninis elementas (tai buvo pirmasis elektros srovės šaltinis, išrastas 1800 m italų mokslininko Aleksandro Volto. Jo sukūrimas buvo labai svarbus fizikos raidoje.), ar elementų baterija. Elementas turi du polius, kurių vienas polis teigiamas, kitas – neigiamas. Nors elektronai ima judėti iš neigiamojo elemento poliaus į teigiamąjį, bet elektros srovės kryptimi buvo sutarta laikyti kryptį nuo teigiamojo elemento poliaus neigiamojo link.

Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema

Elektrine grandine fizikoje vadiname grandinę, kurią sudaro• elektros srovės šaltinis (jų būna įvairių)• Imtuvai (lemputės, televizoriai, šildymo prietaisai ir pan.)• jungikliai (valdymo prietaisai)• jungiamieji laidai srovės šaltiniui su imtuvais sujungti.Elektros srovė gali tekėti tik uždara elektrine grandine, t.y. grandine, kurios nenutrūkęs jungiamasis laidas arba įjunktas jungiklis. Jį išjungę, grandinę nutraukime – padarome ją atvira ir srovė neteka. Bandymui naudojamus prietaisus bei jų jungimą grandinėje galima pavaizduoti tam tikru brėžiniu, kuris vadinamas elektrinės grandinės schema. Kad schemą sudarantys prietaisai nesukeltų nepatogumų norint juos pažymėti, jie žymimi specialiais sutartiniai ženklais.

Tai dažniausiai vartojami grandininių schemų sutartiniai ženklai:Grandinės dalies Pavadinimas Jos paveikslas Simbolis

Galvaninis elementas

Elementų baterija

Lemputė

Jungiklis

Jungiamasis laidas

Sujungti laidai

Susikertantieji laidai

Gnybtai

Elektrinis skambutis

Elektros srovės poveikis

Žmogus be prietaisų ar įvairių įrengimų negali nustatyti elektros srovės buvimą. Apie ją tenką spręsti tik iš reiškinių, kuriuos ji sukelia. Tie reiškiniai įvardinami kaip elektros srovės poveikis: šiluminis, magnetinis ir cheminis.Apibendrinkime trejopą elektros srovės poveikį:

Šiluminis poveikis Magnetinis poveikis Cheminis poveikis Kai laidais teka elektros srovė, jie šyla; kai kurie gali įkaisti net iki švytėjimo. Laidu tekant elektros srovei, jo aplinkoje reiškiasi magnetinės savybės Elektros srovei tekant kai kurių medžiagų tirpalais (lydalais) ant juose panardintų plokštelių nusėda kuri nors medžiaga Pavydžiai • Viryklė • Lemputė• Laidynė • Elektromagnetas• Garsiakalbis • Variklis • Paviršių padengimas kitomis medžiagomis• Medžiagų gryninimasis

Elektros laidininkai ir izoliatoriai

Visos medžiagos elektros srovę praleidžia nevienodai, arba jos išvis nepraleidžia. Pagal tai medžiagos skirstomos į elektros laidininkus ir izoliatorius. Tos medžiagos kuriomis elektros srovė gali tekėti vadinamos elektros laidininkais, o kurios nelaidžios srovei – elektros izoliatoriais. Štai keletas laidininkų ir izoliatorių:

Laidumą elektros srovei lemia medžiagoje esančių judrių įelektrintųjų dalelių skaičius: kuo daugiau šių dalelių turi medžiaga, tuo ji geresnis laidininkas. Metaluose tokios dalelės yra laisvieji elektronai, o druskų, rūgščių ir šarmų tirpaluose – jonai. Kiekviename kubiniame centimetre metalinio laidininko yra nepaprastai daug (apie 100000000000 – 1000000000000 milijardų) laisvųjų elektronų, dėl to metalai ir yra puikūs laidininkai.

Elektros srovės pavojus

Elektros svarba mūsų gyvenime didžiulė, tačiau elektros srovė gali būti ir pavojinga, jai nepaisoma elementarių saugumo taisyklių. Žmogaus kūnas taip pat laidininkas, todėl net palyginti silpna elektros srovė gali būti mirtina. Saugodami savo sveikata laikykimės paprastų saugumo taisyklių, tai:

• Į elektros tinklą įjungtos laidynės nekiškime po vandens srove ;• Plaudami indus kriauklėje, nesinaudokime elektriniais prietaisais;• Nedžiovinkime plaukų elektrinių džiovintuvu, kai maudomės vonioje;• Nežiūrėkime vonioje televizoriaus;• Rūsiuose basi nekeiskime perdegusių lempučių;• Netraukime prietaisų kištuko iš lizdo, laikydami už laido;• Vandens šildymo spiralės nejunkime į elektros tinklą tol, kol nepanardinsime jos į vandenį.Laikydamiesi saugaus darbo su elektriniais prietaisais taisyklių, išvengsime nelaimių.

Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą

Veikiantys elektros prietaisai vartoja elektros energiją. Ją, kaip ir bet kokia kitą energiją reikia taupyti, ne tik dėl ekonominių priežasčių, bet ir dėl to, kad elektros gamyba elektrinėse susijusi su aplinkos teršimu. Taip pat į aplinką negalima išmesti galvaninių elementų, elementų baterijų. Taupydami elektrą :• Išeidami iš namų, patikrinkime, ar neliko įjungtas televizorius, elektrinė viryklė, buto apšvietimo lemputės;• Išjunkime elektros lemputes, kai kambaryje šviesu;• Naudokime ekonomiškesnes elektros lemputes, kurių dabar galima įsigyti parduotuvėse:• Virdami maistą, parinkime patį ekonomiškiausia elektrinės viryklės rėžimą. Taupydami elektros energiją, saugosime aplinką.