Imones “X ” ukines veiklos finansine analize

Untitled

TURINYS

SANTRAUKA .............................. 2

ĮVADAS .............................. 4

Profesinių kompetencijų sąrašas.............................. 6

1. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖS TEORINIAI PAGRINDAI .................. 7

1.1. Įmonės veiklos analizės reikšmė ir uždaviniai ........................ 7

1.2. Finansinės analizės esmė, uždaviniai ir tikslai ........................ 9

1.3. Finansinės analizės metodai ir tipai ............................. 12

1.4. Finansinių ataskaitų ir jų straipsnių pokyčių analizė ......................15

1.5. Finansiniai santykiniai rodikliai .............................. 19

2. ĮMONĖS „X“ ŪKINĖS VEIKLOSFINANSINĖ ANALIZĖ ................... 23

2.1. Trumpa įmonės „X“ veiklos apžvalga ............................23

2.2. Vertikali 2005-2007 metų balanso analizė .......................... 24

2.3. Vertikali 2005-2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė ................ 29

2.4. Horizontali 2005-2007 metų balanso analizė ......................... 32

2.5. Horizontali 2005-2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė .............. 37

2.6. Įmonės „X“ santykinių rodiklių analizė ............................ 39

3. ĮMONĖS „X“ ŪKINĖS VEIKLOS PROGNOZAVIMAS .................... 45

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI ............................... 47

LITERATŪRA .............................. 49

PRIEDAI.............................. 50

1 priedas. Pelningumo rodikliai ir jų apskaičiavimas ......................... 51

2 priedas. Likvidumo rodikliai ir jų apskaičiavimas ........................ 52

3 priedas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų apskaičiavimas ................... 53

4 priedas. Vertikali balanso analizė .............................. 54

5 priedas. Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė ....................... 55

6 priedas. Horizontali 2005-2006 metų balanso analizė ...................... 56

7 priedas. Horizontali 2006-2007 metų balanso analizė ...................... 57

8 priedas. Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė ..................... 58

Leave a Comment