Šv. Tomas Akvinietis

Šv. Tomas Akvinietis (gimęs 1225 ar kiek vėliau, miręs 1274) buvo italas, kilęs iš Akvino grafų giminės. Gimė Neapolio hercogystėje, pilyje netoli Akvino. Veikla – viduramžių sistemintojas, italų filosofas scholastikas, teologas, tomizmo pradininkas. Itin nusipelnė sujungdamas Aristotelio tradiciją su Augustino mokymu. Aptarsime Šv. Tomo Akviniečio gyvenimą, veiklą ir jo požiūrį į būties samprata, dievo, sielos ir pažinimo.

Studijavo garsiame Montekasino benediktinų vienuolyne. 1243 m. tapo dominikonų vienuoliu. Gyvenimą jis paskyrė mokslui, būdamas vienuolis, asmeninių rūpesčių neturėjo, be to, sugebėjo atsiriboti nuo administracinių Bažnyčios reikalų, kuriems didelę gy yvenimo dalį paaukojo Bonaventūras bei daugelis kitų viduramžių filosofų.

Leave a Comment