Tarptautinis protokolas ir jo svarba karjerai bei pajamoms.

Tos manieros prigyja ne vien dėl to, kad jas atrenka, jų plitimą skatina
visuomenės vadovai. Ekonominiai interesai – dar viena svarbi elgesio normų
plitimo priežastis.
Dauguma mandagumo taisyklių, išskyrus keletą standartizuotų
pagrindinių, priklauso nuo konkrečios situacijos ir nuo mūsų vaidmens
visuomenėje. Jei visą laiką laikysimės tų pačių mandagumo taisyklių, vienu
atveju jos bus tinkamos, o kitu atveju mes tik apsijuoksime arba padarysime
aplinkiniams blogą įspūdį, gal net sukelsime konfliktinę situaciją.
Pavyzdžiui, keistai atrodys, jei spausime ranką pardavėjams parduotuvėje,
valytojoms ir pan. Toks mūsų elgesys neatitiks konkrečios situacijos ir duos
peno anekdotams. Taip atsitiktų ir tuo atveju, jei sėdėdami pievelėje per alaus
šventę iš prekiautojo kepsniais pareikalautume peilio ir šakutės arba plotume
po graudžios kalbos per laidotuves. Laimė, beveik visada žinome, kokio
elgesio iš mūsų tikimasi, nes to esame išmokę dar vaikystėje, vadinamajame
socializacijos etape, tad savo elgesiu dažnai nesąmoningai prisitaikome prie
konkrečios kasdienio gyvenimo situacijos. Kas kita – mums neįprastos
situacijos: turime iš anksto žinoti, kaip toje ar kitoje situacijoje dera elgtis,
kitaip sakant, kokio elgesio iš mūsų tikimasi. Tą patį galime pasakyti ir apie
įvairius vaidmenis, kurie mums tenka pasikeitus kasdienio gyvenimo
aplinkybėms.
Protokolo taisyklės ir normos ne visada korektiškai taikomos ir dėl to
kyla įvairių nesklandumų. Pavyzdžiui., kaip reaguoti, jeigu pastebime kitą
nemandagiai elgiantis? Reikalavimas vienas – iš viso nekreipti dėmesio į
nusižengimus protokolui, elgtis taip, lyg nieko nebūtų atsitikę.
Tačiau būna, kad susiduriama su provokuojamu, tiesiog begėdiškai
nemandagiu žmogaus elgesiu. Tada ne tik mandagumas, bet ir savigarba
reikalauja bematant panaikinti pačią situaciją – palikti akiplėšą arba paprašyti
jį išeiti. Geros manieros nesiūlo kitos išeities, nes tik tokiu būdu į šiurkštumą
neatsakoma šiurkštumu.
Tačiau kaip elgtis, kai prastos manieros ir kultūros stoka visiems
nepakeliamai įkyri? Ar galima atkreipti kieno nors dėmesį į apsileidimą,
tarkim, tada, kai žmogus neapsakomai dvokia? Tai bene pačios kebliausios ir
sunkiausios situacijos, ir universalaus atsakymo, kaip elgtis tokiais atvejais,
nėra. Kartais padeda paprasčiausias humoras. Deja, ne kiekvienas, net ir
kultūringas, žmogus geba juo tinkama.