Profesine etika

ĮVADAS

Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais, kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius, elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais, besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata. Estetika grindžiama teiginiais, apibrėžiančiais grožio ir negražumo sampratą. Etika grindžiama gero ir blogo, teisingo ir neteisingo elgesio supratimu.
Etika (lot. ethica

Leave a Comment