Mediko asmenybė,kuria aš žaviuosi

Asmenybė. Žmogus. Kas tai? Tai sunku suvokti. O tuo labiau išskirti iš žmonių asmenybę, kuria aš žaviuosi.
Visi esame žmonės, tačiau anaiptol ne visi žmonės yra asmenybės. Mes, žmonės, esame tarsi pilkoji masė kuri gaubiame pasaulį ir siekiame vieni kitus suvienodinti, neišskirti. Tai galime pavadinti pilkąja žmonių mase, kurie juda nesipriešindami nei likimui, nei patys sau. Kiekvienas pilkais žmogus bijo išsiskirti, bijo prarasti vienodumą, nes išreikšdamas savo nuomonę ir išsiskirdamas, gali sukelti kitų žmonių pasipiktinimą. Tačiau , ne vien baimė stabdo ir prrigesina pikąjį žmogų, bet ir yra sunkumai. Nes sunku vienam psipriešinti prieš visus.
Tačiau ne visi žmonės yra pilki. Yra ir tų kurie neišsiskiria, turi savito, gražaus ir garbitino. Tokius žmones aš ir vadinu amenybėmis. Tai žmogus kuris apšviečia visus, esančius šalia, sužadina, suvirpina svajones, padeda tapti kitokiais nei visi.
Asmenybė neprivlo būti labai įžymi ar gavusi medalį už nuopelns. Šiame pasauyje ne visi gauna įvertinimą. Asmenybe galime tapti kiekvienas, kuris drįsta parodyti, atskleisti save kitiems. Tai tas, kuris išdrįsta ir sugeba iššsinerti iš tos ,,pilkosios masės‘‘. Sunku savy atrasti Savąjįą Spalvą. Tačiau, kas sugeba tai padaryti, jis jau yra asmenybė. Visi mes esame savitos asmenybės, bet ne visi sugebame parodyti savo išskirtinumą.
Mano pasirinktas žmogus, sugebėjo atskleisti ir parodyti save kitiems. Šiandien ji

is yra samenybė. Iškili asmenybė. Nuo jo sklinda pasiaukojimas, nuoširdumas, kantrumas, stiprybė.
Šis žmogus yra gydytoja Jolita Mišinytė, tai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro, bendroji gydytojo praktika.
Pirmas motyvas paskatinęs pasirinkti šitą žmogų yra jos pasiaukojimas ir meilė darbui. Šis darbas jai yra iš pašaukimo, žmogus mėgsta savo darbą, sugeba jam atsiduoti visa širdimi, protu ir jausmais. Dirbti savo mėgstamą darbą yra didžiulė palaima. Tačiau jos darbas yra sunkus, reikalaujantis žinių, patirimo, didelės stiprybės, atsakomybės ir sugebejimo bendrauti. Labiausi žaviuosi šio žmogaus stiprybę, ne kiekvienas žmogus turi tokią tvirtą valią kaip mano pasirinkta asmenybė. Ji tarsi skleidžia ją aplink save.
Ji supranta kad ligonis nėra dar vienas klinikinis atvejis ar nepažystamas, kuriam galima pritaikyti savo žinias, ji supranta kad tai yra sergantis žmogus, kuurį reikia ne tik pagytiti, bet kad jam ir reikialinga nuoširdi užuojauta, nes ji dirba iš pašaukimo, pasišventimo ir tarnystės. Būdama pasišventimas ji neatsiejama nuo meilės, buvimo šalia, dėmesio, supratimo, mokėjomo dalytis, dosnumo, geranoriškumo, kantrybės, dialogo. Būdama tarnystė, ji ragina ne tik suteikti kompetetingą medicininę pgalbą, bet ir priimti žmogų rūpestingai, su užuojauta ir pagarba žmogiškajam orumui, nes tarnyste pasižymėjusi ji turi ypatingą moralinę pareigą ir atsakomybę savo sprendimus skirti tik asmens gėriui. Ji nesinaudoja aplinkybėmis tik mokslo labui, bet mo
okslą naudoja žmogaus gerovei.
Jos profesija, pašaukimas, pasišvietimas ir tarnystė neįmanomi ir be tam tikrų įsipareigojimų: jos pašaukimas yra apsaugoti žmogaus fizinę ir psichinę sveikatą ir palengvinti jo kančias, gerbiant žmogaus gyvybę ir orumą, nediskutuodami pagal amžių, rasę, religiją, tautybę, socialinį statusą, politines nuomones ar ką kitą – jai žmonės lygūs. Ši daktarė yra ne tik pasišventusi darbui, bet ir diplimatiška, pas ja ligonis yra užtikrintas, kad išdėstytos paslaptys liks užrakintos mediko širdy. Ji džiaugiasi sugražinta ligonio sveikata, kad ligonis laimingas, laiminga jo šeima, kad jis gali tarnauti šeimai, kraštui, Tėvynei.
Dar vienas pagirtinas bruožas – puikus mokėjimas bendrauti su žmonėmis. Ji supranta visus, jos bendravimas nepriekaištingas. Gydytoja sugeba nuraminti, paskatinti gydimui, esančią problemą, kokia ji bebūtų sprendžia neišgąsdindama pasiento.Ji niekada neatsisakys žmogui padėti, ji visada išklausys ir patars. Su ja jautiesi saugiai, tartum sėdėtum su gera drauge. Gydytoja visada padės atsakyti į gyvenimo iškeltus klausimus, o ištikus nelaimei visada pagelbės. Jos bendravime atsispindi supratingumas ir nuoširdumas. Ji – teisingas žmogus, jos patarimai, rekomendacijos visada nuoširdžios, o pastabos tikslios ir teisingos.
Gydytoja – labai atsakingos pareigos ir jų vykdymas reikalauja iš žmogaus ne tik tvirtos valios, bet ir sielos tyrumo. Ji yra paprastas žmogus, tokia kaip mes, tačiau ji turi rodyti pavyzdį mums, žmonėms, kurie neturi valios iš
šsiskirti iš pilkos masės.
Jaučiu didžiulė pagarbą tokiam žmogui, tao žmogus kuris savo norus, svajones išpildo pats, atskleidžia save kitiems, ji išsiskiria iš gilios pilkumos ir atradusi savo spalvingumą, suteikia juo aplinkiniams viltis. Todėl aš ir pasirinkau šį žmogų, kaip savo samenybę, bet ji – asmenybė ne man vienai, ji – pavyzdys daugeliui.

Leave a Comment