,,Kodėl šuo nekalba”

Kartą, seniai seniai, labai seniai gyveno negeras šuo. Jo vardas buvo šuo. Jis labai rėkavo, negražiai kalbėjo, keikėsi, pravardžiavo, nes buvo šuo. Ir kartą užpykęs, gailestingasis Dievas pasakė piktai:
– Būk prakeiktas! Atemu iš tavęs žmonių kalbos dovaną, dabar galėsi tik loti ir niekada negalėsi kalbėti žmonių kalba, įžeidinėti kitus žmones
Todėl šunys nuo tada nebekalbėjo, o tik lojo.

SDFTRUJ:KL”KHUJGTFGTHYUJKHUJGTFRGTHYUJOIKHYUJGTFGTJHUOKHYUJGTFRGTHYUIOUHYGTFRGTHYUIOLPKIHYUTRFGHYUIKOLPIKHYUGTFUOLPHUJYGTFHYUJKOLIKHUYGTFHUJIOKLHUJYGTFUHYJIOLKHYUGTFHUJKIOLHUJYGTFHUJIKOLHUJYGTFHUJKIOHUYGTFUHYJGHGJJJJYYFTGHYUJHYGTFTHYUJHYGTFRHYUJYGTFHUJHYGTFUHYJHYGFTHUJIKHUYTFRGTHYUHYTRFEDFTGYUIHYTRFEDTFGHUHGTFHJUHGTFGTHUJGTFGHUJHYGTFRYUŲŠTRĮYUIYTRFGHJUGTFHJKHUGJUGTFUHYJFGkhgjkhugtfhjklhyugtfhjkuytgrfhjhuynjmugtfghkyutghjuyhgjytfhghjytfhgjyuhjyuhgytfgtrfdrtedfretdftryuiygtfhjkhuygtfrhjgfhjgfghjkhgfshdyaufiesjkrhfkšyuserhsjehtauiyėrhtiskeljlrhtskhtrshsurh,rsjbgsmrgbsjkkgusshrakgahrehhrshsurhghshksglhshklakshsg,hsgs,hgsjkrhlsihslkjhsklhrjislshgsklrhjslkghskrhsrihsgkhlsirhgsirirslhrrsjrjlrsjlsrjlrslrsljlrs