Modernizmo testas

Modernizmo testas

A. Aukščiausias modernizmo taškas:
a) Dangus
b) Abstrakcija
c) Kubai

B. Žymiausias Fovizmo atstovas:
a) P.Pikaso
b) A. Matisas
c) P. Sezanas

C. Kryptis, dar vadinama laukinių menu:
a) Modernizmas
b) Kubizmas
c) Fovizmas

E. Žymiausias ekspresionizmo kūrėjas:

d) Edvardas Munkas

e) A. Matisas

f) Roberts Antinis

F. Kubizmo srovės pradininkas:
d)Fernanas Ležė
e)Anri Matisas
f)Pablas Pikasas

G. Kubizmas:
d) suklestėjo Paryžiuje, formos suskaidomos į daugybę detalių, ritmas trūkčiojantis

e) išpopulierėjo Vokietijoje, grynos spalvos,ryškūs kontrastai, pesimistinė nuotaika, reiškiamos emocijos

f) suklestėjo Prancūzijoje, autonomiška spalva, plokštuminė kompozicija, ryškios spalvos, dekoratyvumas

H. Kur atsirado dadaizmas?
d)Vokietijoje
e)Šveicarijoje
f) Italijoje

I. Kurios meno krypties atstovai teigė, kad „Menas – poilsis atgaivai, sielai“?
d)Fovistai
e)Dadaistai
f)Futuriztai

J. Siurrealizmas:

d) kilo is dadaizmo,Prancūzijoje, saapnų vaizdavimas, realistinė fantazija

e) rafinuoto skonio, atsirado karo metu, įvairių linijų, stilių mišinys

f) figūros benralytės, bjaurumas, ryškios spalvos, emocijos

K. Abstarkcionizmo žymiausias lietuvis menininkas:
..............................

Atsakymai

A. a
B. a
C. c
D. d
E. f
F. d
G. d
H. e
I. e
J. d
K. Kazimieras Malevičius

Leave a Comment