Sieros rūgšties,sulfitų,sulfatų reakcijos

1) Sieros rūgšties reakcija su metalais (praskiestos)

a) į dešinę pusę nuo vandenilio

Cu0 + H2SO4 →

b) į kairę pusę nuo vandenilio

Fe0 + H2SO4 → FeSO4 + H2↑
Išvada:Sieros rūgštis reaguoja tik su metalais į kairę nuo vandenilio,
skiriasi H2 dujos.

2) Sieros rūgšties reakcija su metalų oksidais
Bendroji lygtis:

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O (s)
Sutrumpinta joninė lygtis:

MgO + 2H+(hidr.) → Mg2+ + H2O (s)
Išvada: Metalų oksidai tirpsta sieros rūgštyje.

3) Sieros rūgšties reakcija su šarmais
Bendroji lygtis:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O (s)
Sutrumpinta joninė lygtis:

H3O+ + OH- → 2H2O (s)
Išvada : Sieros rūgštį galima neutralizuoti natrio šarmo tirpalu.

4) Sieros rūgšties reakcija su netirpiais hidroksidais

Al(SO4)3 + 3NaOH → Al(OH)3(k) + 3Na2SO4
Bendroji lygtis:

2Al(OH)3(k) + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O (s)
Sutrumpinta joninė lygtis:

Al(OH)3(k) + 3H+(hidr.) → Al3+ + 3H2O (s)
Išvada: Aliuminio hidroksidas ir kiti vandenyje netirpūs hidroksidai
tirpsta sieros rūgšties tirpale.

5) Sieros rūgšties reakcija su silpnų rūgščių druskomis
Bendroji lygtis:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2SO3

natrio
sulfitinė

sulfitas
rūgštis
Sulfitinė rūgštis skyla:

H2SO3 → H2O + SO2↑

Sutrumpinta joninė lygtis:

SO3 + 2H+(hidr.) → H2O + SO2↑
Išvada: Natrio sulfitas, veikiamas sieros rūgšties, išskiria SO2 dujas. Tai
sulfitų atpažinimo reakcija.

6) Sulfidų atpažinimo reakcija

Na2S + 2H2SO4(cons.) → H2S(d) + 2NaSO4 (jaučiamas supuvusio kiaušinio
kvapas)
Išvada: Sieros rūgščiai reaguojant su natrio sulfidu, skiriasi kiaušinio
kvapo dujos H2S.

7) Sulfatų atpažinimo reakcija
Bendroji lygtis:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4(k) +2HCl
Sutrumpinta joninė lygtis:

Ba2+ + SO4 → BaSO4(k)
Išvada: Tarp sieros rūūgšties ir sulfato jono ir bario jonų, veikiamų bario
chloridu vyksta mainų reakcija. Susidaro baltos, kietos nuosėdos.

8) Koncentruoto sieros rūgšties tirpalo reakcija su metalais

a) į dešinę nuo vandenilio:

Cu0 + 2H2SO4(cons.) → CuSO4 + SO2(d) + 2H2O(s)

b) į kairę nuo vandenilio:

Fe0 + 2H2SO4(cons.) → FeSO4 + SO2(d) + 2H2O(s) (tirpalas šyla)
Išvada: Koncentruota sieros rū

ūgštis reaguoja su visais metalais, skiriasi
SO2 dujos.

Leave a Comment