siera

Testas

1. Sieros branduolio krūvis? A.+8 B.+52 C.+16 D.+34
2. Koks sieros elektrinis neigiamumas? A.2,1 B.2,5 C.2,4 D.3,5
3. Koke sieros molekuline formule? A.O2 B.Te4 C.S8 D.PO4
4. Kokia sieros virimo temperatūra? A.990 B.444,5 C.-183 D.685
5. Kuriame periode yra siera? A.7 B.3 C.1 D.5
6. Kas yra siera? A.Tai bjauriai dvokiančios nuodingos dujos. B.Vienas labiausiai žemėje paplitusių cheminių elementų. C.Tai chemines trąšos. D.Nėra teisingo atsakymo.
7. Kas yra sieros rūgštis? A.Tai vienas iš svarbiausių chemijos pramonės produktų. B.Tai kristalinės medžiagos. C.Vienas iš pagrindinių atmosferos teršalų. D.Visi atsakymai teisingi.
8. Kur naudojama sieros rūgštis? A. Trrąšoms. B. Dažams. C. Akumuliatoriams. D.Visi atsakymai teisingi.
9. Koks yra cheminis sieros ženklas? A. Te B. O C.Se D. S
10. Koks yra sieros atomo spindulys nm? A.0,104 B.0,136 C0,066 D.0,117
11. Koks yra sieros neigiamas oksidacijos laipsnis? A. -6 B. -2. C.-4 D. -1
12. Koks yra teigiamas sieros oksidacijos laipsnis? A. +2 B. +3 +5 +6 C.+2 +4 +6 D. Nėra teisingo
13. Kokia yra sieros atominė masė? A. 91 B. 2 C. 133 D. 32
14. Kokie gali būti sieros oksidacijos laipsniai? A. -2 +2 +4 B. -1 C. +2 +3 D. -3 +3 +5
15. Kokia yra sieros agregatinė būsena? A. Skysta B. Dujinė C. Kieta D. Nėėra teisingo atsakymo.
16. Kur yra daugiausiai sieros žemėje? A. Vandenyje B. ore C. Žemės plutoje D. Maiste
17. Kam sieros keturvalentis oksidas gali būti naudojamas? A. Dezinfekcijai B. Stiklo gamybai C. Dažų gamybai D. Automobilių gamybai
18. Kuris yra sulfito jonas? A. CO32- B. SO32- C.

. PO43- D. SiO32-
19. Kokia yra sieros rūgšties formulė? A. H2SO4 B. HNO3 C. HF D. HCO3
20. Kuris oksidas sudaro rūgštų lietų? A. CO3 B. P2O5 C. SO2 D. Visi atsakymai teisingi

Atsakymai

1. C
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. A
8. D
9. D
10. A
11. B
12. C
13. D
14. C
15. C
16. C
17. A
18. B
19. A
20. C

Leave a Comment