Genienes laboratorinio darbo ataskaita

Laboratorinis darbas Nr.1

Aktyviosios vandens reakcijos ( pH ),vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas

Darbo tikslasNustatyti vandens mėginio pH, ištirpusio jame deguonies kiekį ir elektrinį laidumą.

Darbo eigaPrietaisu „InoLab“ išmatavome vandens mėginių pH, ištirpusį deguonį, elektrinį laidumą ir temperatūtą. Iš šių rezultatų turėjome nustatyti, kurio mėginio vanduo yra distiliuotas, kurio iš vandentiekio ir kurio iš šulinio. Gautus rezultatus surašėme į lentelę.

Mėginiai pH Ištirpęs deguonis mg/l Elektrinis laidumas μs/cm Temp.°CDistiliuotas 7,88 1,58 45,3 19,5Šulinio 7,67 1,52 1291 19,4Vandentiekio 7,39 1,18 877 19,4

IšvadosPalyginus gautus rezultatus matome, kad daugiausia ištirpusio deguonies yra distiliuotame vandenyje, mažiausiai – šulinio. Elektrinis laidumas didžiausias šulinio vandenyje, o mažiausias – distiliuotame vandenyje, o pH didžiausias distiliuotame vandenyje, o mažiausias – vandentiekio vandenyje.

Laboratorinis darbas Nr.2Vandenyje netirpių medžiagų koncentracijos nustatymas

Darbo tikslas:Nustatyti vandenyje netirpių medžiagų koncentraciją vandens mėginyje.

Metodo esmė:Gerai suplakto vandens porcija filtruojama bepeleniu popieriniu filtru „balta juosta“. Filtras su netirpiomis medžiagomis išdžiovinamas 105°C temp. iki stabilaus svorio ir apskaičiuojama filtro sulaikytų nuosėdų (suspenduotų medžiagų) masė.

Darbo eiga:Pasvėrėme tuščią filtrą. m1 = 1,082 g.Gerai suplakėm 100 ml vandens porciją ir filtravom per bepelenį popierinį filtrą. Perfiltravus tiriamąjį vandenį filtrą su nuosėdom dėjom į biuksą ir džiovinom 30 min. 105°C temp. Po to ištraukėm, atvėsinom eksikatoriuje (5 min.) ir pasvėrėm (1,352 g). Dar kartą džiovinom 30 min. 105oC temp. Pasvėrėme filtrą su išdžiovintomis nuosėdomis. m2 = 1,284 g.Suspenduotų medžiagų masę (x) skaičiavom pagal formulę:

Čia: m1 – tuščio filtro masė; m2 – filtro su nuosėdomis masė; V – mėginio tūris ml.

Išvados: Nustatėme netirpių medžiagų koncentraciją vandens mėginyje. Suspenduotų medžiagų koncentracija lygi 202 mg/l.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETASTECHNOLOGIJOS FAKULTETASSTATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA

Vandens nuotekų valymo technologijos

Darbus atliko:IV kurso Darbus tikrino:dėst.V. Genienė

Šiauliai, 2008

Laboratorinis darbas Nr 3. Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje

Darbo tikslas:Nustatyti nitritų koncentraciją vandens mėginyje pagal paruoštą kalibracinį grafiką.

Metodo esmė:Vandenyje esantys nitritai rūgščioje terpėje virsta nitritine rūgštimi, kuri veikia indikatorių sudarydama avietinės spalvos azotažą.Teisingai nustatyti nitritų koncentraciją vandenyje trukdo suspenduotos medžiagos, drumzlės ir spalva. Analizei imamas gerai nusistovėjęs vanduo.

Darbo eiga:Kalibracinio grafiko gavimasĮ 50 ml matavimo kolbas įpylėm 1; 2; 3 ; 4; …10 ml standartinio darbinio tirpalo ( NaNO2 tirpalas, kurio 1 ml yra 0,0005 NO2- – N ). Įpylėm distiliuoto vandens iki brūkšnio ir pripylėm po 1 ml sulfanilo rūgšties ir α – naftilamino tirpalų. Įpylus kiekvieno tirpalo gerai išmaišėm ir po 40 min.išmatavom tirpalų absorbcijos intensyvumą 5 cm ilgio kiuvetėje, įjungus žalią šviesos filtrą (λ = 540 nm ). Palyginimui naudojom šviežiai distiliuotą vandenį su sulfanilo rūgštimi ir α – naftilaminu. Gautus duomenis surašėme į lentelę:Standartinio tirpalo eilės Nr. Šviesos absorbcija, A Nitritų koncentracija C,mg NO2– N/l1. 0,110 0,0102. 0,224 0,0203. 0,315 0,0304. 0,424 0,0405. 0,527 0,0506. 0,616 0,0607. 0,733 0,0708. 0,806 0,0809. 0,921 0,09010. 1.033 0,100X 0.201 0,0186Palyginamasis – 0

Išvados:• Atlikę laboratorinį darbą „Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje“ pastebėjome, kad kuo daugiau nitritų vandenyje tuo mėgintuvėlyje spalva ryškesnė. • Mėginio tirpalo koncentracija, radome iš kalibracinio grafiko, X = 0,0186 mg/l. • Optinis tankis yra tiesiogiai proporcingas nitritų koncentracijai. Didėjant nitritų koncentracijai, didėja – optinis tankis.

Laboratorinis darbas Nr. 4

Vandens fizinių savybių nustatymas

Darbo tikslas:Nustatyti pateikto vandens pavyzdžio kvapą, skaidrumą ir spalvą vizualiniu metodu ir lyginant su dirbtine standartine skale.

Organoleptinis vandens kvapo nustatymasDarbo eiga:Į kūginę kolbą įpylėme 250ml tiriamojo vandens, kurio temperatūra 200C. Kolbą užkimšome kamščiu, joje esantį vandenį keletą kartų suplakėme. Atkimšus kolbą vandenį pauostėm ir įvertinamo kvapo stiprumą.

Nustatėme, kad yra silpnas kvapas ir jį įvertinome 2 balais, o kvapas panašus į dumblo.

Vandens skaidrumo nustatymasDarbo priemonės:30cm graduotas kas centimetrą smulkus cilindras.Šriftas su 3,5mm aukščio raidėmis.Darbo eiga:Suplaktą tiriamąjį vandenį supylėme į cilindrą. Dviejų centimetru atstumu nuo cilindro dugno padedamas standartinis šriftas ir žiūrint iš viršaus pro vandens sluoksnį, bandėme perskaityti raides. Pirmu bandymu raides suskaitome, kai paviršinio vandens įpilta 1,1 cm, o antru bandymu raides suskaitome, kai vandens įpilta 0,8 cm. Išvedame dviejų matavimų vidurkį ir gauname 0,95 cm.

Vizualinis spalvos nustatymasDarbo eiga:Filtruotą vandenį supylėme į cilindrą su plokščiu dugnu. Vandens stulpelis cilindre turi būti 10cm aukščio. Greta pastatėme tokį pat cilindrą su distiliuotu vandeniu ir balto popieriaus lapo fone, žiūrint iš viršaus į abu cilindrus apibūdinome spalvą, ji buvo gelsva. Nustatėme, kiek praskiedus 10 cm aukščio stulpelyje pranyksta spalva. Praskiedėme 1:10 kartus ir gavome tokios pat spalvos kaip ir distiliuotas vanduo.

Spalvos nustatymas, lyginant su dirbtine standartine skaleDarbo eiga:Standartinės skalės paruošimas: į 50ml matavimo kolbas supylėme 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 ml standartinio tirpalo (K2Cr2O7, CoSO4, H2 SO4 tirpalų mišinio) ir praskiedėme iki 50ml praskiesta (1:10) H2SO4 Gautų standartinių tirpalų spalva atitinka tirpalų, kuriuose yra 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70 mg Pt/l spalvą.Gautos standartinių tirpalų serijos spalvų intensyvumas išmatuojamas fotokolometru (mėlynas filtras = 400 mm ir 5 cm ilgio kiuvetė). Gautus duomenis surašėme į lentelę:

Kolbos Nr. Koncentracija mgPt/l A, optinis tankis1 5 0,0032 10 0.0113 20 0.0144 25 0.0145 30 0.0186 40 0.0257 50 0.0328 60 0.0399 70 0.046X 57 0.038

Išvados:Nustatėme pateikto vandens pavyzdžio kvapą (silpnas – dumblo kvapas), skaidrumą (0,95 cm.). Praskiedus 1:10 kartus spalva išnyko (tapo tokia pat kaip distiliuoto vandens). Išmatavome mėginio (X) optinį tankį A, kuris lygus 0,038. Rastą iš skalės optinį tankį dauginome iš praskiedimo, gavome 57 ml Pt/l.