Galvaniniai elementai

Galvaniniai elementai
1. Jakobio – Danieliaus galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas
E0 = EK – EA
ECu – EZn = 1
EK – katodo (teig. metalo) elektrodinis potencialas
EA – anodo (neig. metalas) elektrodinis potencialas

Abiejų elektrodų potencialai apskaičiuojami pagal Nersto formulę.

E = E0 +
E0Zn / Zn++ = -0,76 V
E0Cu / Cu++ = 0,34

n – metalo jonų valentingumas
c – metalų jonų koncentracija gjon/l (M)

E = 0,8 V
E = 0,34 + = 0,3105 V
E = – 0,76 + = -0,7895 V
E0 = 0,3105 – (-0,7895) = 1,1

Išvada: teorinė nuo praktinės skiriasi tuo kad metalai yra apsinešę, o tirpalas užsiteršęs.

Švino akumuliatorius
2. Pb + H2SO4 → PbSO4 + H2 ↑
Pb0 + 2H+ + SO42- → Pb2+ + SO42- + H2 ↑
Pb0 -2e → Pb2+
2H+ +2e → H2
Pb + PbO2 + 2H2SO4 2 PbSO4 + 2H2O
Išvada: prie neigiamo poliaus susidaro raudona dėmelė.