angliavandeniliai

1. Į visų organinių junginių sudėtį įeina: a) vandenilis; b) vandenilis ir anglis; c) anglis. 2. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas: a) hibridizacija; b) izomerija; c) radikaliniu mechanizmu. 3. Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų – anglies ir vandenilio, vadinami: a) sočiaisiais angliavandeniliais; b) alkenais; c) angliavandeniliais. 4. Bendrą formulę C¬nH2n+2 turi: a) alkanai; b) alkinai ir alkadienai; c) aromatiniai angliavandeniliai. 5. Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas s elektronas ir trys p elektronai, yrra sutinkama: a) ten, kur tarp anglies atomų yra tik viengubos jungtys; b) tik alkadienuose; c) ten, kur yra nors viena vienguba jungtis tarp anglies atomų. 6. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia: a) formulėje surasti pačią trumpiausią anglies atomų grandinę; b) formulėje surasti pačią ilgiausią anglies atomų grandinę; c) a ir b atsakymai klaidingi. Visai nereikia nieko ieškoti, bet žymėti iš kairės į dešinę. 7. Reakcija CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl vadinama: a) mainų; b) pavadavimo; c) tokia reakcija negalima. 8. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vaadinamos: a) dehidrinimo reakcijomis; b) oksidacijos reakcijomis; c) dehidratacijos reakcijomis. 9. Dega: a) viskas, kas yra chemijos kabinete; b) tik visi sotieji angliavandeniliai; c) visi angliavandeniliai. 10. Chlormetanas yra: a) CH3Cl b) CH4Cl c) Cl-CH2-Cl 11. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, va

adinamos: a) nuosekliosiomis; b) grandininėmis; c) polimerizacijos. 12. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra: a) nesotieji angliavandeniliai; b) izomerai; c) ta pati medžiaga. 13. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule: a) C2H4 b) CnH2n c) kitokia formule. 14.  ryšys yra ten, kur yra: a) anglis ir vandenilis ir jokio deguonies; b) nors viena dviguba jungtis; c) mažiausiai dvi dvigubos jungtys. 15. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais): a) Mažiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o labiausiai hidrintas – halogeno atomą. b) Labiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o mažiausiai hidrintas – halogeno atomą. c) Prie to anglies atomo, kur daugiausiai vandenilių, nieko neprisijungia, o kur mažiausiai – prisijungia halogeno atomas. 25. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį. 16. cisizomeru vadinamas: a) geometrinis arba erdvinis izomeras; b)) transizomeras; c) erdvinis arba vietos izomeras. 17. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant: a) CH2=CH—CH=CH2 b) CH2=C—CH=CH2 | CH3 c) CH2=C—CH=CH2 | Cl 18. Acetilenas yra: 26. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano? a) C2H2 b) CnH2n-2 c) dieninis angliavandenilis. 19. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga: a) malonus kvapas; b) ciklinė molekulių sandara; c) sp3 hibridizacija. 20. Fenilo radikalu vadinama: a) atomų grupė C5H6 b) tolueno grupė c) C6H5 atomų grupė. 21. Krekingas – tai: a) toks žaidimas; b) ilgos grandinės angliavandenilių skaidymas į mažesnius, trumpesnius; c) si
inonimas polimerizacijai. 22. Pirolizė – tai: a) organinių junginių skilimas aukštoje temperatūroje be oro; b) aukštesniųjų naftos frakcijų skaldymas; c) naftos degimas, kai reikia gauti aromatinius angliavandenilius. 23. Vulkanizacija – tai: a) prisijungimo reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas; b) mainų reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas; c) kaučiuko gavimo būdas. 24. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama: a) stereonereguliaria; b) geometriškai nepastovia; c) stereoreguliaria.

Darbų paieška

(visos temos) Anglų kalba Aplinka Apskaita Astronomija Biologija Chemija Dailė Ekonomika Elektronika Ergonomika Etika Filosofija Fizika Geografija Informatika Istorija Lietuvių kalba Lotynų kalba Matematika Medicina Muzika Pedagogika Politologija Psichologija Raštvedyba Religija Sauga Sociologija Sportas Teisė Užsienio literatūra Vokiečių kalba

(visi tipai) Analizės Ataskaitos Diplominiai Instrukcijos Ištraukos Konspektai Kursiniai darbai Laboratoriniai darbai Lentelės Namų darbai Pamokos Paruoštukės Pavyzdžiai Prezentacijos Rašiniai Referatai Straipsniai Taisyklės Tekstai Testai Tyrimai Topikai Uždaviniai

Naujausi darbai
Types of traveling
Bendravimo psichologijos konspektas
Nacionalizmo samprata
Teorinė mechanika – paruostukė
Platonas “Valstybė”
Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas
Laidininkų savybių tyrimas
Izoliacinių medžiagų tyrimas
Grandinių teorijos 1 egzamino paruoštukė
Fotorestoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas
Naujausi skelbimai
Matematika, fizika
darba topless sokejoms
Is kur gaut charakteristika???
Bilietas i futbola
referendumas kursinis darbas
Parduodu RENO19
Ieskome gabiu zmoniu, galinciu rasyti rasto darbus.
Ieskome gabiu zmoniu, galinciu rasyti rasto darbus.
Ieskome gabiu zmoniu, galinciu rasyti rasto darbus.
maisto pramonė

Naudingos nuorodos
Referatai
Anglų-Lietuvių žodynas
Abiturientų rengimas egzaminams
Pramogų portalas
Nemokami sveikinimai
Nemokami skelbimai
Dirbu.lt
Nemokama paieška
Popular.lt <

Leave a Comment