4 rizikos grupės laboratorijos

IV RIZIKOS GRUPĖS LABORATORIJA, JOS ĮRANGA IR REIKALAVIMAI (Iš anglų vertimo – 4 apsaugos lygio laboratorija)4 apsaugos lygio laboratorija yra reikalinga dirbant su pavojingais ar dar neištirtais agentais kurie numanoma turi individualią didelę riziką nuo oru pernešamų laboratorijos infekcijų ar ligų sukėlėjų. Agentai panašūs ar identiški į ketvirtos rizikos grupės agentus yra laikomi šio lygio laboratorijoje tol kol surenkama informacija leidžianti nuspręsti ar toliau reikia dirbti 4 apsaugos lygio laboratorijoje ar šį agentą galima jau perkelti į žemesnio apsaugos lygio laboratoriją. Laboratorijos darbuotojai turi specifinius ir nuodugnius apmokymus kaip elgtis saugoti ar pernešinėti ypatingai pavojingus infekcinius agentus. Darbuotojai taip pat turi suprasti ypatumus laboratorijos interjero dizaine, bei įvairių specifinių priežiūros būdų svarbą. Visi darbuotojai taip pat pastoviai yra stebimi kompetentingo šioje srityje mokslininko kuris yra gerai apmokytas ir turi daug patirties darbe su tokiais agentais. Įėjimas į laboratoriją yra griežtai prižiūrimas laboratorijos vadovo. Patalpos yra arba atskirame pastate arba bendrame pastate, bet kontroliuojamoje zonoje kuri yra visiškai izoliuota nuo kitu pastato patalpų. Specifinės įrangos operacijų aprašymai turi būti paruošti ir išstudijuoti.Darbo vietose, visi veiksmai yra pritaikyti pagal 3 biologinio apsaugos lygio traukos spintas arba 2 biologinio apsaugos lygio apsaugos spintas taip pat naudojant vientisus teigiamo slėgio, gyvybės palaikymo sistemą ventiliuojamus personalo kostiumus. 4 rizikos grupės laboratorija turi specialias inžinerines ir patalpos konstrukcines savybes kurios skirtos apsisaugoti nuo mikroorganizmų pasklidimo į aplinką. Toliau pateikiami 4 rizikos grupės laboratorijos standartai.:A. Standartinis Mikrobiologinis Panaudojimas1. Įėjimas į laboratoriją yra limituotas vadovo kai veikla yra bandymo eigoje.2. Visos procedūros atliekamos ypatingai atsargiai, kad būtų sumažintas įvairių dujų patekimas į orą.3. Darbo paviršiai yra dezinfekuojami kiekvieną dieną arba kas kartą kai patenka ant jų įvairios gyvybės formos ar medžiagos.4. Visos atliekos prieš išmetant taip pat yra dezinfekuojamos jau patvirtintu metodu autoklavavimu.

5. Bet kokia vabzdžių ar graužikų kontrolės programa yra pastoviai aktyvi.B. Specifiniai Panaudojimai1. Tik žmonės kurių buvimas laboratorijos kambariuose ar pagalbinėse patalpose yra būtinas programai vykdyti yra leidžiami įeiti. Žmonės turintys imuniteto susilpnėjimą turi rizika užsikrėsti infekcija. Taip pat tie kurie turi padidėjusią riziką užsikrėsti infekcija ar tie kuriem infekcija gali būti neįprastai pavojinga, tokie kaip maži vaikai ar nėščios moterys, yra neįleidžiami į laboratoriją ar gyvūnų kambarius. Vadovas turi pilną atsakomybę įvertinti kiekvieną susiklosčiusią aplinkybę ir nuspręsti kas gali patekti į laboratoriją ar joje dirbti. Žmonių patekimas į vidų yra kontroliuojamas laboratorijos vedėjo, biologinio pavojaus kontrolės atsakingo asmens ar asmens kontroliuojančio fizinę patalpų apsaugą. Prieš įeinant asmenys yra perspėjami apie biologinį pavojų ir apmokomi kaip susisiekti su apsauga iškilus pavojam. Autorizuoti asmenys turi sutikti su duotomis instrukcijomis ar taikomomis įėjimo bei išėjimo procedūromis. Įrašų knygoje pasirašytoje viso dirbančio personalo turi būti nurodytos datos bei laikai kiekvieno jų įėjimo ar išėjimo. Praktinės ir faktinės elgesio taisyklės esant nenumatytoms situacijom yra nustatytos.2. Kai infekcinės medžiagos ar infekuoti gyvūnai yra laboratorijoje ar gyvūnų kambaryje, pavojaus ženklai, įskaitant universalų biologinio pavojaus ženklą, yra klijuojami ant visų įėjimo, išėjimo durų. Ženkluose turi būti apibūdintas agentas, pateiktas sąrašas laboratorijos direktoriaus ar kitų atsakingų asmenų, bei reikalavimai patekimui į patalpas (tokie kaip: „respiratorius, būtinas“).3. Prieš dirbant 4 rizikos grupės laboratorijoje, vadovas yra įpareigotas įsitikinti personalo aukštu profesionalumo lygiu dirbant mikrobiologijos srityje, bei srityje tokioje kaip kad 4 rizikos grupės laboratorija. Prioritetas turi būti žmogaus patogenų ir ląstelės kultūrų pernešimo patirtis, arba vadovo parengta ir įvykdyta speciali mokymo programa.
4. Laboratorijos personalas turi turėti imunizacijos galimybę nuo agentų su kuriais dirbama arba kurie jau yra buvę laboratorijoje. 5. Pirminėje stadijoje kraujo serumų pavyzdžiai turi būti surinkti iš viso dirbančio personalo ir saugomi. Papildomi serumų mėgineliai turėtų būti periodiškai renkami, priklausomai nuo agentų su kuriais dirbama arba laboratorijos funkcijos. Sprendimas pradėti serologinė stebėjimo programą turi atsižvelgti į antikūnių poveiki naudojamoms medžiagoms įvertinimo metodus. Programoje taip pat turi būti numatyti periodiškai rinktų serumo mėginelių tam tikrais intervalais tyrimų rezultatų pranešimo būdai visiems jame dalyvavusiems asmenims.6. Biologinė apsauga turi būti paruošta ir įsisavinta. Personalas yra perspėjamas apie specifinius pavojus ir yra reikalaujami perskaityti ir sekti instrukciją skirtą specifinėm procedūrom.7. Laboratorijos ir taip pat aptarnaujantis personalas turi įsisavinti procedūras susijusias su darbu, būtinu atsargumo priemonių aplinkos poveikio išvengimui, ir aplinkos poveikio eliminavimui. Personalas gauna kasmetinius procedūrų pakeitimus apmokymus ar atnaujinimų aprašymus.8. Personalas patenka arba palieka laboratorija tik praeidami pro specialias drabužių bei dušo kambarius. Jie turi priimti dezinfekcinį dušą kiekvieną kartą palikdami laboratoriją. Personalas oro pakeitimo kameras naudoja tik ekstramalių sąlygų metu.9. Personalo drabužiai yra paliekami ir laikomi išoriniame drabužių persirengimo kambaryje. Pilnu laboratorijos apsirengimu: įskaitant apatinius drabužius, trumpikes, palaidines, spec. drabužius, batus, ir kojines, personalas yra aprūpintas ir jį nešioja. Prieš paliekant laboratoriją ar einant į dušo zoną, personalas palieka laboratorijos apranga vidiniame persirengimo kambaryje. Nešvarūs drabužiai prieš pateikiant skalbti yra autoklavuojami.10. Įvairios medžiagos ir jų resursai reikalingi tyrimams ar prietaisams yra atnešami per dviejų pusių durų atoklavą, dūminę dezinfekcinę kamerą nuo vabzdžių ir kt. bestuburių, ar oro kontrolės kamerą, kuri yra prieš kiekvieną naudojimą dezinfekuojama. Tik įsitikinus, kad išorinės durys yra uždaros darbuotojai esantys viduje gali atidaryti vidines autoklavo, dūminės kameros, ar oro kontrolės kameros duris ir išimti medžiagas. Po medžiagų išėmimo šios durys vėl turi būti uždaromos saugiai.
11. Dirbant su aštriais daiktais tokiais kaip: adatos, švirkštai, kapiliarai, pipetės, skalpeliai, visą laiką turi būti palaikomos aukštos atsargumo priemonės. a. Adatos ir švirkštai yra draudžiami naudojimui laboratorijoje nebent kitos alternatyvos nėra. Kiek galima daugiau stikliniu indu turi būti pakeista plastikiniais.b. Tik su tvirtai pritvirtinta adata su švirkštu arba vienkartiniu švirkštu su nenusiimančia adata yra dirbama siekiant padaryti injekcija ar paimti infekuotą medžiagą. Jei naudojamos vienkartinės adatos jos neturi būti sulenktos, padalintos, sulaužytos, atnaujinamos, nuimtos nuo vienkartinių švirkštų, ar kitaip paveikti bet kokia rankų veikla. Tikriau jie turėtų atsargiai padėti į čia pat esanti dūriams atsparų konteinerį naudojamą vienkartiniams aštriems daiktams. Nevienkartiniai astrus daiktai privalo būti padėti į konteinerį kietomis sienelėmis pernešimui į apdirbimui skirtą vietą dezinfekcijai, patartina autoklavavimui.c. Švirkštai kuriems galima pakeisti adatą yra naudojami su jų saugumui reikalingais prietaisais tokiais kaip adatos nuėmimo sistema.d. Sudužę stikliniai indai negali būti pernešti tiesiog rankomis, o turi būti pašalinti mechaniškai su šepetėliu ir šiukšlių semtuvėliu, replėmis, žnyplėmis. Konteineriai su užkrėstomis adatomis, aštriais daiktais, ir sudaužytais stiklais turi būti dezinfekuoti prieš išmetant atsižvelgiant į vietinius ar valstybinius nuostatus.12. Biologinės medžiagos kurias reikia pašalinti iš 3 biologinio saugumo lygio traukos spintos ar iš biologinės apsaugos 4 lygio laboratorijos gyvoje ar sveikoje formoje turi būti perneštos į nedūžtantį hermetišką pirminį konteinerį tada uždarytos į nedūžtantį, hermetišką antrinį konteinerį. O šis turi patekti prieš išnešant į dezinfekcinio skysčio rezervuarą, dūminę kamerą, ar oro kontrolės kamerą pritaikytą šiam tikslui.13. Tik biologines medžiagos kurios turi išlikti gyvos ar sveikos būklės, bei autoklavuotos ar dezinfekuotos prieš išnesant iš laboratorijos, gali būti išneštos iš biologinio 4 apsaugos lygio laboratorijos. Įranga ar medžiagos kurios nebijo aukštų temperatūrų ar garų, gali būti dezinfekuojamos garais oro kontrolės kameroje arba tam pritaikytoje kameroje.
14. Laboratorijos įranga yra dezinfekuojama kiek vieną kartą po darbo su infekcinėmis medžiagomis ir ypatingai po medžiagų išsiliejimo, išsitaškymo ar kitų infekcinių medžiagų paplitimo būdų. Taip pat įrangai prireikus remonto ar profilaktikos ji yra dezinfekuojama prieš ja išsiunčiant.15. Išsiliejusi infekcinė medžiaga yra surenkama ir išvaloma atitinkamai paruošto profesionalaus personalo, ar paruošto darbui su koncentruotomis infekcinėmis medžiagomis personalo. Ši valymo procedūra turi būti parašyta ir iškabinta laboratorijoje.16. Yra įrengta sistema pranešimams apie laboratorijos nelaiminus atsitikimus, aplinkos poveikį jai, darbuotojų pravaikštas, medicininę priežiūrą ligoms susijusioms su laboratorija. Įrašyti įrašai yra paruošiami saugojimui. Esminis priedas tokiai raportavimo – stebėjimo sistemai yra patalpos pritaikytos karantinui, izoliavimui ar medicininės pagalbos suteikimui personalui su potencialiomis su laboratorija susijusiomis ligomis.17. Daiktai, medžiagos ar gyvūnai nesusiję su eksperimento eiga yra neleistini patalpose.Saugumo įranga (pirminis barjeras)C. Visi veiksmai yra pritaikyti 3 biologinio apsaugos lygio traukos spintom arba 2 biologinio apsaugos lygio traukos spintom taip pat naudojant vientisus teigiamo slėgio, gyvybės palaikymo sistemą ventiliuojamus personalo kostiumus.Laboratorijos įranga (antrinis barjeras)D. Yra du 4 biologinio apsaugos lygio laboratorijų modeliai. (A) Cabinet Laboratory, (B) “Suit” Laboratory. (A) – laboratorijoje yra naudojama 3 klasės biologinio saugumo lygio traukos spinta. (B) – laboratorijoje personalas dėvi specialų apsauginį kostiumą. 4 biologinio saugumo lygio laboratorijos gali būti sudarytos iš bet kurio modelio arba abiejų modeliu kombinacijos toje pačioje patalpoje. Jei yra naudojama kombinacija kiekvienas modelis turi atitikti jam keliamus atskirus reikalavimus.(A). Cabinet Laboratory.1. 4 biologinio apsaugos lygio laboratorijos patalpos yra arba atskiras pastatas arba aiškiai linijomis atskirta ir izoliuota zona pastate. Kambariai yra išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas pagrindinis praėjimas nuo vienų iki kitų durų į laboratoriją su 3 biologinės apsaugos lygio traukos spinta. Išorinis ir vidinis persirengimo kambariai yra atskirti dušo reikalingo personalui išeinančiam iš spintos kambario. Dviejų pusių durų autoklavas, permirkymo rezervuaras, dūminė kamera ar ventiliuojamas prieškambaris specialiam valymui yra numatyti ties varžymo plisti riba, ir yra kelias įvairioms medžiagoms ištekliams ar įrangai kuri atnešta į spintos kambary ne per persirengimo kambarį.
2. Kasdieniai visų išplitimo ribų suvaržymo kriterijų patikrinimai (pvz. Oro tekėjimo srauto) ir gyvybės palaikymo sistemos patikrinimai turi būti atlikti prieš prasidedant laboratorijos darbui.3. Spintos kambario bei vidinio persirengimo kambario sienos, grindys ir lubos yra sukonstruoti taip, kad susidarytų hermetiška patalpa palengvinanti dūminę dezinfekciją ir padidina atsparumą vabzdžių bei gyvūnų patekimui. Grindys yra papildomai įžeminamos bei hermetizuojamos. Vidiniai paviršiai yra atsparūs skysčiams, chemikalams, kad palengvint valymą bei dezinfekavimą. Bet koks įsiskverbimas į šias konstrukcijas yra užhermetizuojamas. Angos aplink duris tarp persirengimo kambario, cheminio dušo kambario, vidinio persirengimo kambario ar spintos kambario yra minimalios ir pritaikytos užhermetinimui palengvinti dezenfekavimą. Bet kokie kanalizacijos vamzdžiai yra pajungiami tiesiogiai su skystų šiukšlių pašalinimo sistema. Oro kolektoriai ar kitos oro takų sistemos turi HEPA (high efficiency particulate air filtre – aukšto veiksmingumo oro dalelių filtras) filtrus ir apsaugas prieš parazitus.4. Sėdimos vietos paviršiai yra vientisi ar impregnuoti, hermetizuoti ir yra atsparūs vandeniui, vidutiniam karščiui, organiniams tirpikliams, rūgštims, šarmams ir chemikalams naudojamiems paviršių dezinfekcijai.5. Laboratorijos baldai yra paprastos atviros konstrukcijos, tinkantys atramai ir naudojimui. Tarpai tarp spintų, prietaisų, suoliukų turi būti prieinami valymui. Visi paviršiai papildomai turi būti padengti ne audėkline medžiaga, kad būtų galima lengvai pašalinti prieš dezinfekciją.6. Neliečiant rankomis ar automatiškai operuojamos kriauklės yra įrengiamos šalia spintos kambario durų ir išoriniam bei vidiniam persirengimo kambaryje.7. Jei yra vidinė vakuumo sistema ji privalo neaptarnauti išorinių spintos kambario zonų. HEPA filtrai turi būti kuo arčiau darbo zonų. filtrai turi būti montuojami tokioje vietoje, kad galima būtų pakeisti filtrą vietoje. Kitų skysčių ar dujų tiekimas į spintos kambarį turi būti apsaugoti įrengimų neleidžiančių atgalinio tekėjimo.
8. Vandens atsigėrimo fontanėliai turi gali būti įrengti laboratorijos patalpose, bet ne spintos kambaryje ar įėjimo prieigose į jį. Vandens tiekimas į fontanėlius turi būti atskiras nuo laboratorijos vandens tiekimo ir turėti apsaugines atgalinio tekėjimo sistemas.9. Durys į laboratorija yra savaiminio užsidarymo bei užrakinamos.10. Bet kokie langai yra nedūžtantys bei hermetiški11. Dviejų durų autoklavas yra pritaikytas dezinfekuoti medžiagas išeinančias iš 3 apsaugos lygio spintos ar spintos kambario. Autoklavas kuris yra ties suvaržymo plisti riba turi būti hermetiškai įmūrytas į ties riba esančią sieną. Autoklavo durys yra automatiškai kontroliuojamos, kad išorinės duris galėtų atsidaryti tik pasibaigus autoklavo sterilizacijos ciklui.12. Praeinama permirkymo kamera, dūminė kamera ar tapatūs dezinfekavimo budai yra pritaikyti taip, kad medžiagos kurios negali būti dezinfekuojamos autoklave galėtų būti pašalintos iš 3 apsaugos lygio traukos spintos ar spintos kambario.13. Skystos nuotekos iš vidinio persirengimo kambario (tualetų įskaitant), spintos kambario kriauklių, grindų nutekėjimo kanalų (jei naudojami), autoklavų, ar kitų šaltinių esančių aplink spintos kambarį yra dezinfekuojami patvirtintais metodais, patartina karščiu prieš ištekant į nutekamuosius vamzdžius. Nutekamieji vandenys iš „švariosios pusės“ išorinio persirengimo kambario, dušų, tualetų leidžiami ištekėti be apdorojimo procedūrų. Procedūros naudojamos dezinfekcijai turi būti fiziškai ir biologiškai patikrintos ir patikimos.14. Turi būti įrengta specialioji necirkuliacinė ventiliacijos sistema. Padavimo ir išmetimo sistemos komponentai yra išdėlioti taip, kad oro srautas eitų nuo mažiau pavojingų patalpų iki pavojingiausių. Skirtuminis slėgis, kryptinis oro srautas tarp šalia esančių sričių yra pastoviai stebimas, ir yra signalizuojamas esant sistemos trikdžiams. Atitinkamas vaizdinis spaudimo matuoklis parodantis ir patvirtinantis slėgio skirtumą esantį spintos kambaryje yra įrengtas prie įėjimo į švarųjį persirengimo kambarį. Oro srautas padavimo ir išmetimo komponentuose yra matuojamas ir HVAC (šildymo ventiliacijos ir oro kondicionavimo) kontrolės sistema yra įrengta užtikrinti, kad nesusidarytų nuo laboratorijos teigiamas spaudimas. 3 apsaugos lygio laboratorijos kambarys turi būti tiesiogiai pajungtas prie oro išmetimo sistemos. Jei 3 apsaugos lygio laboratorijos kambarys yra pajungtas prie oro padavimo sistemos, tai turi būti padaryta taip, kad nesusidarytų oro sistemoje teigiamas slėgis.
15. Oro padavimo sistema į, ir išmetimo sistema iš spintos kambario, vidinio persirengimo kambario ar prieškambario, turi turėti HEPA oro filtrus. Oras yra ištraukiamas iš visų naudojamų angų ar oro įsiurbimo sistemų. HEPA filtrai yra įmontuojami taip, kad jų oro kanalų ilgis būtų kuo trumpesnis traukiant potencialiai užkrėstą orą. Visi HEPA filtrai reguliariai turi būti patikrinti ir patvirtinti. HEPA filtrų niša turi būti pritaikyta, kad filtrą galima būtu dezinfekuoti prieš ištraukiant arba ištraukiant jis būtu hermetiškame, dujom nepralaidžiame konteineryje paruoštame tolimesniam dezinfekavimui ir/ar sunaikinimui deginant. Filtro niša turėtu palengvinti jo pakeitimą ir veikimą. HEPA filtrai su garantijomis gali būti kaip privalumas. HEPA filtro tarnavimo laiką galima pailginti naudojant papildomus filtrus oro padavimo sistemoje.16. 4 biologinio saugumo patalpos struktūros ir naudojimosi procedūros turi būti aprašytos dokumentuose. Patalpų struktūros ir darbo standartų veiksmingumas privalo būti patikrintas ir atitikti reikalavimus. Patalpos turi būti reguliariai tikrinamos.17. Atitinkamos susisiekimo sistemos turi būti įrengtos tarp laboratorijos ir išorinės aplinkos (pvz.: balso, fakso, kompiuterio).(B) Suit Laboratory1. 4 biologinio apsaugos lygio laboratorijos patalpos yra arba atskiras pastatas arba aiškiai linijomis atskirta ir izoliuota zona pastate. Kambariai yra išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas pagrindinis praėjimas nuo vienų iki kitų durų į laboratoriją kur yra dirbama su 4 biologinio apsaugos lygio agentais „“suit”“ zonoje (“suit” zona tai pati pagrindinė zona kur vyksta visi pavojingi tyrimai). Išorinis ir vidinis persirengimo kambariai yra atskirti dušo reikalingo personalui išeinančiam iš „suit“ zonos. Įeinantis personalas dėvi vientisą teigiamo slėgio spaudimo kostiumą kuris yra ventiliuojamas gyvybę palaikančios sistemos turinčios HEPA filtrą. Gyvybę palaikančioje sistemoje yra kvėpuojamojo oro kompresoriai, signalizacijos ir avarinės padėties pagalbiniai kvėpavimui skirto oro rezervuarai. Įėjimas į šią zoną yra per priešdujinę kamerą ir hermetiškai užsidarančias duris. Chemikalų dušas reikalingas dezinfekuoti personalo kostiumą prieš jam paliekant patalpą. Esant avarinei situacijai pagalbinis elektros šaltinis yra įjungiamas minimaliu pajėgumu oro išmetimo sistemai, gyvybės palaikymo sistemai, signalizacijoms, apšvietimui, įėjimo, išėjimo kontrolės sistemom, ir biologinės apsaugos spintom. Oro spaudimas kostiumuose yra teigiamas atsižvelgiant į laboratorijos aplinką. Oro slėgis „suit“ zonoje yra mažesnis nei bet kurioje gretutinėje patalpoje. Avarinės apšvietimo ir susisiekimo sistemos turi būti įdiegtos. Bet kokie prasiskverbimai į vidinę „suit“ kambario, cheminio dušo, ar dujoms nepralaidžios kameros erdvę per sienas lubas ar grindis yra užhermetinami.
2. Kasdieniai visų išplitimo ribų suvaržymo parametrų patikrinimai (pvz. Oro tekėjimo srautų) ir gyvybės palaikymo sistemos patikrinimai turi būti atlikti prieš prasidedant laboratorijos darbui.3. Dviejų durų autoklavas ties suvaržymo plisti riba yra įrengtas tam, kad būtų galima dezinfekuoti atliekas prieš pašalinant iš laboratorijos. Autoklavo durys yra automatiškai kontroliuojamos, kad durys atsidarančios išorinėje “suit” zonos pusėje galėtų atsidaryti tik pasibaigus autoklavo sterilizacijos ciklui. Praeinama permirkymo kamera, dūmine kamera, ar ventiliuojama dujoms nepralaidi kamera pritaikyta medžiagų dezinfekcijai, atsargų ar įrangos kuri yra patekusi į “suit” zoną ne pro persirengimo kambarį ar negali būti dezinfekuojama autoklave, dezinfekcijai.4. Spintos kambario bei vidinio persirengimo kambario sienos, grindys ir lubos yra sukonstruoti taip, kad susidarytu hermetiška patalpa palengvinanti dūminę dezinfekcija ir padidinanti atsparumą vabzdžių bei gyvūnų patekimui. Vidiniai paviršiai yra atsparūs skysčiams, chemikalams, kad palengvintų valymą bei dezinfekavimą. Bet koks įsiskverbimas į šias konstrukcijas yra užhermetinamas. Bet koks kanalizacijos vamzdelis esantis “suit” zonoje turi turėti savyje dezinfekcinių medžiagų ir tie vamzdeliai turi būti sujungti su papildoma skysčių dezinfekavimo sistema. Kanalizacijos nutekėjimo vamzdžiuose taip pat turi būti HEPA filtrai.5. Vidinių patalpų priedai “suit” zonoje tokie kaip, šviesos įranga, oro kanalai, nutekėjimo vamzdis yra išdėstyti taip, kad sumažėtų horizontalaus paviršiaus plotas.6. Sėdimos vietos paviršiai yra vientisi ar impregnuoti hermetizuoti ir yra atsparūs vandeniui, vidutiniam karščiui, organiniams tirpikliams, rūgštims, šarmams ir chemikalams naudojamiems paviršių dezinfekcijai.7. Laboratorijos baldai yra paprastos atviros konstrukcijos, tinkantys atramai ir naudojimui, patariama ne akytos medžiagos. Tarpai tarp spintų, prietaisų, suoliukų turi būti prieinami valymui. Visi paviršiai papildomai turi būti padengti ne audėkline medžiaga, kad būtu galima lengvai pašalinti prieš dezinfekciją.
8. Neliečiant rankomis ar automatiškai operuojamos kriauklės yra įrengiamos “suit” zonoje; kriauklės plauti rankom išoriniame ir vidiniame persirengimo kambaryje statomos tik apsvarsčius pavojų tikimybes.9. Jei yra vidinė vakuumo sistema ji privalo neaptarnauti išorinių “suit” kambario zonų. HEPA filtrai turi būti kuo arčiau darbo zonų. Filtrai turi būti montuojami tokioje vietoje, kad galima būtu pakeisti filtrą vietoje. Kitų skysčių ar dujų tiekimas į spintos kambarį turi būti apsaugoti įrengimų neleidžiančių atgalinio tekėjimo.10. Durys į laboratoriją yra savaiminio užsidarymo bei užrakinamos. Vidinės ir išorinės cheminio dušo durys bei vidinės ir išorinės dujoms pralaidžios kameros yra sujungto užsidarymo, tai yra dvejos durys vienu metu niekada neatsidarys.11. Bet kokie langai yra nedūžtantys bei hermetiški.12. Skystos nuotekos iš kriauklių, grindų nuotekos vamzdelių, autoklavo kabinos ar kitų šaltinių prieš pašalinant iš taršos vidinės zonos yra dezinfekuojamos žinomu, patikrintu būdu – patartina karščiu. Skysčiai iš dušų ir tualetų gali būti pašalinti be dezinfekcijos. Procedūros naudojamos dezinfekcijai turi būti fiziškai ir biologiškai patikrintos ir patikimos.13. Turi būti įrengta specialioji necirkuliacinė ventiliacijos sistema. Padavimo ir išmetimo sistemos komponentai yra išdėlioti taip, kad oro srautas eitų nuo mažiau pavojingų patalpų iki pavojingiausių. Patartina, kad būtu rezerviniai padavimo srauto ventiliatoriai. Rezerviniai ištraukimo ventiliatoriai yra privalomi. Skirtuminis slėgis, kryptinis oro srautas tarp šalia esančių sričių yra pastoviai stebimas, ir yra signalizuojamas esant sistemos trikdžiams. Atitinkamas vaizdinis spaudimo matuoklis parodantis ir patvirtinantis slėgio skirtumą esantį spintos kambaryje yra įrengtas prie įėjimo į švarųjį persirengimo kambarį. Oro srautas padavimo ir išmetimo komponentuose yra matuojamas ir HVAC (šildymo ventiliacijos ir oro kondicionavimo) kontrolės sistema yra įrengta užtikrinti, kad nesusidarytų nuo laboratorijos teigiamas spaudimas.
14. Oro padavimo srautas į “suit” zoną, dezinfekcijos dušą ir į dezinfekcinę prieš dujinę kamerą yra apsaugotas HEPA filtrais. Pagrindinė ištraukimo sistema iš “suit” zonos, dezinfekcinio dušo, dezinfekcinės prieš dujinės kameros turi 2 HEPA filtrus. Oras yra ištraukiamas iš visų darbo zonų ir oro takų. HEPA filtrai yra įmontuojami taip, kad jų oro kanalų ilgis būtų kuo trumpesnis traukiant potencialiai užkrėstą orą. Visi HEPA filtrai reguliariai turi būti patikrinti ir patvirtinti. HEPA filtrų niša turi būti pritaikyta, kad filtrą galima būtu dezinfekuoti prieš ištraukiant arba ištraukiant jis būtu hermetiškame, dujom nepralaidžiame konteineryje paruoštame tolimesniam dezinfekavimui ir/ar sunaikinimui deginant. Filtro niša turėtu palengvinti jo pakeitimą ir veikimą. HEPA filtrai su garantijomis gali būti kaip privalumas. HEPA filtro tarnavimo laiką galima pailginti naudojant papildomus filtrus oro padavimo sistemoje.15. Išmetimo ir padavimo sistemos turi būti išdėstytos taip, kad būtu kuo mažesnė užkrėsto, neventiliuojamo oro erdvė.16. 4 biologinio saugumo patalpos struktūra ir naudojimosi procedūros turi būti aprašytas dokumentuose. Patalpų struktūros ir darbo standartų veiksmingumas privalo būti patikrintas ir atitikti reikalavimus. Patalpos turi būti reguliariai tikrinamos.17. Atitinkamos susisiekimo sistemos turi būti įrengtos tarp laboratorijos ir išorinės aplinkos (pvz.: balso, fakso, kompiuterio).

Literatūros sąrašas

1. http://bmbl.od.nih.gov/sect3bsl4.htmBiosafety in Biomedical and Microbiological Laboratories