Sveikos gyvensenos ugdymo programa

PROJEKTAS

SVEIKO GYVENIMO UGDYMO PROGRAMA

Problema: dažnas vaikų sirgimas, neatsparumas ligoms.

Tikslas: formuoti gyvenimo (asmeninius ir socialinius) įgūdžius bei sveikos gyvensenos poreikį.

Uždaviniai: • fornuoti sveikos mitybos įpročius; • aiškinti sveikatai neigiamus aplinkos faktorius; • ugdyti teigiamas gyvenimo nuostatas; • plėsti žinias lytinio auklėjimo klausimais; • ugdyti higieninius įgūdžius.

Metodai: informacijos rinkimas, diskusijos, probleminių situacijų sprendimas, ‘‘minčių lietus‘‘, anketos, pokalbis.

Priemonės: informacinė medžiaga, video – audio kasetės, dalamoji medžiaga, kanceliarinės ir kitos priemonės.

Dalyviai: 8 klasės moksleiviai.

Trukmė: viena savaitė.

Vieta: Kavarsko vidurinė mokykla.

Eiga:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis1. Savęs pažinimas.1.1. Temperamentas.1.2. Charakteris.1.3. Savęs vertinimas.1.4. Savęs realizavimas.

2. Bendravimas ir bendradarbiavimas.2.1. Psichologinės, dvasinės, emocinės sveikatos samprata.2.2. Ar reikia kontroliuoti savo elgesį, kad gerai jaustumeisi?2.3. Savikontrolė.2.4. Atsakomybė už ištartą žodį. 3. Asmens higiena.3.1. Kūno priežiūros ir higienos įgūdžių reikšmė.3.2. Skirtinga kultūta – skirtinga asmens higiena.3.3. Avalynės ir aprangos reikšmė.3.4. Dantų gedimas – dantų higiena. 4. Maistas ir mityba.4.1. Mitybos kultūra.4.2. Maistas – vaistas.4.3. Mitybos piramidė.4.4. Vanduo – gyvybė.

5. Aplinka ir sveikata.5.1. SOS – klastingi saulės spinduliai. 5.2. Mikroklimatas namuose, kolektyve.5.3. Alergija, kas tai?5.4. Ar oro tarša pavojinga mums? 6. Veikla, poilsis, fizinis aktyvumas.6.1. Veiklos svarba sveikatai.6.2. Protinio darbo higiena.6.3. Laisvalaikio reikšmė.6.4. Aktyvus poilsis gryname ore.

7. Medžiagų vartojimas ir piktnaudžiavimas. 7.1. Legalūs ir nelegalūs narkotikai.7.2. Piknaudžiavimas alkoholiu.7.3. Narkotinių medžiagų vartojimo padariniai.7.4. Rūkymo pasekmės. Rūkoriaus portretas.7.5. Psichiką veikiantys veiksniai. 8. Šeima ir lytinis ugdymas.8.1. Lyčių ypatumai.8.2. Doroviniai lyčių bendravimo pagrindai.8.3. Aktyvaus lytinio bendravimo žala.8.4. Meilė – jausmai.

Apibendrinimas: Labai svarbu vaikus mokyti pažinti save, aplinką ir ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. Ypatingai svarbu,kad higieniniai įpročiai taptų poreikiais, kad suaktyvėtų vaikų dalyvavimas fizinio lavinimo pamokose, kad vaikai kebliose situacijose mokėtų pasakyti ‘‘NE‘‘ ir įgytų žinių apie sveiką gyvenseną.

Panaudota literatūra:

E. Andriulis, E. Grynienė, M. Černiauskienė ,, Moksleivio fiziologija ir higiena‘‘ V., 1994 m.Bendrojo išsilavinimo standartai ir programos.Internetas.